Gebruiksaanwijzing VISONIC MCT-320

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing VISONIC MCT-320. Wij hopen dat dit VISONIC MCT-320 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing VISONIC MCT-320 te teleladen.


VISONIC MCT-320 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (392 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   VISONIC MCT 320 (377 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding VISONIC MCT-320

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften en RSS-210 voor industrie en wetenschap, Canada. Voor de bediening gelden de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke storingen veroorzaken en (2) dit apparaat moet ontvangen storingen aankunnen, met inbegrip van storingen die een ongewenste werking kunnen veroorzaken. Dit apparaat voldoet aan de essentiële vereisten en voorzieningen van Richtlijn 1999/5/EC van het Europese Parlement en de Raad van 9 maart 1999 met betrekking tot radio en telecommunicatie terminale apparatuur. Zorg ervoor dat de zender en magneet op de juiste manier tegenover elkaar zijn gemonteerd, zoals afgebeeld in figuur 1. [. . . ] Gedurende de procedure van het aanzetten van de LED zal de LED niet knipperen en vervolgens weer knipperen. De procedure voor het AAN of UIT zetten is identiek en werkt as volgt: A. Houdt de magneet in u handen en plaatst deze dicht in de buurt van de zender. Haal de magneet weg bij de zender en plaats deze na enkele seconden weer terug. GARANTIE Visonic Limited (de "Fabrikant") garandeert uitsluitend aan de oorspronkelijke aankoper (de "Aankoper") dat alleen dit product ("het Product") vrij is van defecten in materiaal en vakkundigheid bij normaal gebruik en onderhoud, over een periode van twaalf (12) maanden vanaf de datum van levering door de Fabrikant. Deze Garantie geldt uitsluitend op voorwaarde dat het Product correct werd geïnstalleerd, onderhouden en bediend bij normaal gebruik conform de aanbevolen installatie- en bedieningsinstructies van de Fabrikant. Deze Garantie is niet van toepassing op producten die omwille van een andere reden, te bepalen door de Fabrikant, defect zijn, zoals een verkeerde installatie, het niet volgen van de aanbevolen installatie- en gebruiksinstructies, verwaarlozing, sabotage, misbruik of vandalisme, ongeval, wijzigingen aan het product, of reparatie door anderen dan de Fabrikant. De Fabrikant houdt niet voor dat dit Product niet gecompromitteerd en/of misleid kan worden of dat het Product elk overlijden, persoonlijke en/of lichamelijke verwonding en/of schade aan eigendommen als resultaat van een inbraak, diefstal, brand of andere gebeurtenis kan voorkomen of dat het Product in alle gevallen een adequate waarschuwing of bescherming zal geven. Een goed geïnstalleerd en onderhouden product vermindert enkel het risico van dergelijke gebeurtenissen zonder waarschuwing, maar het is geen verzekering of garantie dat zo'n gebeurtenis niet zal plaatsvinden. Draadloze componenten zijn zeer betrouwbaar en worden getest volgens de strengste eisen. Omdat deze draadloze componenten weinig zendvermogen mogen toepassen en daardoor een gelimiteerd bereik hebben dienen de volgende beperkingen in acht genomen te worden: A. Draadloze ontvangers/centrales kunnen verstoord worden door RF signalen van andere apparatuur die dicht in de buurt van de toegepaste frequentie opereren ongeacht de toegepast digitale code. Een draadloze ontvanger/centrale kan slechts één draadloos signaal tegelijkertijd afhandelen. Draadloze ontvangers/centrales moeten regelmatig getest worden om te controleren dat deze na behoren functioneren. Wijzigingen en modificaties aan draadloze componenten die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Visonic Ltd. Indien u dit product vervangt en niet laat herstellen, zorg dan voor een correcte en mileuvriendelijke verwijdering. Nochtans, indien de Fabrikant direct of indirect aansprakelijk wordt gehouden voor enig verlies of schade onder deze beperkte waarborg, DAN ZAL DE MAXIMALE (EVENTUELE) AANSPRAKELIJKHEID VAN DE FABRIKANT IN GEEN GEVAL DE AANKOOPPRIJS VAN HET PRODUCT OVERSCHRIJDEN, dat als vereffende schade vastgesteld zal worden en niet als een straf en het zal het volledige en enige rechtsmiddel zijn tegen de Fabrikant. Door aanvaarding van de levering van het Product, stemt de Aankoper in met de genoemde verkoopsvoorwaarden en garantie en bevestigt hij/zij dat hij/zij hiervan op de hoogte werd gesteld. Sommige rechtsgebieden staan de uitsluiting of beperking van incidentele of gevolgschade niet toe, bijgevolg gelden deze beperkingen mogelijk niet onder bepaalde omstandigheden. De Fabrikant is in geen geval aansprakelijk voor het niet naar verwachting presteren van het Product als het gevolg van sabotage en/of de verstoring van de telecommunicatie of elektronische apparatuur of programma's. De verplichtingen van de Fabrikant zullen onder deze Garantie beperkt worden tot het repareren en/of vervangen, door hem te bepalen, van het defecte product of enig deel daarvan. een herstel en/of vervanging verlengt de oorspronkelijke Garantieperiode niet. [. . . ] Om van deze Garantie gebruik te kunnen maken, dient het Product met een vooruitbetaalde en verzekerde zending teruggestuurd te worden aan de Fabrikant. Alle verzend- en verzekeringskosten vallen onder de verantwoordelijkheid van de Aankoper en worden niet opgenomen in deze Garantie. Deze garantie zal niet gewijzigd, aangepast of verlengd worden, en de Fabrikant machtigt niemand om in zijn opdracht deze garantie te wijzigen, aan te passen of te verlengen. Alle producten, accessoires of hulpstukken van anderen die in samenwerking met het Product gebruikt worden, inclusief de batterijen, zullen slechts gedekt worden door hun eigen eventuele garantie. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING VISONIC MCT-320

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding VISONIC MCT-320 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag