Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL ACM 806/NE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL ACM 806/NE. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL ACM 806/NE handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL ACM 806/NE te teleladen.


WHIRLPOOL ACM 806/NE : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1562 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL ACM 806/NE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Zum Aktivieren der Kindersicherung das Kochfeld einschalten und drei Sekunden lang die Taste (oder, falls vorgesehen, die Taste für Automatikfunktion/Ecobooster) drücken. Wasser, aus den Töpfen übergelaufene Flüssigkeiten und Gegenstände aller Arten, die auf die Taste unter dem Symbol geraten, können zum unbeabsichtigten Ein-/ Ausschalten der Funktion führen. timer Mit dem Timer kann jede beliebige Kochzone auf einen Kochbetrieb vom maximal 99 Minuten (1 Stunde und 39 Minuten) vorprogrammiert werden. Die Kochzone wählen, die vorprogrammiert werden soll (ein Leuchtpunkt erscheint rechts unterhalb der Leistungsstufenanzeige), die Taste mit dem Uhrensymbol antippen und dann die gewünschte Zeit mit den Tasten “+” und “-” der Timer-Funktion wählen (siehe Abbildung). [. . . ] verwerking van het apparaat Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG inzake Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA). Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste wijze als afval wordt verwerkt, helpt u mogelijke schadelijke gevolgen voor het milieu en de gezondheid te voorkomen. Het symbool op het product of op de begeleidende documentatie bij het product geeft aan dat dit apparaat niet als huishoudelijk afval behandeld mag worden, maar naar een speciaal verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten moet worden gebracht. Energiebesparing Om de beste resultaten te verkrijgen adviseren wij het volgende: • Gebruik potten en pannen met een doorsnede die gelijk is aan die van de kookzone. € Zet de pan altijd in het midden van de op de kookplaat getekende kookzone. VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING Dit apparaat, bedoeld om in contact te komen met levensmiddelen, voldoet aan het reglement ( ) n. 1935/2004 en is ontworpen , gefabriceerd en op de markt gebracht in overeenstemming met de veiligheidsvoorschriften van de “Laagspanningsrichtlijn” 2006/95/EG (die de richtlijn 73/2 3/EEG en latere amendementen vervangt) , beveiligingsvereisten van de Richtlijn “Elektromagnetische compatibiliteit” 2004/108/EG. VOORDAT U DE KOOKPLAAT IN GEBRUIK NEEMT BELANGRIJK: als de pannen niet de vereiste afmetingen hebben, zullen de kookzones niet werken. Gebruik alleen pannen met het symbool “INDUCTION SYSTEM” (afbeelding hiernaast). Voordat u de kookplaat inschakelt, eerst de pan op de gewenste kookzone zetten. REEDS AANWEZIGE PANNEN OK NEE Om te controleren of de pan geschikt is voor de kookplaat kunt u een magneet gebruiken: pannen die niet worden aangetrokken door de magneet, zijn niet geschikt. Selecteer de kookzone waarvoor u de timer wilt instellen (rechts onder de indicator van het vermogensniveau op het display verschijnt een lichtpuntje), druk op de knop met het kloksymbool en stel vervolgens de gewenste tijd in met de toetsen “+” en “-” van de timerfunctie (zie de NL34 afbeelding). Enkele seconden nadat de knop voor het laatst is ingedrukt, begint de timer af te tellen (er gaat een lichtpuntje branden naast de zone waarvoor de timer is ingeschakeld). Wanneer de ingestelde tijd verstreken is, klinkt er een geluidssignaal en wordt de kookzone automatisch uitgeschakeld. Om de timer voor een andere zone in te stellen, bovenstaande punten herhalen. Op het display van de timer wordt altijd de tijd van de gekozen zone weergegeven of de kortste tijd. Om de instelling van de timer te veranderen of om de timer uit te schakelen moet de bijbehorende zonekeuzetoets worden ingedrukt. Als deze signalering voor de zone wordt gegeven is het bijvoorbeeld mogelijk een gerecht warm te houden of boter te laten smelten Wanneer de kookzone afkoelt, gaat het display uit. Als de pan niet geschikt is voor uw inductiekookplaat, verkeerd geplaatst is of niet de juiste afmeting heeft, verschijnt de indicatie “geen pan” op het display (afbeelding hiernaast). Als er binnen 60 seconden geen pan gedetecteerd wordt, gaat de kookplaat uit. Speciale functies Sommige modellen zijn uitgerust met speciale functies: Snelkookfunctie (Booster) Deze functie is slechts op enkele kookzones aanwezig en maakt het mogelijk het vermogen van de plaat optimaal te benutten (bijvoorbeeld om snel water aan de kook te brengen). Eco Booster Selecteer, met de kookplaat ingeschakeld, de kookzone waarin het EcoBoostersymbool is afgebeeld . [. . . ] FOUTCODE BESCHRIJVING MOGELIJKE OORZAKEN OPLOSSING C81, C82 Het bedieningspaneel wordt uitgeschakeld door te hoge temperaturen Het aansluitvoltage is niet goed De interne temperatuur van de elektronische onderdelen is te hoog De sensor detecteert een verschil tussen het voltage van het apparaat en het voltage van de netvoeding Wacht tot de kookplaat is afgekoeld voordat u hem weer gebruikt Koppel de kookplaat los van het elektriciteitsnet en controleer de aansluiting F42 of F43 F12, F21, F25, F36, F37, F40, F47, F56, F58, F60 Bel de Klantenservice en geef de foutcode door GELUIDEN AFKOMSTIG VAN DE KOOKPLAAT Inductiekookplaten kunnen gepiep of gekraak veroorzaken tijdens de normale werking, deze geluiden zijn afkomstig van de pannen zelf en zijn te wijten aan eigenschappen van de bodem (bijvoorbeeld verschillende materiaallagen waaruit deze is opgebouwd, bodem niet vlak). Deze geluiden variëren naar gelang de gebruikte pan en de hoeveelheid voedsel die erin zit maar duiden niet op een storing. Bovendien is de inductiekookplaat voorzien van een intern koelsysteem om de elektronische onderdelen op een gecontroleerde temperatuur te houden, daarom kan gedurende de werking maar ook enkele minuten na het uitschakelen van de kookplaat het geluid van de ventilator gehoord worden. Dit is volstrekt normaal en noodzakelijk voor de goede werking van het apparaat. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL ACM 806/NE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL ACM 806/NE zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag