Gebruiksaanwijzing VISONIC MCT-427

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing VISONIC MCT-427. Wij hopen dat dit VISONIC MCT-427 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing VISONIC MCT-427 te teleladen.


VISONIC MCT-427 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (529 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   VISONIC MCT-427 DATASHEET (159 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding VISONIC MCT-427

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] MCT-426, MCT-427 Supervised draadloze PowerCode rookmelder / Hitte en Rookmelder 1. OMSCHRIJVING EN TOEPASSINGEN De MCT-426 (rookmelder) en MCT-427 (hitte en rookmelder) zijn draadloze PowerCode brandmelders met een geïntegreerd akoestisch signaal voor de bescherming van open ruimtes; zij zijn ontworpen voor het signaleren en doormelden van hitte of rook (geen open vuur) en zijn uitgerust met een PowerCode type UHF zender. De MCT-426 / MCT-427 waarschuwen bewoners vroegtijdig als vuur zich ontwikkelt, door het geven van een akoestisch signaal met de ingebouwde piezo sirene, tevens wordt een draadloos alarmsignaal verstuurd naar een PowerCode ontvanger of draadloos beveiligingssysteem (PowerMax). Gebruik voor een UL goedgekeurde installatie alleen het PowerMax+ beveiligingssysteem. [. . . ] Ter voorkoming van vals alarm moet in dergelijke plaatsen goed worden geventileerd. BELANGRIJK: Vermijd nooit vals alarm door de melder te ontkoppelen van de montagebeugel. · Monteer rookmelders niet in gangpaden waar veel frisse lucht of luchttoevoer stroomt. De stroom van frisse lucht kan rook van de rookmelder verdrijven, waardoor de doelmatigheid vermindert. · In vochtige en zeer natte gebieden of bij badkamers met douches. · Vochtig en natte lucht kan de sensorkamer binnendringen; de druppels die dan bij afkoeling kunnen ontstaan kunnen een vals alarm veroorzaken. · Installeer de rookmelder op tenminste op 3 meter afstand van badkamers. · In erg koude of erg warme gebieden, waaronder niet verwarmde gebouwen of kamers in de buitenlucht. Als de temperatuur stijgt of daalt buiten het gespecificeerd bedrijfstemperatuur van de rookmelder, kan dit de werking beïnvloeden. Controleer dat het temperatuurbereik van de melder zich binnen de bedrijfstemperatuur bevindt, (zie hoofdstuk 2. · In zeer stoffige of vuile gebieden; vuil en stof kunnen zich ophopen in de sensorkamer van de melder en deze overdreven gevoelig maken · Daarbij kunnen stof en vuil de openingen naar de sensorkamer blokkeren en het waarnemen van de rook door de melder verhinderen. · Bij openingen vcor frisse lucht of bij zeer tochtige gebieden, zoals airconditioners, kachels of ventilatoren. Openingen voor frisse lucht en tocht kunnen de rook van de rookmelders verdrijven. · Dode lucht in ruimtes bevindt zich meestal bovenin een puntdak of in de hoeken tussen plafonds en muren. Als insecten de sensorkamer van de melder binnendringen, kunnen zij een vals alarm veroorzaken. Als insecten een probleem zijn, moeten deze voor het monteren van de melder worden verwijderd. 4. 2 Waar mogen rookmelders niet geïnstalleerd worden 4. 3 Beperkingen van de rookmelder 4 D-302567 I. Deze draadloze systemen zijn erg betrouwbaar en zijn getest te functioneren op hoog niveau. Ten gevolge van het toegestane lage zendvermogen en dus beperkt bereik (vereist door de veiligheidsvoorschriften), moet u echter rekening houden met enige beperkingen: i) Ontvangers kunnen door radiosignalen op of nabij dezelfde frequentie geblokkeerd worden, onafhankelijk van de geselecteerde code. ii) Een draadloze ontvanger kan gelijktijdig slechts één verzonden signaal ontvangen. iii) Draadloze apparatuur moet regelmatig worden getest om te bepalen of zich storingen voordoen en om vroegtijdig defecten te herkennen. 5. Onderhoud MCT-426 en MCT-427 5. 1 Vervangen van de batterij De MCT-426 en MCT-427 zijn zodanig ontworpen dat zij zo min mogelijk onderhoud nodig hebben. Om de rookmelder goed te laten functioneren dient deze elke week, zoals aangegeven in par. [. . . ] Als echter de Fabrikant, direct of indirect, aansprakelijk is gesteld voor enig verlies of schade als gevolg van deze beperkte garantie, ZAL DE MAXIMALE AANSPRAKELIJKHEID (INDIEN AANWEZIG) IN ELK GEVAL NIET GROTER ZIJN DAN DE PRIJS VAN DE AANSCHAF VAN DIT PRODUCT, hetwelk wordt vastgesteld als een vereffende schadeloosstelling en niet als een boete, en dit zal derhalve een volledige en exclusieve remedie zijn tegen de Fabrikant. Met de acceptatie van de levering van het Product, gaat de Koper akkoord met deze verkoopvoorwaarden en garantie en erkent hiermee hieromtrent geïnformeerd te zijn. Sommige jurisdicties staan de uitsluiting of beperking van incidentele of resulterende schade niet toe, en deze beperkingen zullen dus onder bepaalde omstandigheden niet toegepast worden. De Fabrikant zal geen enkele aansprakelijkheid dragen als gevolg van beschadiging en/of defect van enig telecommunicatie of elektronisch apparaat of van enige programmatuur. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING VISONIC MCT-427

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding VISONIC MCT-427 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag