Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL 20182301 PRO A61 S GEBRUIKSAANWIJZING

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL 20182301 PRO A61 S. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL 20182301 PRO A61 S handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL 20182301 PRO A61 S te teleladen.


WHIRLPOOL 20182301 PRO A61 S GEBRUIKSAANWIJZING: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (13999 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL 20182301 PRO A61 SGEBRUIKSAANWIJZING

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] FRAMTID DÅTID CG7 N NL GB NEDERLANDS ENGLISH 4 34 NEDERLANDS 4 Veiligheidsinformatie Productbeschrijving Bedieningspaneel Dagelijks gebruik Onderhoud en reiniging Wat moet u doen als. Inhoudsopgave 4 6 7 9 15 18 Technische gegevens Installatie Elektrische aansluiting Milieu-overwegingen IKEA-garantie 20 21 29 30 31 Voordat u het apparaat gebruikt • Haal de accessoires uit de oven en verwarm hem ongeveer twee uur lang op 200°C om de geur van het isolatiemateriaal en de beschermende vetlaag te verwijderen. € Vóór het gebruik moet het volgende worden verwijderd: -- de stickers op de voorkant van het apparaat en op de ovendeur, met uitzondering van het typeplaatje; -- de beschermdelen van karton en het cellofaan op het bedieningspaneel en op de andere onderdelen van het apparaat; -- eventuele stickers op de accessoires (bijv. Voorzorgsmaatregelen en algemene aanbevelingen • Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht hebben gestaan of instructies met betrekking tot het gebruik van het apparaat hebben ontvangen van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. [. . . ] 4 Plaats de deur nadat u hem gereinigd heeft op de juiste manier terug. Voer de procedure voor het verwijderen in omgekeerde volgorde uit en draai de haken “A” weer naar binnen voordat u de deur dicht doet (Afb. Wees voorzichtig met de scharnieren van de deur: uw handen kunnen ertussen komen. OPMERKING: gebruik alleen lampjes van 25 W 230 V, type E-14, T300°C, die verkrijgbaar zijn bij onze Klantenservice. BELANGRIJK: Gebruik de oven niet i zonder dat het beschermkapje is teruggeplaatst. Lade 2x A Bewaar geen brandbaar materiaal of plastic keukengerei in de lade onder de oven. PROBLEEM Het apparaat werkt niet MOGELIJKE OORZAAK Het apparaat is niet aangesloten op de netvoeding Het apparaat is niet aangesloten op de netvoeding De ovenknop staat op “0” De ovenknop staat op OPLOSSING Sluit het apparaat aan op de netvoeding Sluit het apparaat aan op de netvoeding Draai de ovenknop en selecteer een bereidingsfunctie Draai de ovenknop en selecteer een bereidingsfunctie. Sluit het apparaat aan op de netvoeding Draai de gastoevoer open Draai de gasfles open Maak de brander schoon (zie de paragraaf “Reiniging en onderhoud”) Plaats de brander op de juiste manier terug na reiniging (zie de paragraaf “Reiniging en onderhoud”) Plaats de branderdop op de juiste manier terug na reiniging (zie de paragraaf “Reiniging en onderhoud”) Voer de ontsteking nogmaals uit, waarbij u de knop op de stand met het symbool van de kleine vlam draait De oven werkt niet De brander kan niet aangestoken worden Het apparaat is niet aangesloten op de netvoeding De gasleiding is gesloten (methaan) De gasfles is gesloten (vloeibaar gas) De openingen in de brander zijn verstopt of vuil De brander is na reiniging verkeerd geplaatst De branderdop is na reiniging verkeerd geplaatst De brander blijft niet branden De ontsteking wordt te snel uitgevoerd NEDERLANDS 19 Voordat u contact opneemt met de Klantenservice 1. Kijk of u het probleem zelf kunt oplossen (zie “Wat moet u doen als . Schakel het apparaat uit en weer aan om te zien of het probleem verholpen is. Als na het uitvoeren van deze controles de storing nog steeds aanwezig is, neem dan contact op met de IKEA Klantenservice. Vermeld altijd: • het type storing; • het exacte type en model van de oven; • het Klantenservicenummer (dit is het nummer dat na het woord “Service” staat op het typeplaatje) aan de achterkant van het product; • uw volledige adres; • uw telefoonnummer. Het niet naleven van deze instructies kan nadelige gevolgen hebben voor de veiligheid en de kwaliteit van het product. NEDERLANDS 20 Technische gegevens Technische gegevens Afmetingen (binnen) mm Breedte mm Hoogte mm Diepte mm Bruikbaar volume in l Ovenlampje W Ontdooien W Boven- + onderwarmte W Hetelucht W Medium grill W Grill W Turbo Grill + ventilatie W Onderwarmte + ventilatie W Koelventilator W Totaal nominaal vermogen W Aantal functies Energieverbruik met een standaard belasting en boven- + onderwarmte kWh Energieverbruik met een standaard belasting en heteluchtoven kWh De technische informatie staat op het typeplaatje op de achterkant van het apparaat en op het energielabel. xXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX FRAMTID CG7 N 330x410x691 900 850-910 600 93 , 5 25 25 2700 2500 1800 2800 2800 1700 Niet aanwezig 2800 7 1 , 26 0 , 99 DÅTID CG7 N 330x410x691 900 850-910 600 93 , 5 25 25 2700 2500 1800 2800 2800 1700 18/22 2800 7 1 , 26 0 , 99 XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXX XXXX XXXX XXXXX XX XXXXXXXXXXXX 00000 NEDERLANDS 21 Dit apparaat is een Klasse 1-apparaat (vrijstaand apparaat). Het apparaat moet worden gebruikt met het gas dat gespecificeerd is op het typeplaatje op de achterkant van het apparaat. De elektrische installatie en aansluiting op het gasnet en het onderhoud van het apparaat moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerde monteur, in overeenstemming met de geldende veiligheidsvoorschriften. Installeren van de pootjes Het apparaat is voorzien van 4 pootjes, die gebruikt worden om mogelijke hoogteverschillen met de keukenkastjes te compenseren. Installatie Het formuis aan de wand bevestigen Boor twee gaten in de muur, ongeveer 700 mm boven en 20 mm binnen de onderrand van de zijkanten van het fornuis (zoals weergegeven in Afb. 1 positie F), zodat ze worden verborgen door het fornuis zelf (zie Afb. 3, 60 3, 00 1, 75 1, 00 3, 60 3, 00 1, 75 1, 00 400 l/h 333 l/h 194 l/h 1 1 l/h 1 262 g/h 219 g/h 128 g/h 73 g/h 1, 30 0, 75 0, 48 0, 33 1, 30 0, 75 0, 48 0, 33 20 25 30 AARDGAS drieringsbrander 142 (Groningen) grote brander 121 G25 middelgrote 94 brander sudderbrander 72 Vloeibaar drieringsbrander 96 gas grote brander 85 (gasfles) middelgrote 65 G30/G31 brander sudderbrander 50 Soort gas dat gebruikt wordt G25 25 mbar G30/G31 30 mbar Configuratie model 5 branders 5 branders 20 30 35 Totale nominale verwarmingscapaciteit kW 1 1, 10 1 1, 10 Totaal nominaal Benodigde lucht (m3) verbruik voor verbranding van 1 m3 gas 1232 l/h 810 g/h 21, 6 21, 6 ELEKTRISCHE VOEDING: 230 V ~ 50 Hz NEDERLANDS 23 Gasaansluiting Zie voor informatie met betrekking tot de gasaansluiting de sproeiertabel en de “standaard” die van kracht is in uw land. Het apparaat moet worden aangesloten op de gasleiding of op een gasfles door middel van een harde koperen of stalen pijp of een rubberslang die voldoet aan de plaatselijke voorschriften (zie de gasaansluitingstabel). [. . . ] € Opzettelijke schade of schade door verwaarlozing, schade veroorzaakt door het niet opvolgen van de bedieningshandleiding, onjuiste installatie of aansluiting op een verkeerd voltage, schade veroorzaakt door chemische of elektro-chemische reactie, roest, corrosie of waterschade maar niet beperkt tot schade veroorzaakt door overmatig kalkgehalte van de watertoevoer, schade veroorzaakt door abnormale omgevingsomstandigheden. € Niet-functionele en decoratieve onderdelen die niet van invloed zijn op het normale gebruik van het apparaat, inclusief eventuele krassen en mogelijke kleurverschillen. • Onvoorziene schade veroorzaakt door vreemde voorwerpen of stoffen en het reinigen of deblokkeren van filters , afvoersystemen of wasmiddellades. € Schade aan de volgende onderdelen: glaskeramiek, accessoires, serviesgoed en bestekmandjes, aanvoer- en afvoerpijpen, afdichtingen, lampen NEDERLANDS 32 en lampenkapjes, schermen, knoppen, behuizingen en gedeeltes van behuizingen, tenzij bewezen is dat de schade te wijten is aan een productiefout. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL 20182301 PRO A61 S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL 20182301 PRO A61 S zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag