Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL ADG 5820 IX A

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL ADG 5820 IX A. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL ADG 5820 IX A handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL ADG 5820 IX A te teleladen.


WHIRLPOOL ADG 5820 IX A : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3087 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL ADG 5820 IX A PRODUCTFICHE (52 ko)
   WHIRLPOOL ADG 5820 IX A PRODUCTINFORMATIEBLAD (372 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL ADG 5820 IX A

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Elektrische aansluiting: • Neem de geldende normen van het elektriciteitsbedrijf in acht. • De voedingsspanning staat vermeld op het plaatje dat rechts op de binnenkant van de deur is aangebracht. • Haal de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoudswerkzaamheden gaat verrichten. • De voedingskabel mag uitsluitend worden vervangen door gekwalificeerde technici. [. . . ] Zie het hoofdstuk “Aansluitingen” van deze Gebruiksaanwijzing. Bij het afdanken van de machine dienen de plaatselijke voorschriften voor afvalverwerking te worden gevolgd. Maak de afwasmachine in elk geval onbruikbaar door de voedingskabel door te snijden. Bewaar het afwasmiddel, het spoelglansmiddel en het zout op een droge plaats, buiten bereik van kinderen. Algemene adviezen De geopende deur kan alleen het gewicht van de uitgeschoven korf dragen, met inbegrip van de vaat. Leun niet op de open deur en ga er niet op zitten of staan: de afwasmachine zou kunnen kantelen!Gebruik geen oplosmiddelen in de wasruimte: dit veroorzaakt ontploffingsgevaar!Gebruik uitsluitend afwasmiddelen, spoelglansmiddelen en regenereerzouten die specifiek bedoeld zijn voor afwasmachines. • Schakel het apparaat altijd uit voor reinigings- of onderhoudswerkzaamheden en draai de waterkraan dicht. • Doet er zich een storing voor, schakel de afwasmachine dan uit en draai de waterkraan dicht. • Als de kabel waarmee het apparaat op het elektriciteitsnet is aangesloten, moet worden vervangen, een soortgelijk exemplaar gebruiken (verkrijgbaar bij de Servicedienst). IIndicator van het spoelglansmiddelniveau: Optische indicator: licht spoelglansmiddel toe voegen A donker voldoende spoelglansmiddel Aanvullende elektrische indicator (indien aanwezig): Het controlelampje op het bedieningspaneel gaat branden wanneer er spoelglansmiddel moet worden toegevoegd. HET DOSEERBAKJE VAN HET AFWASMIDDEL VULLEN Voor het wasmiddel heeft de machine een klein vak (B) en een groot vak (C). Gebruik niet meer wasmiddel dan wordt aangegeven, om niet bij te dragen aan milieuvervuiling. Als er wasmiddelen in tabletten worden gebruik, dient u zich nauwgezet te houden aan de aanwijzingen die door de fabrikant worden gegeven. Wasmiddelen van de “nieuwe generatie” bevatten enzymen en leveren de beste resultaten op bij gebruik van de bioprogramma’s. Deze programma’s zijn echter ook geschikt voor alle andere afwasmiddelen. Het doseerbakje van het afwasmiddel vullen: Gebruik alleen wasmiddelen voor afwasmachines. Vul het doseerbakje van het afwasmiddel pas vlak voordat u een afwasprogramma start. A 1. Voor programma’s met voorspoelen: Giet 2/3 van de aanbevolen hoeveelheid in het grote vak (C). Voor programma’s zonder voorspoelen: Giet de hele hoeveelheid wasmiddel in het grote vak. Als er op de verpakking doses van meer dan 45 ml (maximumcapaciteit van het grote vak) worden aangegeven, moet de resterende hoeveelheid in het kleine vak worden gedaan. Voor programma’s met de geactiveerde extra functie “Halve lading” (indien beschikbaar): gebruik een kleinere hoeveelheid afwasmiddel. [. . . ] Draai de moer (A) los (door hem naar links te draaien) en haal de sproeiarm weg door hem omlaag te trekken (B). Monteer de sproeiarm terug door hem midden op de pen van de rotor te zetten en vast te klikken. Controleer of de moer goed is vastgedraaid (u dient een klik te horen). Druk de twee klemmen waarmee de sproeiarm is vastgezet naar binnen (C) en haal de arm weg door hem op te tillen (D). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL ADG 5820 IX A

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL ADG 5820 IX A zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag