Gebruiksaanwijzing VISONIC TOWER 20 AM MCW REV 4

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing VISONIC TOWER 20 AM MCW. Wij hopen dat dit VISONIC TOWER 20 AM MCW handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing VISONIC TOWER 20 AM MCW te teleladen.


VISONIC TOWER 20 AM MCW REV 4: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (999 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   VISONIC TOWER 20 AM MCW INSTALLATION (848 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding VISONIC TOWER 20 AM MCWREV 4

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Verwijder de twee onderste deksels van de detector (zie Figuur 3, stappen 4-8) om bij de DIP switches te komen. Stel de DIP switches volgens Tabel 1: Tabel 1 ­ DIP Switch instellingen DIP SW # Functie Omschrijving Default OFF: Detectie en masking LEDs zijn uitgeschakeld (OFF). Kunnen geactiveerd worden door TST ingang LED's ON 1 (Actief "laag") UIT/AAN ON: Detectie en masking LEDs zijn ingeschakeld (ON). [. . . ] ON: AM aan AM ON / 3 OFF: AM uit ON OFF * 4 Niet in gebruik OFF * Het omschakelen van een dipswitch van OFF naar ON veroorzaakt een reset van de detector en een opstart periode van 60 sec. Montageplaat (zie figuur 3) ­ bevestig de montageplaat op een stevige ondergrond en zorg dat deze zoveel mogelijk horizontaal loopt met de omgeving. Controleer of de LED bij beweging (detectie) 2 seconden brandt en of het alarmsignaal binnenkomt op de draadloze centrale/ontvanger. Adviseer de gebruiker om wekelijks een looptest uit te voeren om te verifiëren of de detector naar behoren functioneert C. Plaats een stukje karton voor de lens van de detector om deze opzettelijk te maskeren. Na 2 minuten moet de LED 5 seconden gaan knipperen, (zie het tabel hieronder) en de centrale moet een maskering alarmsignaal ontvangen. tabel 3 ­ Werking van de LED's Gebeurtenis LED status Lage voedingsspanning Rood knipperen Opstart fase (60sec. ) Geel & Rood knipperen om en om Self-test fout Geel & Rood knipperen gelijktijdig AM detectie Geel brand ALARM Rood brand ongeveer 2 sec. Tabel 4 ­ Relais uitgangen Relais uitgang Gebeurtenis Trouble Alarm Geen voedingsspanning Open Open In rust Dicht Dicht Lage voedingsspanning Open Dicht Self-test fout Open Dicht AM detectie Open Open Alarm Dicht Open ongeveer 2 sec. Sommige rechtsgebieden staan de uitsluiting of beperking van incidentele of gevolgschade niet toe, bijgevolg gelden deze beperkingen mogelijk niet onder bepaalde omstandigheden. De Fabrikant is in geen geval aansprakelijk voor het niet naar verwachting presteren van het Product als het gevolg van sabotage en/of de verstoring van de telecommunicatie of elektronische apparatuur of programma's. De verplichtingen van de Fabrikant zullen onder deze Garantie beperkt worden tot het repareren en/of vervangen, door hem te bepalen, van het defecte product of enig deel daarvan. een herstel en/of vervanging verlengt de oorspronkelijke Garantieperiode niet. De Fabrikant is niet verantwoordelijk voor demonterings- en/of herinstallatiekosten. Om van deze Garantie gebruik te kunnen maken, dient het Product met een vooruitbetaalde en verzekerde zending teruggestuurd te worden aan de Fabrikant. Alle verzend- en verzekeringskosten vallen onder de verantwoordelijkheid van de Aankoper en worden niet opgenomen in deze Garantie. Deze garantie zal niet gewijzigd, aangepast of verlengd worden, en de Fabrikant machtigt niemand om in zijn opdracht deze garantie te wijzigen, aan te passen of te verlengen. Alle producten, accessoires of hulpstukken van anderen die in samenwerking met het Product gebruikt worden, inclusief de batterijen, zullen slechts gedekt worden door hun eigen eventuele garantie. [. . . ] Alle producten, accessoires of hulpstukken van anderen die in samenwerking met het Product gebruikt worden, inclusief de batterijen, zullen slechts gedekt worden door hun eigen eventuele garantie. De Fabrikant is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, gevolg- of andere schade of verlies, die veroorzaakt is door een defect van het Product tengevolge van producten, accessoires of hulpstukken van anderen, inclusief batterijen die in samenwerking met de Producten gebruikt zijn. Deze Garantie is exclusief bedoeld voor de oorspronkelijke Aankoper en is niet overdraagbaar. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING VISONIC TOWER 20 AM MCW

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding VISONIC TOWER 20 AM MCW zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag