Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL ACM805NE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL ACM805NE. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL ACM805NE handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL ACM805NE te teleladen.


WHIRLPOOL ACM805NE : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1980 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL ACM805NE (4231 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL ACM805NE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] NEDERLANDS Installatie Pagina 2 Gebruiksaanwijzing Pagina BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES UW VEILIGHEID EN DIE VAN ANDEREN IS ERG BELANGRIJK Deze handleiding en het apparaat zelf zijn voorzien van belangrijke veiligheidsinformatie, die te allen tijde gelezen en opgevolgd moet worden. Dit is het waarschuwingssymbool, behorend bij de veiligheid, waarmee gebruikers worden gewaarschuwd voor mogelijke gevaren voor henzelf en anderen. Alle veiligheidsberichten komen na het waarschuwingssymbool en de volgende tekst: GEVAAR WAARSCHUWING Geeft een gevaarlijke situatie aan, die ernstig letsel veroorzaakt als deze niet wordt vermeden. Geeft een gevaarlijke situatie aan, die ernstig letsel zou kunnen veroorzaken als deze niet wordt vermeden. [. . . ] Het netsnoer moet lang genoeg zijn om de kookplaat te kunnen verwijderen uit het werkblad. Verzeker u ervan dat de spanning die vermeld is op het typeplaatje op de bodem van het apparaat overeenkomt met de netspanning in de woning waar het apparaat geïnstalleerd zal worden. WAARSCHUWING - - Aansluiting op het klemmenblok Gebruik voor de elektrische aansluiting een kabel van het type H05RR-F zoals aangegeven is in onderstaande tabel. Geleiders 220-240 V ~ + 230-240 V ~ + 220-240 V 3 ~ + 380-415 V 3N ~ + 380-415 V 2N ~ + Aantal x afmeting 3 x 4 mm2 3 x 4 mm2 (alleen Australië) 4 x 1, 5 mm2 380-415 V 3N ~ 220-240 V ~ 230-240 V ~ (alleen Australië) 220-240 V ~ (alleen VK) 230 V 230 V 230 V 230 V 5 x 1, 5 mm2 4 x 1, 5 mm2 A B C 380-415 V 2N ~ 220-240 V 3 ~ (alleen België) 380-415 V 2N ~ (alleen Nederland) 230 V 230 V Belangrijk: - Laat de tijdelijke metalen verbindingsdraden tussen de schroeven van het klemmenblok L1-L2 en N1-N2 zitten of verwijder ze volgens het aansluitdiagram (zie de afbeelding). - Als de kabel is bijgeleverd, de aanwijzingen voor de aansluiting, die bij de kabel zitten, raadplegen. - Zorg ervoor dat alle zes de schroeven van het klemmenblok aangedraaid worden na het aansluiten van de kabels. NL33 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V Voorbeeld van een aanwezige verbindingsdraad (links) of een verwijderde verbindingsdraad (rechts). Zie het aansluitdiagram voor details (de verbindingsdraden kunnen tussen L1-L2 en tussen N1-N2 geplaatst zijn). Verwijder het deksel van het klemmenblok (A) door de schroef los te draaien en steek het deksel in het scharnier (B) van het klemmenblok. Steek het netsnoer daarna in de kabelklem en sluit de draden op het klemmenblok aan volgens het aansluitschema naast het klemmenblok. Sluit het deksel (C) en schroef het vast op het klemmenblok met de verwijderde schroef. Bij elke aansluiting op de netvoeding voert de kookplaat gedurende enkele seconden een automatische controle uit. Zie de instructies op het netsnoer als de kookplaat al van een netsnoer voorzien is. Breng de aansluiting op het net tot stand via een meerpolige schakelaar met een afstand tussen de contacten van minimaal 3 mm. GEBRUIKSAANWIJZING Beschrijving van het bedieningspaneel Bedieningspaneel Inschakeling/uitschakeling Timer Blokkeren van het bedieningspaneel A Instelbedieningen kookzones en bijbehorende displays Inschakeling/uitschakeling Timer Blokkeren van het bedieningspaneel “Flexi cook modellen” B Toets automatische functie/Ecobooster Instelbedieningen kookzones en bijbehorende displays Aan- en uitzetten van de kookplaat Om de kookplaat in te schakelen houdt u de toets circa 2 seconden ingedrukt, tot de displays van de kookzones oplichten. Om de kookplaat uit te schakelen, drukt u op dezelfde toets tot de displays uitgaan Alle kookzones worden uitgeschakeld. Wanneer de kookplaat eerder gebruikt is, blijft de restwarmte-indicator “H” actief tot de kookzones zijn afgekoeld. Als er binnen 10 seconden na het inschakelen van de kookplaat geen enkele functie wordt geselecteerd, zal de plaat automatisch worden uitgeschakeld. Inschakeling en instelling kookzones Vermogensindicatiedisplay Indicatie geselecteerde kookzone Als de kookplaat is ingeschakeld en er een pan op de gekozen zone is geplaatst, de zone selecteren met de bijbehorende toets: op het display wordt niveau 5 weergegeven. Iedere kookzone heeft diverse vermogensniveaus die ingesteld kunnen worden met de +/toetsen, die van “1”: minimaal vermogen tot “9”: maximaal vermogen lopen. Sommige kookzones hebben een snelkookfunctie (Booster), dit wordt op het display aangegeven met de letter “P”. Positie kookzone NL34 Uitschakeling kookzones Selecteer de kookzone die u uit wilt schakelen. [. . . ] € Na elk gebruik de kookplaat af laten koelen en schoonmaken om aangekoekt vuil en vlekken van gemorst voedsel te te verwijderen. € Suiker of levensmiddelen met een hoog suikergehalte beschadigen het glaskeramische oppervlak en moeten onmiddellijk worden verwijderd. € Gebruik een zachte doek, absorberend keukenpapier of specifieke producten voor het reinigen van de kookplaat (houd u aan de aanwijzingen van de fabrikant). OPSPOREN VAN STORINGEN • • • • • Lees en volg de instructies op uit de paragraaf “Gebruiksaanwijzing”. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL ACM805NE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL ACM805NE zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag