Gebruiksaanwijzing US ROBOTICS 56K FAXMODEM QUICK INSTALLATION GUIDE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing US ROBOTICS 56K FAXMODEM. Wij hopen dat dit US ROBOTICS 56K FAXMODEM handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing US ROBOTICS 56K FAXMODEM te teleladen.


US ROBOTICS 56K FAXMODEM QUICK INSTALLATION GUIDE: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (252 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding US ROBOTICS 56K FAXMODEMQUICK INSTALLATION GUIDE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Enige software of verwijderbare media omschreven in deze handleiding, valt onder een licentieovereenkomst die bij het product van kracht is en bij het product als afzonderlijk document in de papieren documentatie, of op de verwijderbare media in een directory genaamd LICENSE. BEPALINGEN VOOR DE OVERHEID VAN DE VERENIGDE STATEN Als u een instantie van de overheid van de Verenigde Staten bent, dan worden deze documentatie en de hierin beschreven software onder de volgende voorwaarden aan u aangeboden: Alle technische gegevens en computersoftware zijn van commerciële aard en zijn volledig op particuliere kosten ontwikkeld. 101(a) en wordt als zodanig slechts aangeboden met de rechten die worden omschreven in de standaard commerciële licentie van U. Technische gegevens worden slechts met beperkte rechten aangeboden, zoals voorgeschreven in DFAR 252. [. . . ] OPME RKI NG: OPME RKI NG Als het voedingslampje niet gaat branden, staat de modem mogelijk niet aan. Controleer of er een stroomverbinding is tussen de modem en het stopcontact. Nadat de Wizard Nieuwe hardware uw modem opgemerkt heeft, plaatst u de installatie-cd in uw cd-rom-station. Instellingen en Configuratiescherm Dubbelklik op Modems Wanneer het scherm Nieuwe modem installeren verschijnt, klikt u op Volgende om Windows uw nieuwe modem te laten detecteren. Wanneer u het tabblad Modemeigenschappen ziet, Ziet u welke COM-poort aan uw modem is toegewezen. Selecteer Zoeken naar een geschikt stuurprogramma voor dit apparaat (aanbevolen) en klik op Volgende. Nadat de Wizard Nieuwe hardware uw modem opgemerkt heeft, plaatst u de installatie-cd in uw cd-rom-station. Robotics heeft dit in combinatie met de ondersteunde hardware getest en vastgesteld dat het compatibel is met Windows 2000/XP. Haal de installatie-cd uit het cd-rom-station en plaats deze weer terug. Er verschijnt een interface waarin u Internet Call Notification- en Phonetools/Winphone-software kunt installeren en waarin u de Gebruikershandleiding voor uw modem kunt lezen. (Als de interface niet automatisch afgebeeld wordt, klikt u in Windows op Start en vervolgens op Uitvoeren. Exe (Als D niet de aanduiding van uw cd-rom-station is, typt u niet "D", maar de betreffende letter. Controleren Als uw modem problemen vertoont, dient u eerst te controleren of de geïnstalleerd modem goed geïnstalleerd is. Is en klik op de knop Meer info Als het goed is, ziet u een aantal opdrachten en info. Als uw modem niet vermeld wordt en/of als u geen serie opdrachten en reacties ziet, dient u te controleren of alle connectors en stroomkabels goed aangesloten zijn op uw modem en op de achterzijde van uw computer. controleer of de modem aan staat en of het CS- of het voedingslampje brandt. Controleer uw modem daarna nogmaals op de hierboven beschreven manier met behulp van het Configuratiescherm. Gegevens Klik op de knop Modem vragen/Instellingen vragen Als het goed is, ziet u een aantal opdrachten en reacties van de modem. [. . . ] Neem contact op met de afdeling die voor het telefoonsysteem verantwoordelijk is als u niet zeker weet of u een digitale telefoonlijn heeft. Als u een "9" moet kiezen om een buitenlijn te bellen, vergeet dit dan niet toe te voegen aan het nummer. RUI KERS OICEMAIL: G E B RUI KE RS VA N V OICE M AI L: Als uw telefoonmaatschappij voicemail biedt, dan is misschien de kiestoon anders wanneer er berichten klaarliggen. Haal uw voicemailberichten op om de normale kiestoon weer terug te krijgen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING US ROBOTICS 56K FAXMODEM

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding US ROBOTICS 56K FAXMODEM zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag