Gebruiksaanwijzing VOLKSWAGEN FOX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing VOLKSWAGEN FOX. Wij hopen dat dit VOLKSWAGEN FOX handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing VOLKSWAGEN FOX te teleladen.


VOLKSWAGEN FOX : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1607 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   VOLKSWAGEN FOX BROCHURE (1262 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding VOLKSWAGEN FOX

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] S + PROG +/-: menu navigatie toetsen, die het u mogelijk maken om opwaarts en neerwaarts in het menu van uw apparaten te navigeren. U kunt het volume van uw TV zelfs regelen, wanneer u in VCR, DVD of SAT modus bent. S + Volume +/-: menu navigatie toetsen, die het u mogelijk maken o links en rechts in het menu van uw apparaten te navigeren. [9] TV, VCR, DVD, SAT: Deze toetsen maken het u mogelijk om het apparaat te selecteren, dat u wilt regelen. [. . . ] [13] -/--: Wanneer u in programmeringmodus – automatisch codezoeken – kunt u de code van het apparaat, dat u wenst te regelen, bevestigen. In verband met de numerieke toetsen, maakt deze toets het bij sommige apparaten mogelijk direct zenders hoger dan 9 te kiezen. 4) Het programmeren van uw TV en AUX modes Opmerking: u kunt ieder apparaat (TV , DVD , SAT. ) aan de AUX toets opdragen: u hoeft alleen maar de 4 cijfercode (gevonden in het codeboek) van het apparaat, bv. Verzeker u er zich van, dat uw apparaat (bijvoorbeeld TV) is ingeschakeld. Druk op de modus toets (9) van het apparaat, dat u wenst te regelen (bijvoorbeeld TV) 4. Wanneer u een verkeerde code invoerde, knippert de LED gedurende 3 seconden en schakelt vervolgens uit. Richt de afstandsbediening in de richting van uw TV en druk op de POWER (Stroom) toets (3). Wanneer zekere functies niet reageren, duidt dit aan, dat de ingevoerde code niet de juiste is. Herhaal in dat geval de bovenstaande procedure met de volgende overeenkomende code van uw merk. Herhaal deze procedure vanaf stap 1 voor de andere apparatuur, die u wenst te regelen (TV, VCR, DVD, SAT) 5) Handmatig codezoeken Probeer, wanneer uw apparaat (TV, SAT enz. Druk op S (2) en houd deze vast tot de LED aanduider (1) gestadig knippert. Druk op de modus toets (9) voor het apparaat, dat u wilt identificeren (TV of AUX). Druk om het eerste cijfer te identificeren op elke nummertoets van 0 – 9 (12) tot de LED knippert. Druk op elke nummertoets van 0 – 9 zoals hierboven om het tweede en derde cijfer te vinden. Druk op elke nummertoets van 0 – 9 zoals hierboven om het vierde cijfer te vinden. Vergeet niet om de code aan te tekenen op het etiket van het batterijvakje. 28 8) Volumecontrole Afstelling van Alle volumecontroles onder een specifieke modus U kunt de afstandsbediening programmeren, zodat de volume en dempingtoetsen een specifiek apparaat regelen (de sterkteregeling moet bestaan op het overeenkomstige apparaat). Druk op S (2) en houd deze vast tot de LED aanduider (1) gestadig knippert. Druk op MUTE (DEMPEN) (4) en houd deze vast tot de LED (1) eenmaal knippert. Druk eenmaal op de modus toets (TV of AUX) overeenstemmend met het apparaat, waarvan het volume altijd zal worden geregeld door de VOL (7) en MUTE (4) toetsen. U kunt de afstandsbediening programmeren, zodat de volumeregeling functioneel is voor iedere geselecteerde modus (de volumeregeling moet bestaan op het overeenkomstige apparaat). [. . . ] Druk eenmaal op de modus toets (TV of AUX) overeenstemmend met het apparaat, waarvan het volume altijd zal worden geregeld door de VOL (7) en MUTE (4) toetsen. U kunt de afstandsbediening programmeren, zodat de volumeregeling functioneel is voor iedere geselecteerde modus (de volumeregeling moet bestaan op het overeenkomstige apparaat). Regeling van het geluid van de televisieontvanger in TV modus, regeling van het geluid van het apparaat geprogrammeerd onder de AUX toets in AUX modus. Druk op S (2) en houd deze vast tot de LED aanduider (1) gestadig knippert. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING VOLKSWAGEN FOX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding VOLKSWAGEN FOX zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag