Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL ACM 849/BA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL ACM 849/BA. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL ACM 849/BA handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL ACM 849/BA te teleladen.


WHIRLPOOL ACM 849/BA : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (47525 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL ACM 849/BA

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Contactez le service après-vente en lui communiquant le code d’erreur. Dit is het waarschuwingssymbool, behorend bij de veiligheid, waarmee gebruikers worden gewaarschuwd voor mogelijke gevaren voor henzelf en anderen. Alle veiligheidsberichten komen na het waarschuwingssymbool en de volgende tekst: GEVAAR WAARSCHUWING Geeft een gevaarlijke situatie aan, die ernstig letsel veroorzaakt als deze niet wordt vermeden. Geeft een gevaarlijke situatie aan, die ernstig letsel zou kunnen veroorzaken als deze niet wordt vermeden. [. . . ] Bij elke aansluiting op de netvoeding voert de kookplaat gedurende enkele seconden een automatische controle uit. Zie de instructies op het netsnoer als de kookplaat al van een netsnoer voorzien is. Breng de aansluiting op het net tot stand via een meerpolige schakelaar met een afstand tussen de contacten van minimaal 3 mm. NL36 230 V GEBRUIKSAANWIJZING Beschrijving van het bedieningspaneel Het bedieningspaneel is voorzien van tiptoetsen: voor het gebruik is het voldoende om het overeenkomstige symbool aan te raken (u hoeft niet krachtig te drukken). Om de kookwekker in te stellen Inschakeling/ uitschakeling van de kookplaat Om een van de automatische functies in te schakelen Touchscreen Om de kookplaat op pauze te zetten Om het bedieningspaneel te blokkeren Om de functie Flexi cook in te schakelen Eerste gebruik / na uitval van de elektrische stroom Nadat de kookplaat is aangesloten op het elektriciteitsnet, is het bedieningspaneel geblokkeerd (het lampje boven de toets brandt). om het paneel te deblokkeren de toets gedurende 3 seconden indrukken. Inschakeling / uitschakeling kookplaat Om de kookplaat in te schakelen, de toets gedurende ongeveer 2 seconden ingedrukt houden: Het lampje boven de toets gaat branden en er verschijnen streepjes in de cirkels die de kookzones aangeven. Om de kookplaat uit te schakelen, drukt u op dezelfde toets tot de kookplaat uitgaat. I Als binnen 10 seconden geen enkele functie wordt geselecteerd, wordt de kookplaat automatisch uitgeschakeld. De zone inschakelen door op de bijbehorende ronde toets te drukken: binnen de cirkel wordt het getal weergegeven, dat overeenkomt met het gemiddelde vermogensniveau. Om het vermogensniveau te wijzigen met een vinger een horizontale beweging maken over het touchscreen: het getal in de cirkel verandert afhankelijk van de plaats van de vinger op het touchscreen van een minimum van 1 tot een maximum van 9. Met behulp van het touchscreen kunt u de boosterfunctie activeren door op “BOOST” (“P” op het display te drukken). U kunt het vermogensniveau “BOOST” gedurende maximaal 10 minuten gebruiken, waarna het apparaat automatisch op niveau 9 wordt ingesteld. Voor de timer bij de 6th Sense-functie, zie de beschrijving van de functie op de volgende pagina’s. Blokkeren van het bedieningspaneel Met deze functie kunt u de bedieningen van de kookplaat blokkeren om te voorkomen dat de plaat per ongeluk wordt ingeschakeld (bijv. Druk gedurende drie seconden op de toets : een geluidssignaal en een indicatielampje onder het symbool met het slotje geven aan dat de functie geactiveerd is. BELANGRIJK: de aanwezigheid van water, vloeistof die overgekookt is uit de pannen of voorwerpen die op de toets onder het symbool worden gezet, kunnen ertoe leiden dat de blokkering van het bedieningspaneel onbedoeld geactiveerd of gedeactiveerd wordt. Pauze Met deze functie kunt u de werking van de kookplaat tijdelijk blokkeren en deze later weer in werking stellen met behoud van de instellingen (behalve bij de 6th Sense-functie en de ingestelde timers). : op de plaats van de vermogensniveaus verschijnt de indicatie die knippert. Om de bereiding te hervatten, nogmaals op de Flexi cook Met deze functie kunt u de kookzone gebruiken als twee gescheiden kookzones of een extra grote enkele zone. Dit is ideaal voor het gebruik van ovale, rechthoekige en vergrote pannen (met een bodem van maximaal 38x18 cm) of meer dan een standaardpan. Om het vermogensniveau te wijzigen, met uw vinger over het touchscreen wrijven: het getal binnenin de cirkel zal veranderen met een lichte aanraking van uw vinger van een minimum van 1 tot een maximum van 9. [. . . ] koppel de kookplaat los van het elektriciteitsnet en controleer de aansluiting. F12, F21, F25, F36, F37, F40, F47, F56, F58, F60, F61, F62, F63, F64 Neem contact op met de klantenservice en vermeld de foutcode. Controleren of het niet mogelijk is het probleem zelf op te lossen aan de hand van punten die beschreven worden in “Het opsporen van storingen”. Schakel de kookplaat uit en weer aan, om te controleren of het probleem verdwenen is. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL ACM 849/BA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL ACM 849/BA zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag