Gebruiksaanwijzing TRISTAR OV-1431

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing TRISTAR OV-1431. Wij hopen dat dit TRISTAR OV-1431 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing TRISTAR OV-1431 te teleladen.


TRISTAR OV-1431 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (611 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding TRISTAR OV-1431

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Als het apparaat de ingestelde tijd bereikt heeft, gaat het indicatielampje uit en klinkt er een geluidssignaal. Gebruik altijd de meegeleverde handgreep om het rooster of het bakblik uit de oven te halen. [. . . ] 7 • De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het niet opvolgen van de veiligheidsinstructies. € Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, de onderhoudsmonteur van de fabrikant of door personen met een soortgelijke kwalificatie om gevaar te voorkomen. € Het apparaat moet op een stabiele, vlakke ondergrond worden geplaatst. € De gebruiker mag het apparaat niet onbeheerd achterlaten wanneer de stekker zich in het stopcontact bevindt. € Dit apparaat is uitsluitend voor huishoudelijk gebruik en voor het doel waar het voor bestemd is. € Dit apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen jonger dan 8 jaar. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan de benodigde ervaring en kennis indien ze onder toezicht staan of instructies krijgen over hoe het apparaat op een veilige manier kan worden gebruikt alsook de gevaren begrijpen die met het gebruik samenhangen. Houd het apparaat en het netsnoer buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar. Laat reiniging en onderhoud niet door kinderen uitvoeren, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan. • Dompel het snoer , de stekker of het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen om elektrische schokken te voorkomen. € Houd het apparaat en het netsnoer buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar. € De temperatuur van de toegankelijke oppervlakken kan hoog zijn wanneer het apparaat in gebruik is. € Het apparaat is niet bedoeld om bediend te worden met behulp van een externe timer of een afzonderlijk afstandbedieningssysteem. Die maximale Zeiteinstellung beträgt 60 Minuten, die minimale Zeiteinstellung beträgt 2 Minuten. [. . . ] Gebruik van de accessoires • Gebruik het rooster voor het bereiden van droge etenswaren, zoals brood en pizza. € Het bakblik is geschikt voor het bereiden van voedsel waarbij vet vrijkomt, zoals vlees- en kipgerechten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING TRISTAR OV-1431

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding TRISTAR OV-1431 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag