Gebruiksaanwijzing WESTLINE WPV2N-TC

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WESTLINE WPV2N-TC. Wij hopen dat dit WESTLINE WPV2N-TC handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WESTLINE WPV2N-TC te teleladen.


WESTLINE WPV2N-TC : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3041 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WESTLINE WPV2N-TC

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] ) buiten bereik van kinderen bewaren aangezien zij hiermee serieus letsel kunnen oplopen. Deze technicus is op de hoogte van de geldende lokale voorschriften en volgt de instructies van de fabrikant. Algemene veligheidswaarschuwingen: Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met een verminderd fysieke, gevoelsmatige of mentale vermogen of een gebrek aan ervaring en kennis als ze onder toezicht of instructies staan met betrekking tot het gebruik van het apparaat op een veilige wijze en zij de gevaren begrijpen. Kinderen mogen het apparaat niet reinigen of onderhouden zonder toezicht. [. . . ] Indien u schade veronderstelt, het apparaat niet gebruiken en onmiddellijk contact opnemen met erkend servicepersoneel of een gekwalificeerd elektricien. Deze inbouwkookplaat moet in een uitsparing van een werkblad worden geplaatst. Het apparaat wordt elektrisch aangesloten met het stopcontact onder het werkblad dat speciaal wordt dit doeleinde wordt geleverd. Snijd een opening met de afmetingen getoond in onderstaande tekening. Breng de bijgeleverde eenzijdige zelfklevende tape aan rond de onderkant van het kookoppervlak, langs de buitenrand van de keramische plaat. Schroef de 4 bevestigingshaakjes voor het werkblad aan de zijwanden van het product. bevestigingshaakje werkblad 4 ELEKTRISCHE AANSLUITING Elektrische aansluiting van de kookplaat · Voordat u verder gaat met de elektrische aansluiting, eerst controleren of het actuele draagvermogen van het systeem en de stekker geschikt zijn voor de maximum spanning van de kookplaat. De elektrische huisinstallatie en de elektrische stekker die wordt gebruikt moeten geaard zijn en conform de veiligheidsvoorschriften zijn aangesloten. Als er geen afzonderlijk circuit en gezekerde schakelaar voor de kookplaat zijn, moeten deze onmiddellijk worden geïnstalleerd door een gekwalificeerd elektricien, voordat de kookplaat wordt aangesloten. Nadat de kookplaat is geïnstalleerd moet de gezekerde schakelaar eenvoudig bereikbaar zijn. In het stroomcircuit moeten een stroomonderbreker met een contactopening van minimaal 3 mm, 20 A gewaardeerd en een vertragingswerkend type worden geïnstalleerd. Tijdens installatie ervoor zorgen dat er geïsoleerde kabels worden gebruikt. Reparaties mogen alleen door erkend onderhoudspersoneel of een gekwalificeerd elektricien worden uitgevoerd. Trek altijd de stekker van het apparaat uit voordat u onderhoud uitvoert. Voor het opnieuw aansluiten, gelieve de aansluitschema's te gebruiken. Actieve/inactie ve kookzone Warmtestand / toenemen Toetsvergren deling Warmtestand / verminderen Aan/Uit Stand-By-stand S-stand De elektriciteit naar de kookplaatbediening staat aan, alle kookzonedisplays zijn uit of restwarmtedisplay is actief. Ten minste één kookzonedisplay toont een warmtestand tussen '0' en '9'. Als het apparaat in standby staat, wordt deze bedieningsstand gezet door ten minste 1 seconde op de Aan/Uit knop te drukken. op alle kookzones verschijnt een '0' en alle komma's van de kookzones knipperen. Als het apparaat niet binnen 10 seconden wordt bediend, wordt het display van alle kookzones uitgeschakeld. Langer dan 2 seconden wordt ingedrukt (in Bedieningsstand), wordt Als het apparaat uitgeschakeld en opnieuw in de "uit"-stand gezet. Op ieder moment kan het apparaat worden uitgeschakeld door op te drukken, zelfs als er andere toetsen tegelijkertijd worden ingedrukt. [. . . ] Alle sporen van reiniger moeten met een vochtige doek worden verwijderd. Stof, vet en vloeistoffen van overgekookt etenswaar moeten zo snel mogelijk worden verwijderd. Dit is het in het bijzonder van toepassing op suiker/siroopmengsels die het oppervlak van de kookplaat permanent kunnen beschadigen wanneer ze inbranden. Als één van deze producten op het keramisch oppervlak gesmolten is, moet u dit onmiddellijk met een schraper verwijderen (zolang de plaat nog heet is) om permanente beschadiging van de kookplaat te voorkomen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WESTLINE WPV2N-TC

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WESTLINE WPV2N-TC zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag