Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL ACO 011 INSTRUCTION FOR USE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL ACO 011. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL ACO 011 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL ACO 011 te teleladen.


WHIRLPOOL ACO 011 INSTRUCTION FOR USE: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3007 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL ACO 011INSTRUCTION FOR USE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Als het niet anders vermeld staat in het contract, is het de taak van de Klant om: • Inrichting van de lokalen, inbegrepen de eventuele metselwerken en/of • De vereiste canalisering; • Elektrische stroom in overeenstemming met de geldende richtlijnen van het land; • Gereedschap voor het onderhoud 1. 6 INHOUDSOPGAVE VAN DE HANDLEIDING De Klant moet de informatie die het boek bevat zeer aandachtig lezen, aangezien een goede inrichting, een correcte installatie en het juiste gebruik deel uitmaken van het contract tussen de Fabrikant en de Klant. 1 Bedoeling en inhoud De bedoeling van dit handboek is om alle nodige informatie aan de Klant te verschaffen zodat hij op een correcte, veilige en zelfstandige manier gebruik kan maken van het toestel. Deze handleiding behoudt ook informatie over het technisch aspect, de werking, de uitschakeling, het onderhoud, de onderdelen en de veiligheid. [. . . ] 2 VOORGESCHREVEN GEBRUIK De gekoelde kast en/of tafel werd ontworpen en gebouwd voor gebruik in collectiviteiten, in restaurants en hotels, enz. 3 TE ONTRADEN GEBRUIK De gekoelde kast en/of tafel mogen niet gebruikt worden: • • Voor een ander gebruik dan opgenomen in punt 4. 2 In een explosieve of agressieve omgeving of met een hoog gehalte van springstof of vetstoffen in de lucht. € In een omgeving met brandgevaar; • Blootgesteld aan weer en wind; • Met adaptors, multicontactdoos en/of verlengkabels 4. 4 GEVAARLIJKE ZONES Er bestaan geen gevaarlijke zones tijdens het gebruik aangezien de gekoelde kasten en/of tafels voorzien zijn van alle vereiste veiligheidsuitrustingen. Wanneer de veiligheidsuitrustingen voor een onderhoud of herstelling verwijderd moeten worden, moet u altijd vooraf goed nagaan of de stroom uitgeschakeld is. Hiervoor moeten de elektrische onderdelen van de gekoelde kasten en/of tafels uitgeschakeld zijn door eerst de hoofdschakelaar uit te zetten en vervolgens de stekker van het net te ontkoppelen. Als de werken beëindigd zijn, is het noodzakelijk de veiligheidsuitrustingen terug te monteren. 5 HET TOESTEL UITZETTEN De functies om het toestel uit te schakelen zijn de volgende: • • Hoofdschakelaar Elektrische voedingskabel 79 4. 6 PLATEN PLAAT A Gegevensplaten van het toestel Plaat voor het Elektrische Systeem PLAAT B Zet de spanning af voordat u de bescherming wegneemt Plaat voor het Elektrische Systeem PLAAT C Symbool voor de aarde Plaat voor het Elektrische Systeem PLAAT D Opgelet!De Fabrikant en Verdeler zijn niet verantwoordelijk als het stroomnet niet beveiligd is met een magneto-thermische schakelaar met hogespanning (IN – 16 A ID – 30 mA) gekoppeld aan de aardleiding. 1 TRANSPORT EN VERPLAATSING Tijdens het transport en verplaatsing van de gekoelde kast en/of tafel moet het toestel verticaal blijven, en de eventuele vermeldingen op de verpakking naleven. De gekoelde kast of tafel moet zorgvuldig vervoerd worden om alle schade aan de onderdelen te vermijden. Naargelang het type vervoer wordt het aanbevolen de kast en/of tafel voldoende te beschermen tegen schokken of botsingen om alle schade te vermijden. Schade veroorzaakt tijdens het transport of door verplaatsingen zijn niet inbegrepen in de GARANTIE. 2 OPSLAG In geval van lange stilstand, moet de gekoelde kast en/of tafel opgeslagen worden met de nodige voorzorgen ten opzichte van de opslagplaats: • Bewaar de gekoelde kast en/of tafel in een gesloten ruimte • Bescherm de gekoelde kast en/of tafel tegen eventuele schokken. 3 CONTROLE Voor de inbedrijfstelling van de gekoelde kast en/of tafel, is het noodzakelijk een reeks voorzorgsmaatregelen te treffen en controles uit te voeren om alle gevaar voor ongevallen en brand tijdens de installatie of inbedrijfstelling te voorkomen. Nagaan of de gekoelde kast en/of tafel geen schade heeft opgelopen tijdens de montage. 6 INSTALLATIE Voor een optimaal gebruik van het toestel wordt het aangeraden de koelcel in een goed geluchte ruimte op te stellen, zo ver mogelijk van warmtebronnen. € Plaats de koeler op een vlakke oppervlak en stel het waterpas op (aan de hand van de regelbare poten). Alvorens gebruik te maken van de unit, moet deze gereinigd worden met een zachte doek, of met een spray; Het wordt aangeraden weinig water te gebruiken aangezien de minerale bestanddelen die het bevat sporen nalaten die moeilijk te verwijderen zijn. Reinig de kuip en alle panelen aan de binnenkant met een bacteriën bestrijdend product dat u in de handel kunt vinden. [. . . ] 85 De Fabrikant is niet verantwoordelijk bij schade toe te schrijven aan het niet naleven van bovenstaande richtlijn. € Geen waterstaal gebruiken • Een brandblusser met poeder of schuim gebruiken. 3 • • • REINIGING VAN DE EXTERNE ONDERDELEN Gebruik hiervoor water en neutrale reinigingsmiddelen zonder schuurmiddelen (geen oplosmiddelen gebruiken) Handeling: Reinig met een doek of een spons; Frequentie: maandelijkse wasbeurt is aanbevolen. Hiervoor moet u het toestel uitzetten, de stekker uittrekken en handelen als volgt: • Met behulp van een luchtstraal of een droog penseel of een borstel, de schoepen reinigen en stofvrij maken met een verticale beweging. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL ACO 011

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL ACO 011 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag