Gebruiksaanwijzing VISONIC MCT-211 INSTALLATION

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing VISONIC MCT-211. Wij hopen dat dit VISONIC MCT-211 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing VISONIC MCT-211 te teleladen.


VISONIC MCT-211 INSTALLATION: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (306 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding VISONIC MCT-211INSTALLATION

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Nominale batterij capaciteit: 150 mAh Levensduur batterij: 2-3 jaar (bij normaal gebruik) Batterij controle: Volle batterij ­ het LED licht gelijk op na activering. Opmerking: Indien bij een lage batterij conditie de MCT-211 nog steeds een bericht kan versturen dan zal tevens een lage batterij melding verstuurd worden. Kleur: Zwart (Paarse knop) Dit apparaat komt overeen met onderdeel 15 van de FCC regelingen en de RSS-210 voor de industrie en wetenschap in Canada. In bedrijfstelling is deze aan de volgende condities onderhevig: (1) Dit apparaat mag geen verstoring veroorzaken, en (2) dit apparaat moet iedere ontvangen verhindering kunnen ontvangen, inclusief verhindering dat ongewenste werking kan veroorzaken. [. . . ] Is dit niet het geval, plaats deze dan voorzichtig weer terug op zijn plaats. Draai de zender weer om en controleer dat de LED onder transparante lens in de behuizing zit en dat de transmissie schakelaar onder de rubber knop ligt (Fig. Draai de zender weer om terwijl u beide helften van de behuizing goed vasthoudt. Schroef de vier schroeven weer in de deksel van de behuizing zodat deze weer goed op zijn plaats vastzit. Opmerking: De riem draaiasjes bevinden zich in de open gleuf aan de twee zijkanten van de behuizing. Als u de behuizing ondersteboven plaats zullen de draaiasjes en de twee gedeelten van de pols riempjes op hun plaats blijven zitten. De batterij en de batterijklem zijn niet zichtbaar ­ deze bevinden zich beiden op de (verborgen) bovenkant van de print. De meegeleverde batterij kan 2-3 jaar meegaan (bij normaal gebruik van één transmissie per dag). 4, het openen en sluiten van de behuizing wordt beschreven in paragraaf 3. Onze dradenloze systemen zijn zeer betrouwbaar en volgens hoge standaarden getest. Er doen zich echter beperkingen voor die voortkomen uit het lage transmissie vermogen (die zijn vereist door de FCC, DTI en andere gemachtigde autoriteiten): A. Ontvangers kunnen worden geblokkeerd door radio signalen die zich dichtbij of op dezelfde werkfrequentie bevinden, ongeacht de geselecteerde code. Een ontvanger kan slechts op één draadloze signaal tegelijk reageren C. Draadloze apparatuur moet regelmatig worden getest (ten minste een keer per week) om te onderzoeken dat er geen stoorbronnen zijn, dit om onwenselijke situaties te voorkomen. 2 Toegestane frequentie voor draadloze apparaten in de Europese (EU) landen 433, 92 MHz heeft beperking in een EU-lidmaatschap land. 868, 95 MHz (wide band) is toegestaan in alle EU-lidmaatschap landen, behalve in Belgie. 869, 2625 MHz (narrow band) is niet beperkt in een EU-lidmaatschap land. Veranderingen of aanpassingen aan deze eenheid die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de fabrikant kan geautoriseerd gebruik ongeldig maken. Indien u dit product vervangt en niet laat herstellen, zorg dan voor een correcte en mileuvriendelijke verwijdering. Verwijder de 4 schroeven zoals in figuur 2 wordt weergegeven Zorg ervoor dat u de schroeven niet verliest. Houd de behuizing met één hand vast en verwijder de deksel. Controleer dat de rubberen ring die als afsluiting dient rondom de rand van de deksel in de behuizing blijft zitten. [. . . ] Alle verzend- en verzekeringskosten vallen onder de verantwoordelijkheid van de Aankoper en worden niet opgenomen in deze Garantie. Deze garantie zal niet gewijzigd, aangepast of verlengd worden, en de Fabrikant machtigt niemand om in zijn opdracht deze garantie te wijzigen, aan te passen of te verlengen. Alle producten, accessoires of hulpstukken van anderen die in samenwerking met het Product gebruikt worden, inclusief de batterijen, zullen slechts gedekt worden door hun eigen eventuele garantie. De Fabrikant is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, gevolg- of andere schade of verlies, die veroorzaakt is door een defect van het Product tengevolge van producten, accessoires of hulpstukken van anderen, inclusief batterijen die in samenwerking met de Producten gebruikt zijn. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING VISONIC MCT-211

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding VISONIC MCT-211 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag