Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL ACM909NE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL ACM909NE. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL ACM909NE handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL ACM909NE te teleladen.


WHIRLPOOL ACM909NE : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2124 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL ACM909NE (4231 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL ACM909NE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] - Het apparaat en de toegankelijke onderdelen worden heet tijdens het gebruik. Heel jonge (0-3 jaar) en jonge kinderen (3-8 jaar) dienen op afstand gehouden te worden, tenzij ze onder voortdurend toezicht staan. - Kinderen vanaf 8 jaar en personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, mogen dit apparaat gebruiken indien ze onder toezicht staan of instructies hebben ontvangen over het gebruik van het apparaat en de mogelijke gevaren ervan begrijpen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd. [. . . ] Het onderste gedeelte van het apparaat mag na installatie niet toegankelijk zijn. Als er onder de kookplaat een oven geïnstalleerd wordt, geen scheidingspaneel monteren. min. 20 mm 6-7 cm • • • • • • Houd u voor de afstand tussen de onderkant van de kookplaat en het scheidingspaneel aan de afmetingen in de afbeelding. Voor een correcte werking van het apparaat mag de minimaal vereiste opening tussen werkblad en bovenkant van het meubel (min. Als er een oven onder de kookplaat geïnstalleerd wordt, controleer dan of de oven voorzien is van een koelsysteem. Installeer de kookplaat niet boven een afwasmachine of wasmachine, zodat de elektronische schakelingen niet in contact komen met stoom of vocht; hierdoor kunnen de schakelingen beschadigd worden. Bij verzonken installatie dient u contact op te nemen met de klantenservice om te verzoeken om de montage van de schroevenset 4801 211 00112. Gebruik voor het verwijderen van de kookplaat een schroevendraaier (niet bijgeleverd) om de veren rond het onderste deel van de plaat los te maken. ELEKTRISCHE AANSLUITING Koppel het apparaat los van het elektriciteitsnet. Het apparaat moet geïnstalleerd worden door een gekwalificeerd technicus die volledig op de hoogte is van de geldende veiligheids- en installatievoorschriften. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor letsel bij personen of dieren of schade aan voorwerpen die het gevolg is van het niet naleven van de voorschriften uit dit hoofdstuk. Het netsnoer moet lang genoeg zijn om de kookplaat te kunnen verwijderen uit het werkblad. De aanwezigheid van water, vloeistof die overgekookt is uit de pannen of voorwerpen die op de toets onder het symbool worden gezet, kunnen ertoe leiden dat de blokkering van het bedieningspaneel onbedoeld in- of uitgeschakeld wordt. Timer De timer is een tijdschakelaar die de mogelijkheid biedt om voor alle kookzones een bereidingsduur in te stellen van maximaal 99 minuten (1 uur en 39 minuten). Selecteer de kookzone waarvoor u de timer wilt instellen (rechts onder de indicator van het vermogensniveau op het display verschijnt een lichtpuntje), druk op de knop met het kloksymbool en stel vervolgens de gewenste tijd in met de toetsen “+” en “-” van de timerfunctie (zie de afbeelding). Om deze regeling te optimaliseren en de beste energiebesparing te garanderen, wordt geadviseerd een pan te gebruiken met een bodem met ongeveer dezelfde doorsnede als de kookzone. De kwaliteit van de gebruikte pan, de aan- of afwezigheid van de deksel of zout, kan van invloed zijn op de prestatie van de functie. 2 tot 3 liter water (bij voorkeur op kamertemperatuur) wordt aanbevolen, en het wordt geadviseerd geen deksel te gebruiken. Het wordt in ieder geval aanbevolen de kookomstandigheden en de hoeveelheid restwater in de gaten te houden. NL35 Flexi cook Met deze functie kunt u de kookzone gebruiken als twee gescheiden kookzones of een extra grote enkele zone. Dit is ideaal voor het gebruik van ovale, rechthoekige en vergrote pannen (met een bodem van maximaal 38x23 cm) of meer dan een standaardpan tegelijk. Om de functie Flexi cook in te schakelen, de kookplaat aanzetten, tegelijk op de 2 keuzetoetsen van de zones drukken, zoals aangegeven in onderstaande afbeelding, op de displays van de twee kookzones wordt niveau “5” weergegeven; beide puntjes naast het niveaunummer branden, om aan te geven dat de functie Flexi cook geactiveerd is. Om het vermogensniveau te veranderen, op de toetsen - / + drukken (van 1 tot maximaal 9 of P). Om de functie Flexi cook uit te schakelen, tegelijk op de 2 keuzetoetsen van de zones drukken. Om de zones onmiddellijk uit te schakelen, een van de keuzetoetsen van de zones gedurende 3 seconden ingedrukt houden. verschijnt op het display van de zone die niet in staat is een pan te detecteren (omdat er geen pan is, of een pan die verkeerd geplaatst is of een pan die ongeschikt is voor een inductiekookplaat). [. . . ] Schakel de kookplaat uit en weer aan, om te controleren of het probleem verdwenen is. Als na het uitvoeren van deze controles de storing nog steeds aanwezig is, contact opnemen met de dichtstbijzijnde Klantenservice. Vermeld altijd: • de aard van de storing; • het type en het exacte model van de kookplaat; • het servicenummer (dat is het nummer achter het woord Service op het typeplaatje), dat aan de onderkant van het apparaat zit (op de metalen plaat). • uw volledige adres; • uw telefoonnummer. Wanneer er een reparatie nodig is, neem dan contact op met een officieel klantenservicecentrum (om te garanderen dat er originele reserveonderdelen worden gebruikt en de reparatie correct wordt uitgevoerd). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL ACM909NE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL ACM909NE zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag