Gebruiksaanwijzing TOSHIBA ZL2

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing TOSHIBA ZL2. Wij hopen dat dit TOSHIBA ZL2 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing TOSHIBA ZL2 te teleladen.


TOSHIBA ZL2 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2523 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   TOSHIBA ZL2 (2522 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding TOSHIBA ZL2

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Digitale ZL2*-reeks Inhoud UW TV PLAATSEN Veiligheidstips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Installatie en belangrijke informatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 De afstandsbediening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Batterijen plaatsen en werkingsbereik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 BEDIENINGSTOETSEN EN FUNCTIES Algemene bediening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Snelmenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Kanalen kiezen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Tijdweergave ­ alleen analoog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Druk op B of b om Geavanceerde netwerkinstelling te selecteren en druk op OK. Druk op B of b om Automatisch instellen te markeren en druk dan op C of c om Aan te selecteren. e f Druk op B of b om IP-adres te selecteren. Druk op C of c om het veld dat u wilt wijzigen te markeren, en voer vervolgens het IP-adres in met behulp van de cijfertoetsen. OPMERKING: De nummers die worden ingevoerd in het veld met het IPadres moeten tussen 0 en 255 liggen. Wanneer elk veldnummer ingesteld is, drukt u op OK om het volledige adres op te slaan. Als het volledige IP-adres ongeldig is, wordt er een waarschuwing weergegeven nadat u op OK drukt. OPMERKING: andere items worden uitgegrijsd wanneer Automatisch instellen ingesteld is op Aan. Handmatige instelling: a b c d Druk in het menu Voorkeuren op B of b om Netwerk instellen te selecteren en druk op OK. Druk op B en b om Geavanceerde netwerkinstelling te selecteren en druk op OK. Druk op B of b om Automatisch instellen te selecteren en druk dan op C of c om Uit te selecteren. DNS-instelling Automatisch instellen Primair DNS-adres Secundair DNS-adres xxx 255 . xxx 0 g Druk op B of b om Subnetmasker te selecteren, en pas dit op dezelfde manier als voor het IP-adres aan. IP-adres instellen Automatisch instellen IP-adres Subnetmasker Standaardgateway xxx 255 . xxx 0 h Druk op B of b om Standaardgateway te selecteren, en pas dit op dezelfde manier aan als voor het IP-adres. OPMERKING: Als u het IP-adres handmatig hebt ingesteld, mag u hetzelfde IPadres niet meer voor een ander apparaat gebruiken. Het IP-adres dat u gebruikt moet een privé-adres zijn. e f Druk op B of b om Primair DNS-adres te selecteren. Druk op C of c om het veld dat u wilt wijzigen te markeren, en voer vervolgens het primaire DNS-adres in met behulp van de cijfertoetsen. OPMERKING: de nummers die worden ingevoerd in het veld met het DNS-adres moeten tussen 0 en 255 liggen. Als u een incompatibel nummer invoert en drukt op OK, zal het veldnummer hersteld worden naar de vorige waarde. g Druk op B of b om Secundair DNS-adres te selecteren, en pas dit op dezelfde manier als voor het primaire DNS-adres aan. 50 BEDIENINGSTOETSEN EN FUNCTIES MAC-adres U kunt het vaste MAC-adres van de televisie bekijken. Het softwaretoetsenbord gebruiken U kunt tekst invoeren met behulp van het softwaretoetsenbord. Het venster Softwaretoetsenbord wordt weergegeven wanneer u op OK drukt in een veld waarin tekens kunnen worden ingevoerd. Tekst invoeren met het softwaretoetsenbord: a b c Druk in het menu Voorkeuren op B of b om Netwerk instellen te selecteren en druk op OK. Druk op B of b om Geavanceerde netwerkinstelling te selecteren en druk op OK. Druk op B of b om MAC-adres te selecteren en druk op OK. Netwerk verbindingstest Deze functie controleert de internetverbinding. a b c d Markeer het gewenste teken op het softwaretoetsenbord op het scherm. Druk op de BLAUWE knop om het softwaretoetsenbord te sluiten en terug te keren naar het vorige scherm. OPMERKING: Als u op BACK drukt, worden de wijzigingen niet opgeslagen en wordt het venster van het softwaretoetsenbord gesloten. De tekst blijft in dat geval ongewijzigd. Nederlands a b Druk in het menu Voorkeuren op B of b om Netwerk instellen te selecteren en druk op OK. Druk op B of b om Netwerk verbindingstest te selecteren en druk op OK. Er wordt een melding weergegeven om aan te tonen of de verbinding gelukt is of niet kon worden doorgevoerd. [. . . ] Verwijdering van batterijen en/of accumulatoren Het symbool van de doorkruiste vuilnisbak met wielen wijst erop dat batterijen en/of accumulatoren moeten worden verzameld en afzonderlijk van huishoudelijk afval worden verwijderd. Indien de batterij of accumulator een hoger gehalte aan lood (Pb), kwik (Hg) en/of cadmium (Cd) bevat dan de waarden die worden opgegeven in Richtlijn 2006/66/EC betreffende batterijen, dan zullen de chemische symbolen voor lood (Pb), kwik (Hg) en/of cadmium (Cd) te zien zijn onder het symbool van de doorkruiste vuilnisbak met wielen. Door mee te werken aan de gescheiden inzameling van batterijen, draagt u bij tot het verzekeren van de correcte verwijdering van producten en batterijen en zo helpt u potentiële negatieve gevolgen te voorkomen voor het milieu en de menselijke gezondheid. Gelieve de plaatselijke overheid of de winkel waar u het product kocht te raadplegen voor meer informatie over de inzamelings- en recyclageprogramma's die in uw land beschikbaar zijn. 100 INFORMATIE Informatie Schakel het toestel uit voordat u externe apparatuur aansluit. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING TOSHIBA ZL2

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding TOSHIBA ZL2 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag