Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL ADG 5820 WH A

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL ADG 5820 WH A. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL ADG 5820 WH A handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL ADG 5820 WH A te teleladen.


WHIRLPOOL ADG 5820 WH A : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3087 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL ADG 5820 WH A

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Beknopte handleiding Tabel LEES DEZE BEKNOPTE HANDLEIDING EN DE MONTAGE-INSTRUCTIES ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U HET APPARAAT VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT!HET BEDIENINGSPANEEL VAN DEZE AFWASMACHINE WORDT GEACTIVEERD DOOR HET INDRUKKEN VAN EEN WILLEKEURIGE TOETS, BEHALVE DE TOETS ANNULEREN/UIT. OM ENERGIE TE BESPAREN WORDT HET BEDIENINGSPANEEL NA 30 SECONDEN AUTOMATISCH UITGESCHAKELD ALS ER GEEN AFWASPROGRAMMA IS GESTART. (zie rechts voor een beschrijving van de extra functies) PROGRAMMAKEUZETOETS Druk (meerdere malen) op de toets “Programma’s” tot het lampje van het gewenste programma gaat branden (zie “Programmatabel” hieronder). TOETS STARTEN/HERVATTEN Druk op deze toets om het gekozen programma te starten: het controlelampje gaat branden en gaat na afloop van het programma uit. [. . . ] De duur van het programma hangt af van de externe omstandigheden in de woning, temperatuur en waterdruk etc. Programmacyclus De deur van het apparaat moet dicht zijn en de waterkraan moet open staan Om het programma (bijv. Controleer of de functie “Uitgestelde start” geselecteerd is (indien aanwezig). Is dat het geval, dan start het apparaat uitsluitend nadat de ingestelde tijd is verstreken. Indien nodig dient u het apparaat te RESETTEN door te drukken op ANNULEREN, of dient u de cyclus onmiddellijk te starten door op START te drukken. De watertoevoerslang mag niet geknikt zijn en het ingangsfilter in de waterkraanaansluiting mag niet vuil zijn. De waterkraan moet helemaal openstaan tijdens de watertoevoer (minimale capaciteit: 0, 5 liter per minuut). kommen, kopjes) moet met de holle kant naar beneden in het rek worden gezet. De afvoerslang moet correct aangesloten zijn (laat bij hoog geplaatste apparaten min. 200-400 mm van de onderste rand van het apparaat vrij) - zie de montage-instructies. Herhaal de cyclus zonder afwasmiddel of wacht tot het schuim verdwijnt. De sluitschijf van de sifonslangaansluiting moet verwijderd worden. - - . . . het controlelampje ANNULEREN/Uit knippert 6 keer - . . . het controlelampje ANNULEREN/Uit knippert 6 keer/het afwasprogramma werd te vroeg beëindigd (serviesgoed is vuil en nat) . . . het controlelampje ANNULEREN/Uit knippert 8 keer - Na het uitvoeren van de bovenstaande handelingen moet de storingsmelding gereset worden. kommen, kopjes) moet met de holle kant naar beneden in het rek worden gezet. Gebruik indien nodig meer afwasmiddel en volg hierbij de aanwijzingen van de fabrikant op de verpakking. Bewaar afwasmiddel altijd op een droge plaats en bewaar het niet te lang. Kies bij sterk vervuild serviesgoed een afwasprogramma met een hogere temperatuur (zie de Programmatabel pag. Als u de functie “Halve lading/Multizone” selecteert (indien aanwezig), denk er dan aan dat u alleen het bovenste rek of alleen het onderste rek vult om de waskracht te verhogen en daardoor optimale afwasresultaten te krijgen. Als u het programma Eco 50 °C (indien beschikbaar) veel gebruikt, kies dan af en toe het programma Intensief 65 °C (indien beschikbaar). De sproeiarmen mogen niet verstopt zijn, de filters mogen niet vuil zijn en moeten correct geplaatst zijn (zie pagina 5, “Onderhoud en reiniging”). De sproeiarmen moeten vrij kunnen bewegen en mogen niet gehinderd worden door servies of bestek. Servies en bestek. . . . . . zijn niet perfect schoon/er zitten voedselresten op - Mogelijke oorzaken. . . Te weinig ruimte tussen de borden (onjuiste rangschikking van hol servies in het rek). Zowel het onderste als het bovenste rek van de afwasmachine zijn gevuld bij de functie “Halve lading/Multizone”. [. . . ] Veiligheid van kinderen - Bewaar het verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen. - Bewaar het afwasmiddel, het glansspoelmiddel en het zout buiten het bereik van kinderen. Veiligheidswaarschuwingen - Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door kinderen of door mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, tenzij ze onder toezicht staan van een verantwoordelijke volwassene die ervoor kan zorgen dat het apparaat veilig wordt gebruikt. - Gebruik geen oplosmiddelen in de afwasmachine: dit levert ontploffingsgevaar op! [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL ADG 5820 WH A

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL ADG 5820 WH A zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag