Gebruiksaanwijzing TRISTAR SM-6000

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing TRISTAR SM-6000. Wij hopen dat dit TRISTAR SM-6000 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing TRISTAR SM-6000 te teleladen.


TRISTAR SM-6000 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2491 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding TRISTAR SM-6000

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] : Om een elektrische schok te voorkomen, moet u de machine uit zetten alvorens u een naald plaatst of verwijdert. Verwissel regelmatig de naald, zeker wanneer deze tekenen van slijtage vertonen. Duw de naald zo ver als mogelijk naar boven en draai de naaldklem schroef weer vast. Demonteren van de naald 6 7 Plaatsen van de naald Plaatsen van de dubbele naald Verwijder de enkele naald en plaats de meegeleverde dubbele naald. [. . . ] 8) omhoog en breng uw naaiwerk onder de drukvoet en breng deze weer naar beneden. Stop met de naald in de bovenste positie waardoor de draad eenvoudig kan worden uitgetrokken. Opmerking: Als u de patroonschakelaar verdraait, overtuig u er dan van dat de naald zich in de bovenste positie bevindt om verbuigen of beschadiging te voorkomen. Als u het patroon selecteert zet de knop dan op de juiste positie anders beschadigt de naald of u naait een verkeerd patroon. Instellen van de draadspanning Voor een juist resultaat dienen de bovenste en de onderste draad gelijk te staan. Draai aan deze schakelaar totdat de 2 draden gelijk achter elkaar staan. Achteruit naaien Aan het eind van een naad moet u de knop voor achteruit naaien(nr. Houd deze knop ingedrukt en naai een paar steken achteruit om de naad vast te zetten. Om u te beschermen tegen een elektrische schok; snoer, stekker of het apparaat niet onderdompelen in water of een andere vloeistof. Haal de stekker uit het stopcontact indien het apparaat niet in gebruik is of voor reiniging. laat het apparaat afkoelen alvorens onderdelen te verwijderen of te monteren. Het apparaat niet gebruiken met een beschadigd snoer of stekker of indien het toestel beschadigd is op enigerlei wijze. Het gebruik van accessoires die niet zijn aanbevolen door de fabrikant van het apparaat kan schade veroorzaken en beëindigt iedere garantie die u heeft. Gebruik het apparaat niet buitenshuis of op of in de buurt van directe warmtebronnen. Laat geen snoer over de rand van de tafel hangen tegen hete oppervlakken of in contact komen met het apparaat. Plaats het product niet onder of dicht bij de gordijnen, raambekleding enz. Dit apparaat is alleen voor huishoudelijk gebruik en voor het doel waar het voor bestemd is. Het apparaat moet worden geplaatst op een stabiele, vlakke ondergrond. Dit apparaat mag alleen worden gebruikt onder toezicht van volwassenen. Dit apparaat is niet bedoeld om gebruikt te worden door personen (waaronder kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of aanwijzingen hebben gekregen m. [. . . ] Aanwijzingen ter bescherming van het milieu Dit product mag aan het einde van zijn levensduur niet bij het normale huisafval worden gedeponeerd, maar dient bij een speciaal inzamelpunt voor het hergebruik van elektrische en elektronische apparaten te worden aangeboden. het symbool op artikel , gebruiksaanwijzing en verpakking attendeert u hier op. Met het hergebruik van gebruikte apparaten of grondstoffen levert u een belangrijke bijdrage voor de bescherming van ons milieu. Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier als afval wordt verwerkt, helpt u mogelijk negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING TRISTAR SM-6000

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding TRISTAR SM-6000 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag