Gebruiksaanwijzing TRISTAR AC-5531

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing TRISTAR AC-5531. Wij hopen dat dit TRISTAR AC-5531 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing TRISTAR AC-5531 te teleladen.


TRISTAR AC-5531 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1314 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding TRISTAR AC-5531

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] O  de buurt van een bad, een wasserette, een In douche of een zwembad. Zorg ervoor dat kinderen speciaal voor dit gevaar worden gewaarschuwd. • Houd het apparaat rechtop gedurende transport en opslag , om de compressor op de juiste plaats te houden. € Schakel altijd de stroomtoevoer uit of trek de stekker uit het stopcontact voor het reinigen. [. . . ] • Druk op de “Fan Speed” toets om de windsnelheid te kiezen. Werking van de timer Timer AAN instelling • Wanneer de airconditioner op UIT staat, drukt u op de “Timer” toets en kiest een gewenst AAN tijdstip via de toetsen voor de temperatuur- en tijdsinstelling. • “Preset ON Time” wordt weergegeven op het bedieningspaneel. 1 2 4 5 VÓÓR DE INGEBRUIKNAME Voordat u begint met de bediening in deze sectie: • Zoek keen plaats met een stopcontact in de buurt. 10 Air conditioner Timer OFF setting • Wanneer de airconditioner op AAN staat, drukt u op de “Timer” toets en kiest een gewenst UIT tijdstip via de toetsen voor de temperatuuren tijdsinstelling. • “Preset OFF Time” wordt weergegeven op het bedieningspaneel. Voortdurende drainage • Wanneer u van plan bent dit apparaat voor langere tijd niet te gebruiken, verwijder dan de rubberen stop van het afvoergat onderaan het apparaat en sluit een drainageslang aan op de onderste fixeerclip. € Als de waterpomp is beschadigd, kan de voortdurende drainage worden gebruikt en in deze omstandigheden wordt de waterpomp niet geactiveerd. Onder deze omstandigheden, sluit dan een afvoerslang aan op de onderste fixeerclip wanneer het controlelampje voor ‘water vol’ oplicht. Alarmfunctie voor als het interne waterreservoir vol is Het interne waterreservoir in de airconditioner heeft één veiligheidsschakelaar voor het waterniveau, dat het waterniveau controleert. Wanneer het water een geanticipeerde hoogte bereikt, licht het controlelampje ‘water vol’ op. (Als de waterpomp is beschadigd wanneer het water vol is, verwijder dan de rubberen stop van de onderkant van het apparaat en al het water zal worden afgevoerd. ) • Een verwijderbare airconditioner wordt op een vlakke en lege plaats met ruimte rondom geïnstalleerd. De luchtafvoer mag niet worden geblokkeerd en de benodigde afstand rondom moet minstens 30cm zijn. € De bedrading van het stopcontact moet in overeenstemming zijn met de plaatselijke elektrische veiligheidsvoorschriften. Installatie van de schuifset voor het raam • De manier om de schuifset voor het raam te installeren is meestal “horizontaal” en “verticaal”; er is niet veel verschil in de daadwerkelijke procedure. € Zorg er vóór het reinigen voor dat het apparaat uit het stopcontact is gehaald. € Reinig het oppervlak eerst met een neutraal schoonmaakmiddel en natte doek en droog het dan af met een droge doek. € Gebruik geen benzine of andere chemicaliën om het apparaat schoon te maken. € Als de conditioner is beschadigd, neem dan contact op met de leverancier of het reparatiebedrijf. [. . . ] U kunt alle beschikbare informatie en onderdelen vinden op http://www. Eu E0 Code • • Vervang de sensor voor de kamertemperatuur (het apparaat werkt ook zonder vervanging. € Drücken Sie die p oder q Taste, um die gewünschte Raumtemperatur einzustellen. (16ºC-31ºC) • Drücken Sie die “Fan Speed”-Taste, um die Lüftergeschwindigkeit auszuwählen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING TRISTAR AC-5531

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding TRISTAR AC-5531 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag