Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL 20RU-D3L A /1 INSTALLATIE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL 20RU-D3L A /1. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL 20RU-D3L A /1 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL 20RU-D3L A /1 te teleladen.


WHIRLPOOL 20RU-D3L A /1 INSTALLATIE: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (69 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL 20RU-D3L A /1 INSTRUCTION FOR USE (2326 ko)
   WHIRLPOOL 20RU-D3L A /1 LIBRO DE INSTRUCCIONES (2326 ko)
   WHIRLPOOL 20RU-D3L A /1 INSTALLATION (151 ko)
   WHIRLPOOL 20RU-D3L A /1 INSTRUCTION FOR USE (2326 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL 20RU-D3L A /1INSTALLATIE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] AANWIJZINGEN VOOR DE INSTALLATIE ALVORENS DE KOELKAST TE INSTALLEREN WATERAANSLUITING ELEKTRISCHE AANSLUITING NIVELLEREN VAN DE KOELKAST DEMONTEREN VAN DE DEUR VAN DE VRIEZER (A) DEMONTEREN VAN DE DEUR VAN DE KOELKAST (B) MONTEREN VAN DE DEUR VAN DE VRIEZER (C) MONTEREN VAN DE DEUR VAN DE KOELKAST (D) HORIZONTALE UITLIJNING VAN DE DEUR VAN DE VRIEZER EN DE KOELKAST (E) VERTICALE UITLIJNING VAN DE DEUR VAN DE VRIEZER EN DE KOELKAST (F) 10 ALVORENS DE KOELKAST TE INSTALLEREN Het door u aangeschafte product is FULL NO FROST, ofwel zowel het koelvak als het vriesvak zijn uitgerust met een automatisch ontdooisysteem. In deze handleiding zijn aanwijzingen en waarschuwingen bijeengebracht voor een veilige en juiste installatie van het apparaat - wij adviseren u om deze aandachtig te lezen voordat u met de installatie begint. [. . . ] • Verwijder de verpakkingstape van de grijze, opgerolde waterslang aan de achterzijde van de koelkast. • Sluit het slangkoppelstuk (1) op de waterleiding van uw woning (2) aan. • Het apparaat is bestemd om te werken bij een druk in de waterleiding tussen 1, 7 en 8, 1 bar (25 en 117 PSI). • De koelkast hoeft niet te worden ingesteld en heeft geen waterafvoer nodig. ELEKTRISCHE AANSLUITING De aarding van het apparaat is wettelijk verplicht. De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventueel letsel aan personen, dieren of voor schade aan voorwerpen, die te wijten is aan het niet in acht nemen van de geldende voorschriften. Zorg ervoor dat de installatie en de elektrische aansluiting worden verricht volgens de aanwijzingen van de fabrikant en overeenkomstig de plaatselijke veiligheidsvoorschriften. Als het door u aangeschafte product een stekker zonder aarding heeft, dient u uw geel-groene aarding (A) op de aardschroef op het apparaat (B) aan te sluiten, zie afbeelding. Het type stroom en de spanning van het voedingsnet waarop het apparaat wordt aangesloten moeten overeenkomen met de gegevens op het typeplaatje. Het stopcontact waarop het apparaat is aangesloten dient ook na de installatie toegankelijk te zijn om zo nodig de stekker te kunnen verwijderen. Indien dit niet mogelijk is, moet het apparaat op het elektriciteitsnet aangesloten worden met behulp van een bipolaire schakelaar met een afstand tussen de contacten van tenminste 3 mm, die zich op een toegankelijke plaats bevindt. Indien de stekker van de voedingskabel en het stopcontact niet van hetzelfde type zijn, moet het stopcontact vervangen worden. Zorg ervoor dat het apparaat na de installatie niet op de voedingskabel staat. [. . . ] Opmerking: draai de nivelleerbouten niet te veel los wanneer u het apparaat lager zet, om te vermijden dat ze naar buiten komen. Uitlijnen van de deuren Indien na de ingebruikneming van het apparaat beide deuren van de koelkast en de vriezer door de belasting niet goed meer uitgelijnd zijn, dient u het apparaat van het elektriciteitsnet af te sluiten en de deuren af te stellen volgens het bijgevoegde schema. Afbeelding A Afbeelding B 12 [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL 20RU-D3L A /1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL 20RU-D3L A /1 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag