Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL ACM 816/BA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL ACM 816/BA. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL ACM 816/BA handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL ACM 816/BA te teleladen.


WHIRLPOOL ACM 816/BA : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2118 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL ACM 816/BA PROGRAMMA OVERZICHT (1475 ko)
   WHIRLPOOL ACM 816/BA PRODUCTINFORMATIEBLAD (569 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL ACM 816/BA

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] - Als de installatie voltooid is, mogen de elektrische onderdelen niet meer toegankelijk zijn voor de gebruiker. - Het apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik en alleen voor het bereiden van voedsel. De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die het gevolg is van oneigenlijk gebruik of een foute programmering van de bedieningsknoppen. - Het apparaat en de toegankelijke onderdelen worden heet tijdens het gebruik. [. . . ] Voordat u de kookplaat inschakelt, eerst de pan op de gewenste kookzone zetten. REEDS AANWEZIGE PANNEN OK NEE Om te controleren of de pan geschikt is voor de kookplaat kunt u een magneet gebruiken: pannen die niet worden aangetrokken door de magneet, zijn niet geschikt. - Controleer of de bodem van de pannen niet ruw is en zo krassen in het oppervlak van de kookplaat zou kunnen maken. - Zet nooit warme pannen en koekenpannen op het bedieningspaneel van de plaat. Dit zou hierdoor schade kunnen oplopen. AANBEVOLEN DIAMETER PANBODEM Ø 28 cm 17 cm min. XL Ø 28 cm max. M Ø 18 cm 12 cm min. Ø 18 cm max. L Ø 21 cm 15 cm min. Ø 21 cm max. S Ø 14, 5 cm 10 cm min. Ø 14, 5 cm max. Max. Min. Ø 12 cm Flexi cook 23 cm 39 cm NL7 INSTALLATIE Controleer na het uitpakken van het apparaat of het tijdens het transport geen beschadigingen heeft opgelopen en neem, in geval van problemen, contact op met de leverancier of de Klantenservice. Raadpleeg, voor de afmetingen voor het inbouwen en de installatie-aanwijzingen de afbeeldingen op pagina 2. VOORBEREIDING VAN HET MEUBEL VOOR INBOUW WAARSCHUWING - - Installeer een scheidingspaneel onder de kookplaat. Het onderste gedeelte van het apparaat mag na installatie niet toegankelijk zijn. Als er onder de kookplaat een oven geïnstalleerd wordt, geen scheidingspaneel monteren. min. 5 mm • • • • • • Houd u voor de afstand tussen de onderkant van de kookplaat en het scheidingspaneel aan de afmetingen in de afbeelding. Voor een correcte werking van het apparaat mag de minimaal vereiste opening tussen werkblad en bovenkant van het meubel (min. Als er een oven onder de kookplaat geïnstalleerd wordt, controleer dan of de oven voorzien is van een koelsysteem. Dit gaat van een minimum van 0 tot een maximum van 9 of booster “P”, waar beschikbaar. Beweeg uw vinger meerdere malen van links naar rechts over de slider om het warmteniveau te verhogen en beweeg uw vinger in tegenovergestelde richting om het niveau te verlagen. U kunt ook de snelle toegangsknoppen “+” en “-” gebruiken. Uitschakeling kookzones Druk langer dan 3 seconden op de bijbehorende toets om de kookzone uit te schakelen. De kookzone gaat uit en de letter “H” verschijnt in het display van de zone zolang de zone nog warm is. NL9 Blokkeren van het bedieningspaneel De functie blokkeert de bedieningen om te voorkomen dat ze per ongeluk worden ingeschakeld. Om de blokkering van het bedieningspaneel te activeren schakelt u de kookplaat in en houdt u de Timer-toets 3 seconden ingedrukt. Een geluidssignaal en een lampje in de buurt van het symbool van de sleutel geven aan dat de beveiliging geactiveerd is. Het bedieningspaneel is geblokkeerd, met uitzondering van de uitschakelfunctie. Om de blokkering van de bedieningen uit te schakelen herhaalt u de instellingsprocedure. Nadat de boosterfunctie 10 minuten gebruikt is, stelt het apparaat de zone automatisch in op niveau 9. Flexi cook Waar aanwezig kan met deze functie de kookzone gebruikt worden als twee aparte zones of als één extra brede zone. Dit is ideaal voor het gebruik van ovale, rechthoekige en vergrote pannen (met een bodem van maximaal 38x23 cm) of meer dan een standaardpan tegelijk. Om de functie Flexi cook in te schakelen, de kookplaat aanzetten, tegelijk op de 2 keuzetoetsen van de zones drukken, zoals aangegeven in onderstaande afbeelding, op de displays van de twee kookzones wordt niveau “5” weergegeven; beide puntjes naast het niveaunummer branden, om aan te geven dat de functie Flexi cook geactiveerd is. Druk op de toetsen -/+ of beweeg uw vinger horizontaal over de slider om het verwarmingsniveau te wijzigen (van 1 tot max. [. . . ] Controleer of het mogelijk is het probleem zelf op te lossen aan de hand van punten die beschreven worden in “Het opsporen van storingen”. Schakel de kookplaat uit en weer aan, om te controleren of het probleem verdwenen is. Als na het uitvoeren van deze controles de storing nog steeds aanwezig is, contact opnemen met de dichtstbijzijnde Klantenservice. Vermeld altijd: • de aard van de storing; • het type en het exacte model van de kookplaat; • het servicenummer (dat is het nummer achter het woord Service op het typeplaatje), dat aan de onderkant van het apparaat zit (op de metalen plaat). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL ACM 816/BA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL ACM 816/BA zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag