Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL ADG 121 S A PRODUCTFICHE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL ADG 121 S A. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL ADG 121 S A handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL ADG 121 S A te teleladen.


WHIRLPOOL ADG 121 S A PRODUCTFICHE: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (52 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL ADG 121 S APRODUCTFICHE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Raadpleeg hiervoor hoofdstuk 5 “Wat moet u in de volgende gevallen doen. . . ”. Toets Aan / Uit Tabel 1. 1. Programmatabel Doseerbakje afwasmiddel Laadinstructies Licht vervuild serviesgoed, zonder opgedroogde etensresten. Aanbevolen programma voor sterk vervuilde vaat, met name geschikt voor pannen en koekenpannen. groot klein Liter Verbruik 1) kWh Minuten P 1 2 3 1) 2) Programma’s Snel Eco 2) Intensief 40°C 50°C 70°C X — 13, 0 0, 70 30 ± 1) X X 15, 0 1, 05 165 ± 1) X X 17, 0 1, 65 145 ± 1) De gegevens over de programma’s zijn verkregen in overeenstemming met de Europese Norm EN 50242. De gegevens kunnen variëren door bijvoorbeeld een andere belading, andere extra functies, andere kalibratie van de sensor (alleen bij programma’s met sensor), andere temperaturen van het toegevoerde water, andere hardheid van het water en een andere voedingsspanning. [. . . ] - Bij het eerste gebruik van de afwasmachine moet het zoutreservoir tot aan de rand worden gevuld met water. - Vul het reservoir met behulp van een trechter met regenereerzout tot aan de rand (de eerste keer min. - Meng het zout met het handvat van een lepel om het gemakkelijker te laten oplossen. - Sluit het deksel van het zoutreservoir door het met de klok mee te draaien. Start onmiddellijk na het toevoegen van het zout een afwasprogramma (het programma “Voorspoelen” is niet voldoende). Zoutoplossing of korrels buiten het reservoir kunnen diepgaande corrosie veroorzaken en de roestvrij stalen componenten onherstelbaar beschadigen. Er wordt geen enkele garantie verleend in geval van klachten die hierdoor ontstaan. Sommige afwasprogramma’s kunnen duren totdat het controlelampje van het zout op het bedieningspaneel uitgaat. Bij een waterhardheid van categorie 1 (zacht) hoeft er geen zout te worden gebruikt. - Selecteer het 2e programma “P2” - volgens tabel 1. 1 in hoofdstuk 1. - Druk ten minste 5 seconden op de START-toets totdat het controlelampje START knippert. Veiligheid voor kinderen - Bewaar het verpakkingsmateriaal van het apparaat buiten het bereik van kinderen. - Bewaar het afwasmiddel, het spoelglansmiddel en het regenereerzout buiten bereik van kinderen. Veiligheidswaarschuwingen - Dit apparaat is niet bedoeld om te worden gebruikt door kinderen of minder begaafden, behalve als dit gebeurt onder toezicht van een verantwoordelijk iemand die waarborgt dat het apparaat veilig wordt gebruikt. - Gebruik geen oplosmiddelen in de wasruimte: deze kunnen ontploffingsgevaar opleveren!- De geopende deur kan alleen het gewicht van de uitgeschoven korf dragen, met inbegrip van de vaat. messen), moeten met de punt naar beneden in de bestekkorf worden gezet. Lang keukengerei moet horizontaal in de bovenste korf worden geplaatst, met de punt naar de binnenkant van de afwasmachine gericht. - Haal de stekker uit het stopcontact voordat er reinigings- of onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd, en draai de waterkraan dicht; doe dit ook als er storingen zijn. - Reparaties en technische wijzigingen mogen uitsluitend worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel. Vorstbestendigheid Indien het apparaat in een vertrek is geplaatst waar kans is op vorst, moet al het water worden afgevoerd. Sluit de waterkraan en maak de toe- en afvoerleidingen los, en laat het water vervolgens wegstromen. [. . . ] geeft andere storingen weer met een “F” op het display of het START-lampje knippert Xx keer - Nadat de aangegeven oplossingen zijn toegepast moet de foutmelding geannuleerd worden. RESET: ➯ Houd de START-toets ongeveer 2 seconden ingedrukt totdat het lampje uitgaat, of druk op de RESET-toets (afhankelijk van het model). . . . is niet perfect schoon/er zijn voedselresten achtergebleven Mogelijke oorzaken/oplossingen Plaats het vaatwerk zo dat het elkaar niet raakt. Gebruik eventueel meer afwasmiddel, maar neem de aanwijzingen van de fabrikant in acht. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL ADG 121 S A

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL ADG 121 S A zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag