Gebruiksaanwijzing VISONIC MCT-302

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing VISONIC MCT-302. Wij hopen dat dit VISONIC MCT-302 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing VISONIC MCT-302 te teleladen.


VISONIC MCT-302 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (388 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   VISONIC MCT-302 BROCHURE (382 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding VISONIC MCT-302

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Als de batterij voltage laag is, wordt een "laag batterij" bericht naar de ontvanger verzonden. Zendapparaat ID-code: 24-bit digitale woorden, meer dan 16 miljoen code combinaties, pulsen wijde modulatie. Grootte totale berichten: 36 bits Alarm inputs: 2, één intern en één extern, met ieder een verschillende 24-bit zender-ID. [. . . ] Gebruik een balpen of een ander puntvormig object om de schuifjes te verschuiven. Bekend raken met de funktie selector Rapporten zenden Rapporten niet zenden Alarmen worden iedere 3 min. Voordat u met testen begint, stelt u de DIP schakelaars SW1 tot SW4 in zoals deze voor de applicatie nodig is (Para. Alleen Lithium Thionyl Chloride batterijen (Panasonic, GP of Sanyo type CR2) moeten worden gebruikt. Let Op: Risico van explosie als de batterij door een onjuist type wordt vervangen. Druk één keer op de sabotage schakelaar en laat hem weer los. noot: Daar de behuizing is verwijderd en voltage is aangebracht is er sprake van een sabotage situatie. Controleer dat de MCT-302 iedere 3 minuten uitzend (het LED flikkert kort). Als u heeft gecontroleerd dat de sabotage signalen correct worden verzonden sluit u het deksel zodat de sabotageschakelaar weer op zijn gewone positie komt. Wacht ongeveer 3 minuten om te zien dat de sabotage transmissies ophouden. Als alles ok is sluit u de behuizing op de basis af met de afsluitschroef. Open de deur of het raam om the controleren dat het LED van de zender brand wat aangeeft dat de zender werkt. Als SW4 op AAN staat wacht u 3 minuten om te controleren dat de transmissie met een pauze van 3 minuten wordt herhaald. Sluit de deur of het raam zodat de status weer ongestoord is en controleer het LED. Als SW3 op AAN is ingesteld zal er nu een "herstel" transmissie plaatsvinden. Als de externe invoer wordt gebruikt, activeert u tijdelijk de detector die hierop is aangesloten en controleert u dat u een gelijke reactie krijgt zoals hierboven in D is beschreven. Zie de installatie instructies van de ontvanger en breng de ID-codes in de ontvanger over die op de reed-schakelaar van toepassing zijn (indien gebruikt) en de externe invoer (indien gebruikt). U moet zich inschrijven op de ID die u gebruikt (als u de interne reedschakelaar gebruikt activeert u de reed-schakelaar. [. . . ] De Fabrikant is in geen geval aansprakelijk voor het niet naar verwachting presteren van het Product als het gevolg van sabotage en/of de verstoring van de telecommunicatie of elektronische apparatuur of programma's. De verplichtingen van de Fabrikant zullen onder deze Garantie beperkt worden tot het repareren en/of vervangen, door hem te bepalen, van het defecte product of enig deel daarvan. een herstel en/of vervanging verlengt de oorspronkelijke Garantieperiode niet. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING VISONIC MCT-302

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding VISONIC MCT-302 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag