Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL ACM 928/BA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL ACM 928/BA. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL ACM 928/BA handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL ACM 928/BA te teleladen.


WHIRLPOOL ACM 928/BA : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3046 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL ACM 928/BA PRODUCTINFORMATIEBLAD (550 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL ACM 928/BA

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Dit is het waarschuwingssymbool, behorend bij de veiligheid, waarmee gebruikers worden gewaarschuwd voor mogelijke gevaren voor henzelf en anderen. Alle veiligheidsberichten komen na het waarschuwingssymbool en de volgende tekst: GEVAAR WAARSCHUWING Geeft een gevaarlijke situatie aan, die ernstig letsel veroorzaakt als deze niet wordt vermeden. Geeft een gevaarlijke situatie aan, die ernstig letsel zou kunnen veroorzaken als deze niet wordt vermeden. Alle veiligheidswaarschuwingen geven specifieke details van het mogelijke risico dat aanwezig is en geven aan hoe het risico op letsel, schade en elektrische schokken voortvloeiend uit het onjuiste gebruik van het apparaat beperkt kan worden. Zorg dat u aan het volgende voldoet: - Gebruik beschermende handschoenen voor het uitpakken en installeren. [. . . ] Voor een correcte werking van het apparaat mag de minimaal vereiste opening tussen werkblad en bovenkant van het meubel (min. Als er een oven onder de kookplaat geïnstalleerd wordt, controleer dan of de oven voorzien is van een koelsysteem. Installeer de kookplaat niet boven een afwasmachine of wasmachine, zodat de elektronische schakelingen niet in contact komen met stoom of vocht; hierdoor kunnen de schakelingen beschadigd worden. Bij verzonken installatie dient u contact op te nemen met de klantenservice om te verzoeken om de montage van de schroevenset 4801 211 00112. Gebruik voor het verwijderen van de kookplaat een schroevendraaier (niet bijgeleverd) om de veren rond het onderste deel van de plaat los te maken. NL35 ELEKTRISCHE AANSLUITING Koppel het apparaat los van het elektriciteitsnet. Het apparaat moet geïnstalleerd worden door een gekwalificeerd technicus die volledig op de hoogte is van de geldende veiligheids- en installatievoorschriften. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor letsel bij personen of dieren of schade aan voorwerpen die het gevolg is van het niet naleven van de voorschriften uit dit hoofdstuk. Het netsnoer moet lang genoeg zijn om de kookplaat te kunnen verwijderen uit het werkblad. Verzeker u ervan dat de spanning die vermeld is op het typeplaatje op de bodem van het apparaat overeenkomt met de netspanning in de woning waar het apparaat geïnstalleerd zal worden. WAARSCHUWING - - Aansluiting op het klemmenblok Gebruik voor de elektrische aansluiting een kabel van het type H05RR-F of H05V2V2-F, zoals aangeduid in de onderstaande tabel. Geleiders 220-240 V ~ 220-240 V 3 ~ + 380-415 V 3N ~ + 380-415 V 2N ~ + Aantal x afmeting 3 x 4 mm 2 380-415 V 3N ~ 220-240 V ~ 220-240 V ~ (alleen AU en VK) 4 x 1, 5 mm2 5 x 1, 5 mm2 230 V 230 V 230 V 230 V 4 x 1, 5 mm2 A B C 380-415 V 2N ~ 220-240 V 3 ~ (alleen België) 380-415 V 2N ~ (alleen Nederland) 230 V 230 V Belangrijk: - Laat de tijdelijke metalen verbindingsdraden tussen de schroeven van het klemmenblok L1-L2 en N1-N2 zitten of verwijder ze volgens het aansluitdiagram (zie de afbeelding). Om de functie uit te schakelen drukt u op de knop . Restwarmte-indicator. Als deze signalering voor de zone wordt gegeven is het bijvoorbeeld mogelijk een gerecht warm te houden of boter te laten smelten Wanneer de kookzone afkoelt, gaat het display uit. Als de pan niet geschikt is voor uw inductiekookplaat, verkeerd geplaatst is of niet de juiste afmeting heeft, verschijnt de indicatie “geen pan” op het display (afbeelding hiernaast). Als er binnen 60 seconden geen pan gedetecteerd wordt, gaat de kookplaat uit. Snelkookfunctie (Booster) Deze functie is slechts op enkele kookzones aanwezig en maakt het mogelijk het vermogen van de plaat optimaal te benutten (bijvoorbeeld om snel water aan de kook te brengen). Om de functie te activeren, toets “+” indrukken tot op het display “P” verschijnt. Nadat de boosterfunctie 10 minuten gebruikt is, stelt het apparaat de zone automatisch in op niveau 9. “Vermogensbeheer” (indien aanwezig) Met behulp van de functie “Power management” (vermogensbeheer) kan de gebruiker het maximale vermogen van de kookplaat indien nodig instellen. Deze instelling is altijd mogelijk en wordt behouden tot de volgende wijziging. Door het benodigde maximale vermogen in te stellen, stelt de kookplaat automatisch de distributie in de verschillende kookzones af en zorgt dat deze grens nooit wordt overschreden. Het bijkomende voordeel is dat alle zones tegelijkertijd zonder overbelastingsproblemen kunnen worden beheerd. Er zijn vier maximale vermogensniveaus aanwezig die worden weergegeven op het display: 2, 5 – 4, 0 – 6, 0 – 7, 2 kW (7, 2 kW wordt beschouwd als het maximale vermogen van de kookplaat) Op het moment van aankoop is de kookplaat ingesteld op maximaal vermogen. NL38 Na het aansluiten van het apparaat op het stopcontact is het de eerste 60 seconden mogelijk het gewenste vermogensniveau in te stellen door de volgende punten uit te voeren: Stap 1 2 3 Bedieningspaneel Ongeveer 3 seconden drukken op beide knoppen voor Vermogensregeling (stap 1) Druk op de knop Vermogensregeling (stap 2) om de voorgaande stap te bevestigen Indrukken om het gekozen vermogen onder de beschikbare opties in te stellen Bedieningsdisplay Het display toont Zowel het lampje als de in-bedrijf-lampjes voor de afzonderlijke kookzones gaan branden 4 Druk op de knop Vermogensregeling (stap 4) Het display toont het ingestelde vermogen, dat ongeveer om de voorgaande stap te bevestigen 2 seconden knippert. Hierna laat de kookplaat een geluidssignaal horen en schakelt zich vervolgens zelf uit. [. . . ] Belangrijk: zet de pannen altijd zodanig in het midden van de kookzone, dat het midden van de enkele kookzone is afgedekt. Zorg bij grote, ovale, rechthoekige en lange pannen ervoor dat de pannen in het midden van de kookzone worden geplaatst. Voorbeelden van correcte en incorrecte plaatsing van pannen: i Het bericht “geen pan” i NL39 REINIGING WAARSCHUWING Gebruik geen stoomreinigers. Controleer voor het reinigen of de kookzones uitgeschakeld zijn en dat de restwarmte-indicatie (“H”) niet wordt weergegeven. Als uw glas is voorzien van het iXelium TM logo wordt uw kookplaat uitgerust met iXelium TM behandeling. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL ACM 928/BA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL ACM 928/BA zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag