Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL ADG 6400

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL ADG 6400. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL ADG 6400 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL ADG 6400 te teleladen.


WHIRLPOOL ADG 6400 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3316 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL ADG 6400 PRODUCTFICHE (52 ko)
   WHIRLPOOL ADG 6400 PRODUCTINFORMATIEBLAD (298 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL ADG 6400

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Beknopte handleiding Tabel LEES DEZE BEKNOPTE HANDLEIDING EN DE MONTAGE-INSTRUCTIES ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U HET APPARAAT VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT!(zie rechts voor een beschrijving van de extra functies) HET BEDIENINGSPANEEL VAN DEZE AFWASMACHINE WORDT GEACTIVEERD DOOR HET INDRUKKEN VAN EEN WILLEKEURIGE TOETS, BEHALVE DE TOETS ANNULEREN/UIT. OM ENERGIE TE BESPAREN WORDT HET BEDIENINGSPANEEL NA 30 SECONDEN AUTOMATISCH UITGESCHAKELD ALS ER GEEN AFWASPROGRAMMA IS GESTART. PROGRAMMAKEUZETOETS Druk (meerdere malen) op de toets “Programma's” tot het lampje van het gewenste programma gaat branden (zie “Programmatabel” hieronder). TOETS STARTEN/HERVATTEN Druk op deze toets om het gekozen programma te starten: het controlelampje gaat branden en gaat na afloop van het programma uit. Als de deur tijdens een afwascyclus geopend wordt, wordt de cyclus tijdelijk onderbroken: het lampje Start knippert. [. . . ] Omwille van de hygiëne wordt geadviseerd tenminste eenmaal per maand een hoge-temperatuur cyclus uit te voeren (bijv. De meeste storingen kunnen worden opgelost door de onderstaande handelingen uit te voeren. . . . werkt niet/start niet . . . het controlelampje ANNULEREN/Uit knippert 6 keer . . . het controlelampje ANNULEREN/Uit knippert 6 keer/het afwasprogramma werd te vroeg beëindigd (serviesgoed is vuil en nat) . . . het controlelampje ANNULEREN/Uit knippert 8 keer Mogelijke oorzaken. . . Controleer of de functie “Uitgestelde start” geselecteerd is (indien aanwezig). Als deze functie ingesteld is, start het apparaat pas als de ingestelde tijd verstreken is. RESET het apparaat zo nodig door op ANNULEREN te drukken of start de cyclus direct door op START te drukken. De watertoevoerslang mag niet geknikt zijn en het ingangsfilter in de waterkraanaansluiting mag niet vuil zijn. De waterkraan moet helemaal openstaan tijdens de watertoevoer (minimale capaciteit: 0, 5 liter per minuut). kommen, kopjes) moet met de holle kant naar beneden in het rek worden gezet. De afvoerslang moet correct aangesloten zijn (laat bij hoog geplaatste apparaten min. 200-400 mm van de onderste rand van het apparaat vrij) - zie de montage-instructies. Herhaal de cyclus zonder afwasmiddel of wacht tot het schuim verdwijnt. De sluitschijf van de sifonslangaansluiting moet verwijderd worden. - Na het uitvoeren van de bovenstaande handelingen moet de storingsmelding gereset worden. Te weinig ruimte tussen de borden (onjuiste rangschikking van hol servies in het rek). kommen, kopjes) moet met de holle kant naar beneden in het rek worden gezet. Gebruik indien nodig meer afwasmiddel en volg hierbij de aanwijzingen van de fabrikant op de verpakking. Bewaar afwasmiddel altijd op een droge plaats en bewaar het niet te lang. Kies bij sterk vervuild serviesgoed een afwasprogramma met een hogere temperatuur (zie de Programmatabel - pag. Als u de functie “Halve lading/Multizone” selecteert (indien aanwezig), denk er dan aan dat u alleen het bovenste rek of alleen het onderste rek vult om de waskracht te verhogen en daardoor optimale afwasresultaten te krijgen. De sproeiarmen mogen niet verstopt zijn, de filters mogen niet vuil zijn en moeten correct geplaatst zijn (zie pagina 5, “Onderhoud en reiniging”). De sproeiarmen moeten vrij kunnen bewegen en mogen niet gehinderd worden door servies of bestek. Servies en bestek. . . . . . zijn niet perfect schoon/er zitten voedselresten op - Zowel het onderste als het bovenste rek van de afwasmachine zijn gevuld bij de functie “Halve lading/Multizone”. [. . . ] Veiligheid van kinderen - Bewaar het verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen. - Bewaar het afwasmiddel, het glansspoelmiddel en het zout buiten het bereik van kinderen. Veiligheidswaarschuwingen - Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door kinderen of door mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, tenzij ze onder toezicht staan van een verantwoordelijke volwassene die ervoor kan zorgen dat het apparaat veilig wordt gebruikt. - Gebruik geen oplosmiddelen in de afwasmachine: dit levert ontploffingsgevaar op! [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL ADG 6400

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL ADG 6400 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag