Gebruiksaanwijzing VIKING ME443-2

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing VIKING ME443-2. Wij hopen dat dit VIKING ME443-2 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing VIKING ME443-2 te teleladen.


VIKING ME443-2 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (10155 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding VIKING ME443-2

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 1 C: Serial number Motor, design: Manufacturer: type: Voltage: Power input: Frequency: Fuse: Protection class: 6338 Electric motor Cleva Universal AC electric motor 230 V~ 1500 W 50 Hz 7A II 0478 121 9920 C - EN 16. Entretien exécuté le Date du prochain entretien 66 0478 121 9920 C - FR Hartelijk dank voor uw aankoop van een kwaliteitsproduct van de firma VIKING. Dit product werd volgens de meest moderne procedures en met veel zorg voor kwaliteit gefabriceerd, want wij hebben ons doel pas bereikt als u tevreden bent over uw apparaat. Neem contact op met uw dealer of met onze verkoopafdeling als u vragen over uw apparaat heeft. [. . . ] controleer de aansluitkabel regelmatig op beschadigingen of slijtage (barsten). Gebruik het apparaat nooit als de kabels beschadigd of versleten zijn. Onderhouds- en herstellingswerkzaamheden aan voedingskabels mogen alleen door speciaal opgeleide vaklui worden uitgevoerd. 7 Opslag bij langdurige bedrijfsonderbrekingen Het afgekoelde apparaat in een droge, afgesloten ruimte bewaren. 74 0478 121 9920 C - NL Omwille van de elektrische veiligheid moet de elektrokabel op de duwstang altijd goed gemonteerd zijn. 9 Afvoer Voer een apparaat aan het eind van de levensduur ervan op de daarvoor bestemde wijze af. Laat ook een apparaat aan het eind van de levensduur ervan nooit zonder toezicht staan. Het maaimes loopt na het uitschakelen nog een aantal seconden na (motor/ messenrem). Schakel de motor uit en trek de netstekker eruit, voordat u werkzaamheden aan het snijgereedschap verricht, voordat u onderhouds- en reinigingswerkzaamheden verricht, voordat u controleert of de voedingskabel verstrengeld of beschadigd is en voordat u het apparaat onbeheerd achterlaat. — Zet het apparaat voor alle beschreven werkzaamheden op een vlakke en stevige ondergrond. Houd op het bovenstuk duwstang een afstand van 25 - 27 cm tussen kabelclip en schakelaar aan. — Kabelgeleiding (G) aan elektrokabel (3) inhangen en bout (F) van binnen naar buiten door de boring steken. ● Aan de tegenovergestelde zijde de bout (F) van binnen naar buiten door de boringen steken. — Duwstangbescherming (I) aanbrengen en snelspanners (E) op de bouten (F) schroeven (er moet ongeveer een schroefdraad van de bout uitsteken) en naar boven klappen. — Correcte montage controleren: De snelspanners (E) dienen zo sterk aangetrokken te zijn dat ze dicht bij de duwstang aansluiten en dat het bovenstuk duwstang vast met het onderstuk duwstang verbonden is. Als de duwstang niet vast gemonteerd zit of de snelspanners niet juist zitten, de snelspanners openen en zover verdraaien tot ze vastzitten. Om schade aan de isolatielaag van de duwstang te voorkomen, kabelclip alleen met de hand erop drukken en geen gereedschap (bijv. 3 ● De beide ringen (L) met welving naar binnen over de huls van de duwstang (1) schuiven. — Huls (J) en ringen (L) vasthouden en samen met de duwstang (1) in de houder van de duwstangconsole (2) duwen. — Bout (K) van buiten naar binnen door de boringen in de duwstang (1) en aan de duwstangconsole (2) steken. 1 Enkele duwstang (ME 443 C) De grasmaaier ME 443 C is voorzien van een instelbare enkele duwstang. Voor het bedienen van de vergrendelingshendels (1) het bovenstuk van de duwstang (2) met één hand op het hoogste punt vasthouden en licht opheffen (ontlasten). [. . . ] Daarom moet het apparaat na afloop van de gebruikelijke levensduur als bijzonder afval worden verwerkt. Raadpleeg bij het afvoeren de informatie in het hoofdstuk ´Afvoeren´ ( 4. 9) Wij, VIKING GmbH Hans Peter Stihl-Straße 5 A 6336 Langkampfen/Kufstein verklaren, dat de Grasmaaier, handgestuurd en met netvoeding (ME) Merk: Type: Productiecode VIKING ME 443. 1 C 6338 die voldoet aan de volgende EG richtlijnen: 2000/14/EC, 2011/65/EC, 2002/96/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2006/42/EC 0478 121 9920 C - NL 83 RU EL DA SV 17. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING VIKING ME443-2

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding VIKING ME443-2 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag