Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL ACM866BF

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL ACM866BF. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL ACM866BF handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL ACM866BF te teleladen.


WHIRLPOOL ACM866BF : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2685 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL ACM866BF (3176 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL ACM866BF

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 210 mm 145 mm 210 mm 280/180 mm 210 mm 180 mm 145 mm 210 mm 210 mm 145 mm 280/180 mm 145 mm 210 mm 145 mm 145 mm DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL PORTUGUÊS ITALIANO ΕΛΛΗΝΙΚΑ SVENSKA NORSK DANSK SUOMI POLSKI ČESKY SLOVENSKY MAGYAR РУССКИЙ БЪЛГАРСКИ ROMÂNĂ УКРАЇНЕЦЬ Installation Installation Installation Installatie Instalación Instalação Installazione Εγκατάσταση Montering Installasjon Installation Asennus Instalacja Instalace Inštalácia Üzembe helyezés Установка Инсталиране Instalarea Установлення Seite 8 Page 17 Page 27 Pagina 35 Página 44 Página 53 Pagina 62 Σελίδα 72 Sidan 81 Side 90 Side 99 Sivu 108 Strona 118 Strana 126 Strana 135 Oldal 144 Страница 164 Pagina 174 Сторінка 183 Bedienungsanleitung Instructions for use Mode d’emploi Gebruiksaanwijzing Instrucciones de uso Instruções de utilização Istruzioni per l’uso Οδηγίες χρήσης Bruksanvisning Bruksanvisning Brugervejledning Käyttöohje Instrukcja obsługi Návod k použití Návod na používanie Használati útmutató Инструкции за употреба Instrucţiuni de utilizare Інструкції з використання Seite Page Page Pagina Página Página Pagina Σελίδα Sidan Side Side Sivu Strona Strana Strana Oldal Страница Страница Pagina Сторінка 10 18 28 37 46 55 64 73 83 91 101 110 119 128 137 146 155 165 175 184 Страница 154 Инструкции по пользованию прибором 3 A 52 mm 560 +2 mm 0 R = Min. 50 mm 580 650 700 mm 510 mm 490 +2 mm 0 mm 553 mm 30 483 mm +1 0 583 +2 mm 0 560+2 0 R = 11, 5 mm 490+2 mm 0 513 +2 mm 0 mm R = 11, 5 mm 6 mm R = Min. 50 mm 0 R = 11, 5 mm 0 483 mm 742 mm 490+2 mm 0 0 513 +2 750+2 mm mm R = 11, 5 mm 6 mm R = Min. 5 mm 1 2 X4 3 5 NEDERLANDS Installatie Pagina 2 Gebruiksaanwijzing Pagina BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES UW VEILIGHEID EN DIE VAN ANDEREN IS ERG BELANGRIJK Deze handleiding en het apparaat zelf zijn voorzien van belangrijke veiligheidsinformatie, die te allen tijde gelezen en opgevolgd moet worden. [. . . ] Verzeker u ervan dat de spanning die vermeld is op het typeplaatje op de bodem van het apparaat overeenkomt met de netspanning in de woning waar het apparaat geïnstalleerd zal worden. WAARSCHUWING - - Aansluiting op het klemmenblok Gebruik voor de elektrische aansluiting een kabel van het type H05RR-F of H05V2V2-F, zoals aangeduid in de onderstaande tabel. Geleiders 220-240 V ~ 220-240 V 3 ~ + 380-415 V 3N ~ + 380-415 V 2N ~ + Aantal x afmeting 3 x 4 mm 2 380-415 V 3N ~ 220-240 V ~ 220-240 V ~ (alleen AU en VK) 4 x 1, 5 mm2 5 x 1, 5 mm2 230 V 230 V 230 V 230 V 4 x 1, 5 mm2 A B C 380-415 V 2N ~ 220-240 V 3 ~ (alleen België) 380-415 V 2N ~ (alleen Nederland) 230 V 230 V Belangrijk: - Laat de tijdelijke metalen verbindingsdraden tussen de schroeven van het klemmenblok L1-L2 en N1-N2 zitten of verwijder ze volgens het aansluitdiagram (zie de afbeelding). - Als de kabel is bijgeleverd, de aanwijzingen voor de aansluiting, die bij de kabel zitten, raadplegen. - Zorg ervoor dat alle zes de schroeven van het klemmenblok aangedraaid worden na het aansluiten van de kabels. Voorbeeld van een aanwezige verbindingsdraad (links) of een verwijderde verbindingsdraad (rechts). Zie het aansluitdiagram voor details (de verbindingsdraden kunnen tussen L1-L2 en tussen N1-N2 geplaatst zijn). Sluit de geel/groene aardleiding aan op de klem met het symbool . Om het vermogensniveau te verhogen, drukt u op de “+” knop. Om het vermogensniveau te verlagen, drukt u op de “-” knop. Kookzones deactiveren Om de kookzone uit te schakelen, drukt u langer dan 3 seconden op de bijbehorende “+” en “-” knop. De kookzone wordt uitgeschakeld en indien de zone nog heet is, wordt de letter H op het zonedisplay weergegeven. Blokkeren van het bedieningspaneel De functie blokkeert de bedieningen om te voorkomen dat ze per ongeluk worden ingeschakeld. Om de blokkering van het bedieningspaneel te activeren schakelt u de kookplaat in en houdt u de Timer-toets 3 seconden ingedrukt. Een geluidssignaal en een lampje in de buurt van het symbool van de sleutel geven aan dat de beveiliging geactiveerd is. Het bedieningspaneel is geblokkeerd, met uitzondering van de uitschakelfunctie. Om de blokkering van de bedieningen uit te schakelen herhaalt u de instellingsprocedure. De aanwezigheid van water, vloeistof die overgekookt is uit de pannen of voorwerpen die op de toets onder het symbool worden gezet, kunnen ertoe leiden dat de blokkering van het bedieningspaneel onbedoeld in- of uitgeschakeld wordt. NL37 Timer De timer kan worden gebruikt om een bereidingstijd van maximaal 99 minuten (1 uur en 39 minuten) voor alle kookzones in te stellen. Kies de te gebruiken kookzone met de timer, druk op de timer en een geluidssignaal waarschuwt u over zijn werking (zie afbeelding). De waarde van de timer kan worden verhoogd of verlaagd door de toetsen “+” en “-” van de sliderfunctie ingedrukt te houden. Zodra de ingestelde tijd is verstreken, klinkt een geluidssignaal en gaat de kookzone automatisch uit. Druk minstens 3 seconden op de Timer-toets om de timer uit te schakelen: Herhaal bovenstaande punten om de timer voor een andere zone in te stellen. Het display van de timer toont altijd de timer voor de geselecteerde zone of de kortste timer. Druk voor het wijzigen of uitschakelen van de timer op de toets die de kookzone van de timer in kwestie kiest. Waarschuwingen van het bedieningspaneel. Speciale functies (indien aanwezig) Sommige modellen hebben speciale functies: Automatische functie Via deze functie wordt het apparaat automatisch ingesteld op een niveau voor het behouden van zachtjes koken. Activeer deze functie nadat u het gerecht aan de kook heeft gebracht door eerst op de bijbehorende zoneknop en vervolgens op de knop te drukken. Sudderen Nadat het gerecht aan de kook is gebracht, wordt door op knop te drukken automatisch een vermogensniveau ingesteld dat geschikt is om een suddertemperatuur te behouden. [. . . ] Voorbeelden van correcte en incorrecte plaatsing van pannen: REINIGING WAARSCHUWING Gebruik nooit een stoomreiniger. Controleer voordat u gaat schoonmaken of de kookzones uitgeschakeld zijn en dat de restwarmteindicator (“H”) niet wordt weergegeven. BELANGRIJK: gebruik geen schuursponsjes of metalen sponsjes. • Na elk gebruik de kookplaat af laten koelen en schoonmaken om aangekoekt vuil en vlekken van gemorst voedsel te te verwijderen. • Suiker of levensmiddelen met een hoog suikergehalte beschadigen het glaskeramische oppervlak en moeten onmiddellijk worden verwijderd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL ACM866BF

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL ACM866BF zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag