Gebruiksaanwijzing TRISTAR KA-5911

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing TRISTAR KA-5911. Wij hopen dat dit TRISTAR KA-5911 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing TRISTAR KA-5911 te teleladen.


TRISTAR KA-5911 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (339 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding TRISTAR KA-5911

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] SV • Als de veiligheidsinstructies niet worden opgevolgd, kan de fabrikant niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade die daar eventueel het gevolg van is. €¢ Gebruik het apparaat niet indien de stekker, het netsnoer of het apparaat zelf beschadigd is. Indien het netsnoer beschadigd is, moet u het laten vervangen door een bekwame gekwalificeerde dienst(*) om gevaar te voorkomen. [. . . ] €¢ om oververhitting te voorkomen, dient de verwarmer niet te worden bedekt. €¢ Gebruik de verwarmer niet in de directe omgeving van een bad, douche of zwembad. Handgrepen VOOR HET EERSTE GEBRUIK • Draai de kachel op zijn kant en schroef de meegeleverde poten vast met de meegeleverde schroeven. (Let op: controleer of het voltage dat wordt aangegeven op het apparaat, overeenkomt met de plaatselijke netspanning voordat u het apparaat aansluit. Voltage 220V-240V 50Hz) • Plaats het apparaat altijd op een vlakke stabiele ondergrond en zorg voor minimaal 10 cm. €¢ Wanneer het apparaat voor de eerste keer wordt aangezet, zal het een lichte geur afgeven. €¢ Steek de stekker in een geaard stopcontact en schakel met de bedieningsknoppen het apparaat aan. €¢ Voor laag vermogen verwarming, schakel alleen de onderste schakelaar in, het rode lampje licht op. €¢ Draai de thermostaat met de klok mee naar de hoogste stand. Indien de gewenste kamer themperatuur bereikt is, draait u de thermostaat schakelaar tegen de klok in tot u een klik hoort. Voor hoog vermogen verwarming, schakel ook de bovenste schakelaar in, het rode lampje licht op. €¢ Plaats nooit voorwerpen op de kachel, zoals kleding of doeken. REINIGING EN ONDERHOUD • Haal de stekker uit het stopcontact na het gebruik of als u het apparaat wilt reinigen. Laat het apparaat eerst afkoelen, alvorens u begint met het schoonmaken. [. . . ] Eu AANWIJZINGEN TER BESCHERMING VAN HET MILIEU Dit product mag aan het einde van zijn levensduur niet bij het normale huisafval worden gedeponeerd, maar dient bij een speciaal inzamelpunt voor het hergebruik van elektrische en elektronische apparaten te worden aangeboden. het symbool op artikel , gebruiksaanwijzing en verpakking attendeert u hierop. Met het hergebruik van gebruikte apparaten of grondstoffen levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van ons milieu. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING TRISTAR KA-5911

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding TRISTAR KA-5911 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag