Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL ACM 808/BA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL ACM 808/BA. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL ACM 808/BA handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL ACM 808/BA te teleladen.


WHIRLPOOL ACM 808/BA : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1980 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL ACM 808/BA (2962 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL ACM 808/BA

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] - Gebruik voor de aansluiting geen meervoudige contactdozen of verlengsnoeren. - Als de installatie voltooid is, mogen de elektrische onderdelen niet meer toegankelijk zijn voor de gebruiker. - Het apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik en alleen voor het bereiden van voedsel. De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die het gevolg is van oneigenlijk gebruik of een foute programmering van de bedieningsknoppen. [. . . ] Geleiders 220-240 V ~ + 230-240 V ~ + 220-240 V 3 ~ + 380-415 V 3N ~ + 380-415 V 2N ~ + Aantal x afmeting 3 x 4 mm2 3 x 4 mm2 (alleen Australië) 4 x 1, 5 mm2 380-415 V 3N ~ 220-240 V ~ 230-240 V ~ (alleen Australië) 220-240 V ~ (alleen VK) 230 V 230 V 230 V 230 V 5 x 1, 5 mm2 4 x 1, 5 mm2 A B C 380-415 V 2N ~ 220-240 V 3 ~ (alleen België) 380-415 V 2N ~ (alleen Nederland) 230 V 230 V Belangrijk: - Laat de tijdelijke metalen verbindingsdraden tussen de schroeven van het klemmenblok L1-L2 en N1-N2 zitten of verwijder ze volgens het aansluitdiagram (zie de afbeelding). - Als de kabel is bijgeleverd, de aanwijzingen voor de aansluiting, die bij de kabel zitten, raadplegen. - Zorg ervoor dat alle zes de schroeven van het klemmenblok aangedraaid worden na het aansluiten van de kabels. NL33 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V Voorbeeld van een aanwezige verbindingsdraad (links) of een verwijderde verbindingsdraad (rechts). Zie het aansluitdiagram voor details (de verbindingsdraden kunnen tussen L1-L2 en tussen N1-N2 geplaatst zijn). Sluit de geel/groene aardleiding aan op de klem met het symbool . Verwijder het deksel van het klemmenblok (A) door de schroef los te draaien en steek het deksel in het scharnier (B) van het klemmenblok. Steek het netsnoer daarna in de kabelklem en sluit de draden op het klemmenblok aan volgens het aansluitschema naast het klemmenblok. Sluit het deksel (C) en schroef het vast op het klemmenblok met de verwijderde schroef. Bij elke aansluiting op de netvoeding voert de kookplaat gedurende enkele seconden een automatische controle uit. Zie de instructies op het netsnoer als de kookplaat al van een netsnoer voorzien is. Breng de aansluiting op het net tot stand via een meerpolige schakelaar met een afstand tussen de contacten van minimaal 3 mm. GEBRUIKSAANWIJZING Beschrijving van het bedieningspaneel Bedieningspaneel Inschakeling/uitschakeling Timer Blokkeren van het bedieningspaneel A Instelbedieningen kookzones en bijbehorende displays Inschakeling/uitschakeling Timer Blokkeren van het bedieningspaneel “Flexi cook modellen” B Toets automatische functie/Ecobooster Instelbedieningen kookzones en bijbehorende displays Aan- en uitzetten van de kookplaat Om de kookplaat in te schakelen houdt u de toets circa 2 seconden ingedrukt, tot de displays van de kookzones oplichten. Om de kookplaat uit te schakelen, drukt u op dezelfde toets tot de displays uitgaan Alle kookzones worden uitgeschakeld. Wanneer de kookplaat eerder gebruikt is, blijft de restwarmte-indicator “H” actief tot de kookzones zijn afgekoeld. Als er binnen 10 seconden na het inschakelen van de kookplaat geen enkele functie wordt geselecteerd, zal de plaat automatisch worden uitgeschakeld. Inschakeling en instelling kookzones Vermogensindicatiedisplay Indicatie geselecteerde kookzone Als de kookplaat is ingeschakeld en er een pan op de gekozen zone is geplaatst, de zone selecteren met de bijbehorende toets: op het display wordt niveau 5 weergegeven. Wanneer de ingestelde tijd verstreken is, klinkt er een geluidssignaal en wordt de kookzone automatisch uitgeschakeld. Om de timer te deactiveren, drukt u op de toets “-” tot het display “0:0” aangeeft of drukt u gedurende 3 sec. Om de timer voor een andere zone in te stellen, bovenstaande punten herhalen. Op het display van de timer wordt altijd de tijd van de gekozen zone weergegeven of de kortste tijd. Om de instelling van de timer te veranderen of om de timer uit te schakelen moet de bijbehorende zonekeuzetoets worden ingedrukt. Waarschuwingen van het bedieningspaneel Restwarmte-indicator. Als deze signalering voor de zone wordt gegeven is het bijvoorbeeld mogelijk een gerecht warm te houden of boter te laten smelten Wanneer de kookzone afkoelt, gaat het display uit. Als de pan niet geschikt is voor uw inductiekookplaat, verkeerd geplaatst is of niet de juiste afmeting heeft, verschijnt de indicatie “geen pan” op het display (afbeelding hiernaast). Als er binnen 60 seconden geen pan gedetecteerd wordt, gaat de kookplaat uit. Speciale functies Sommige modellen zijn uitgerust met speciale functies: Snelkookfunctie (booster indien beschikbaar) Deze functie is slechts op enkele kookzones aanwezig en maakt het mogelijk het vermogen van de plaat optimaal te benutten (bijvoorbeeld om snel water aan de kook te brengen). Om de functie te activeren, toets “+” indrukken tot op het display “P” verschijnt. [. . . ] De reserveonderdelen blijven nog 10 jaar lang verkrijgbaar. VERMOGENSTABELLEN Vermogensniveau Soort bereiding Gebruik van het niveau (de indicatie hangt af van de ervaring en de bereidingsgewoonten) Ideaal om in korte tijd de temperatuur van het voedsel te verhogen tot het kookpunt, in het geval van water, of snel kookvocht te verwarmen Ideaal om aan te braden, een bereiding te starten, diepvriespoducten te bakken, water snel aan de kook te brengen Boost Max. vermogen 8-9 7-8 Hoog vermogen 6-7 4-5 Gemiddeld vermogen 3-4 2-3 1-2 Laag vermogen 1 OFF Vermogen nul Snel verwarmen Bakken - koken Aanbraden - fruiten - koken Ideaal om te fruiten, vocht aan de kook te houden, koken en grillen (gedurende korte tijd, 5-10 minuten). grillen Aanbraden - koken - laten sudderen - fruiten - grillen Koken - laten sudderen fruiten - grillen Koken - laten pruttelen inkoken - smeuïg maken Ideaal om te fruiten, vocht zachtjes aan de kook te houden, koken en grillen (gedurende gemiddelde tijd, 10-20 minuten), accessoires voor te verwarmen. Ideaal om te laden sudderen, vocht heel zachtjes aan de kook te houden, koken (gedurende lange tijd). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL ACM 808/BA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL ACM 808/BA zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag