Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL ADG 7633 FD A

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL ADG 7633 FD A. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL ADG 7633 FD A handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL ADG 7633 FD A te teleladen.


WHIRLPOOL ADG 7633 FD A : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3294 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL ADG 7633 FD A PRODUCTFICHE (53 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL ADG 7633 FD A

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Beknopte handleiding Tabel LEES DEZE BEKNOPTE HANDLEIDING EN DE MONTAGE-INSTRUCTIES ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U HET APPARAAT VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT! HET BEDIENINGSPANEEL VAN DEZE AFWASMACHINE WORDT GEACTIVEERD DOOR HET INDRUKKEN VAN EEN WILLEKEURIGE TOETS, BEHALVE DE TOETS ANNULEREN/UIT. DISPLAY TIJDSDUUR AFWAS Geeft de tijdsduur van de cyclus aan en de resterende tijd (h:min). Geeft bij “Uitgestelde start” de resterende tijd tot de start van het programma (h. 00) aan - minder dan 1 uur (0:min). Als “Fx Ey”-berichten op het display verschijnen, zie dan pagina 9 - hoofdstuk “Wat moet u doen als. . . ”. CONTROLELAMPJE GLANSSPOELMIDDEL Wanneer dit brandt (aan het einde van de cyclus), moet het glansspoelmiddelreservoir worden bijgevuld. [. . . ] Plaatsen Filters Controleer en reinig deze indien nodig 10 Kleine storingen zelf oplossen. . . Plaats de bovenste en onderste sproeiarmen en schroef ze stevig vast. Reinig de sproeimondstukken onder stromend water (gebruik zo nodig tandenstokers). . . Sproeierarmen Verwijder verstoppingen/ aanslag. NL-8- Wat moet u doen als. . . Mocht de afwasmachine storingen in de werking vertonen, dan wordt u verzocht de volgende punten na te gaan, alvorens contact op te nemen met de klantenservice. De meeste storingen kunnen worden opgelost door de onderstaande handelingen uit te voeren. Hierdoor wordt de normale werking van het apparaat hersteld. Hoe de storingen aangegeven worden op het display: Functienummer “F”x - knippert Foutnummer “E”y - knippert 0, 5 sec. pauze Het apparaat. . . . . . werkt niet/start niet Mogelijke oorzaken. . . - Het apparaat moet ingeschakeld zijn. - De functie “Uitgestelde start” is ingeschakeld. Oplossingen. . . - Controleer de zekeringen in uw zekeringenkast als er geen stroom is. - Controleer of de functie “Uitgestelde start” geselecteerd is (indien aanwezig). Als deze functie ingesteld is, start het apparaat pas als de ingestelde tijd verstreken is. RESET het apparaat zo nodig door op ANNULEREN te drukken of start de cyclus direct door op START te drukken. - De watertoevoerslang mag niet geknikt zijn en het ingangsfilter in de waterkraanaansluiting mag niet verstopt zijn. - De waterkraan moet helemaal openstaan tijdens de watertoevoer (minimale capaciteit: 0, 5 liter per minuut). - De watertoevoerslang mag niet geknikt zijn en het ingangsfilter in de waterkraanaansluiting mag niet vuil zijn. kommen, kopjes) moet met de holle kant naar beneden in het rek worden gezet. - De afvoerslang moet correct aangesloten zijn (laat bij hoog geplaatste apparaten min. 200-400 mm van de onderste rand van het apparaat vrij) - zie de montage-instructies. - Herhaal de cyclus zonder afwasmiddel of wacht tot het schuim verdwijnt. - De sluitschijf van de sifonslangaansluiting moet verwijderd worden. . . . “F6 E7” of “F6 E1” wordt weergegeven - Waterdruk te laag. “F6 E3”/wasprogramma werd te vroeg beëindigd (serviesgoed is vuil en nat) - Vuile of verstopte filters. - Sifonslangaansluiting is gesloten. Na het uitvoeren van de bovenstaande handelingen moet de storingsmelding gereset worden. NL -9- Wat moet u doen als. . . Servies en bestek. . . . . . zijn niet perfect schoon/er zitten voedselresten op Mogelijke oorzaken. . . - Te weinig ruimte tussen de borden (onjuiste rangschikking van hol servies in het rek). - Temperatuur niet hoog genoeg voor sterk vervuild serviesgoed. Oplossingen. . . - Plaats het serviesgoed zo dat het elkaar niet raakt. [. . . ] Kinderbeveiliging - Bewaar het verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen. - Bewaar het afwasmiddel, het glansspoelmiddel en het zout buiten het bereik van kinderen. Veiligheidswaarschuwingen - Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door kinderen of door mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, tenzij ze onder toezicht staan van een verantwoordelijke volwassene die ervoor kan zorgen dat het apparaat veilig wordt gebruikt. - Gebruik geen oplosmiddelen in de afwasmachine: dit levert ontploffingsgevaar op! [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL ADG 7633 FD A

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL ADG 7633 FD A zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag