Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL 246 407 10 GEBRUIKSAANWIJZING

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL 246 407 10. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL 246 407 10 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL 246 407 10 te teleladen.


WHIRLPOOL 246 407 10 GEBRUIKSAANWIJZING: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (71 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL 246 407 10 INSTRUCTION FOR USE (70 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL 246 407 10GEBRUIKSAANWIJZING

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Zorg ervoor dat de installatie, de elektrische aansluiting en de aansluiting op het afvoerkanaal door een erkend vakman worden verricht overeenkomstig de aanwijzingen van de fabrikant en de plaatselijke veiligheidsvoorschriften. • MILIEUTIPS 1. Verpakking Het verpakkingsmateriaal is voor 100% geschikt voor recycling, hetgeen wordt aangegeven door het recyclingssymbool . Volg de plaatselijke milieuvoorschriften op wanneer u het apparaat afdankt. Het verpakkingsmateriaal (plastic zakken, schuimplastic, enz. ) moet buiten bereik van kinderen bewaard worden aangezien het een mogelijke bron van gevaar kan vormen. [. . . ] Wacht na het koken nog 5 minuten met het uitschakelen van de wasemkap. Schuif de kap weer in (indien aanwezig). ONDERHOUD EN REINIGING Voordat u begint met de reiniging of het onderhoud van uw wasemkap, moet u de stekker uit het stopcontact halen of de stroom in uw woning uitschakelen. Vetfilter • Het vetfilter van sponsachtig materiaal moet één keer per maand in warm sop worden gereinigd (laat het 1-2 uur weken, wring het niet en reinig het zo nodig nogmaals. • Het papieren vetfilter moet één keer per maand vervangen worden. • Het papieren vetfilter met vervangingsalarm dient vervangen te worden als de kleur van de bovenkant tussen de openingen van het rooster zichtbaar wordt en in ieder geval minstens één keer per twee maanden. Het papieren filter is aan één kant gekleurd en dient vervangen te worden als de kleur van de bovenkant door de openingen van het rooster zichtbaar wordt. • Het metalen vetfilter heeft een onbeperkte levensduur en moet één keer per maand met de hand of in de afwasmachine (60°C) met een geschikt afwasmiddel gewassen worden. Laat het filter daarna opdrogen zonder het echter te beschadigen en plaats het vervolgens in de kap terug. Bij elke reiniging of vervanging van het vetfilter dienen ook de andere zichtbare delen van de wasemkap schoongemaakt te worden. Koolstoffilter (“Model met luchtafvoer naar buiten”, zie volgende pagina) Het koolstoffilter mag niet gewassen of voor een tweede maal gebruikt worden. Het koolstoffilter moet bij normaal gebruik vervangen worden na 6 maanden (rechthoekig koolstoffilter) na 4 maanden (rond koolstoffilter) De lampjes vervangen 1. Verwijder het doorgebrande lampje en vervang het door een nieuw lampje met hetzelfde aantal watt en sluit het rooster of de lampenkap of het metalen vetfilter. De wasemkap schoonmaken Gebruik een zachte doek met spiritus of een mild vloeibaar schoonmaakmiddel. Er kan brandgevaar ontstaan indien de aanwijzingen voor het schoonmaken van de wasemkap en/of voor het vervangen of schoonmaken van de filters niet worden opgevolgd. HET OPSPOREN VAN STORINGEN De wasemkap werkt helemaal niet: • Zit de stekker wel goed in het stopcontact?De wasemkap zuigt niet voldoende: • Heeft u de juiste snelheid gekozen?Alleen bovengenoemde problemen kunt u zelf verhelpen. 17 75000Anl. fm5 Page 18 Monday, March 26, 2001 5:54 PM KLANTENSERVICE Voordat u de Klantendienst inschakelt: 1. Ga na of u het probleem zelf kunt oplossen (zie “Het opsporen van storingen”). De wasemkap uit- en weer aanzetten om te kijken of het probleem is opgelost. Als dit ook niet helpt, adviseren wij u contact op te nemen met de Klantendienst. • Het servicenummer van uw wasemkap dat is vermeld onder het woord SERVICE op het typeplaatje, dat zich binnenin de kap achter het vetfilter bevindt. • • Uw volledige adres. Uw telefoonnummer. INSTALLATIE Houd bij de installatie van de kap de minimumafstanden tussen de onderste rand van de wasemkap en de kookplaat aan en houdt u zich aan de volgorde en de overige instructies die u op het aparte installatieschema vindt. MODEL MET LUCHTAFVOER NAAR BUITEN ( - zie ook het installatieschema) De afgezogen lucht wordt naar buiten afgevoerd door een afvoerpijp die op de verbindingsring boven op de kap wordt aangesloten. [. . . ] Het typeplaatje vindt u aan de binnenzijde van de kap achter het vetfilter. De kap kan voorzien zijn van een standaard stekker en moet in dit geval aangesloten worden op een standaard stopcontact. In het geval dat de kap geen stekker heeft, kunt u een stekker ofwel een tweepolige schakelaar met een afstand tussen de contacten van minstens 3 mm gebruiken, mits deze beiden aan de gelden veiligheidsvoorschriften voldoen. De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor problemen die voortkomen uit het niet naleven van de bovengenoemde aanwijzingen. Opgelet! [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL 246 407 10

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL 246 407 10 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag