Gebruiksaanwijzing TOSHIBA UL985

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing TOSHIBA UL985. Wij hopen dat dit TOSHIBA UL985 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing TOSHIBA UL985 te teleladen.


TOSHIBA UL985 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3293 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   TOSHIBA UL985 (3254 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding TOSHIBA UL985

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 35 INFORMATIE Notities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 3 UW TV INSTALLEREN Veiligheidstips Dit apparaat voldoet aan internationale veiligheidsnormen, maar zoals bij alle elektrische apparaten, geldt ook voor dit apparaat dat er voorzichtig mee moet worden omgegaan om ervoor te zorgen dat het optimaal en veilig functioneert. U wordt daarom vriendelijk verzocht om onderstaande punten door te lezen. Ze zijn van algemene aard en bedoeld om u bij de omgang met al uw elektrische apparaten te helpen. [. . . ] De gekozen zender zal naar rechts verschuiven. Handmating zoeken Prog. Kanaal 2 3 4 5 1 6 7 8 C60 C23 C27 C31 C43 C35 C40 C50 Zender NED. 1 C-35 C-40 C-50 c Nederlands Gebruik U of u om in de lijst naar de door u gewenste positie te gaan. Herhaal bovenstaande procedure indien nodig en druk vervolgens op P. d 16 BEDIENINGSTOETSEN EN FUNCTIES Algemene bediening Kiezen van programmapositie Gebruik de cijfertoetsen op de afstandsbediening om een programmapositie te kiezen. Programmaposities kunnen ook met behulp van de toetsen PB en Pb worden gekozen. Druk op om informatie zoals programmapositie, ingangsmodus, stereo/mono-signaal op het scherm weer te geven. Druk nogmaals op deze toets om de weergave te annuleren. Geluidsinstellingen Bedieningstoetsen voor volume en geluid onderbreken Volume Druk op Y of y om het volume te wijzigen. Druk nogmaals op deze toets om het geluid terug te krijgen. Lage tonen, hoge tonen en balance De geluidsinstellingen zijn toegankelijk in de digitale en in de analoge modus. Tijdweergave ­ alleen analoog Deze functie maakt het mogelijk om de actuele (teletekst) tijd op het scherm weer te geven. Druk tijdens een TV-uitzending op D en de actuele tijd verschijnt van de zender waarnaar u kijkt. OPMERKING: Het scherm is in sommige gevallen niet beschikbaar. a Druk op M en op I of i om GELUID te selecteren. GELUID Tweetalig Lage tonen Hoge tonen Balance Stabiel geluid Bass boost Bass boost niveau 70 0 0 0 Uit Uit Taal 1 Nederlands Stereo- en tweetalige uitzendingen Voor ATV-programma's Als programma's in stereo of twee talen worden uitgezonden, zullen de woorden Stereo of Tweetalig telkens op het scherm worden weergegeven wanneer de programmapositie wordt gewijzigd. Indien het programma niet in stereo wordt uitgezonden, zal het woord Mono verschijnen. Wanneer u de Spelmodus kiest, worden de geschikte breedbeeldformaten geselecteerd. ** PC-modus is beschikbaar in de HDMI-ingangsmodus. Bioscoop mode Als er strepen of hoekige contouren te zien zijn in een film of programma kan de Bioscoop mode dit corrigeren door het beeld zachter te maken. a Druk op u in het menu Beeldinstellingen om Bioscoop mode te selecteren. Beeldinstellingen Bioscoop mode Kleurtemperatuur Reset Uit Koud 2/2 a Kies Beeldinstellingen uit het menu BEELD. Beeldinstellingen Beeldweergavestand Achter licht Contrast Helderheid Kleur Tint Scherpte Zwart-/witniveau 100 50 50 0 0 0 Hoog Standaard b 1/2 Druk op I of i om Aan of Uit te kiezen. OPMERKING: Als een DVD met ondertiteling wordt afgespeeld, is het mogelijk dat deze modus niet correct werkt. Kleurtemperatuur Kleurtemperatuur maakt een beeld `warmer' of `kouder' door de rode of blauwe tint te versterken. Nederlands b Gebruik I of i om Contrast, Helderheid, Kleur, Tint en Scherpte aan te passen. a b Druk op u in het menu Beeldinstellingen tot Kleurtemperatuur. Druk op I of i om Koud, Natuurlijk of Warm te selecteren overeenkomstig uw voorkeur. Zwart-/witniveau Zwart-/witniveau verhoogt de intensiteit van de donkere gedeeltes van het beeld, waardoor de definitie wordt verbeterd. Reset Hiermee kunt u de standaardwaarden herstellen van de Beeldweergavestand. a b Druk op u in het menu Beeldinstellingen tot Zwart-/witniveau is gemarkeerd. Het effect is afhankelijk van de uitzending en heeft het grootste effect bij donkere kleuren. a b Druk op u in het menu Beeldinstellingen om Reset te selecteren. Druk op Q. 22 BEDIENINGSTOETSEN EN FUNCTIES 3D Kleurenbeheer Als 3D Kleurenbeheer ingesteld is op Aan, wordt de functie `Basiskleuren bijstellen' beschikbaar. Actieve achterlichtregeling Als Actieve achterlichtregeling is geactiveerd, zal het achtergrondlicht bij donkere scènes automatisch worden geoptimaliseerd. a Druk op u in het menu BEELD om 3D Kleurenbeheer te selecteren. a Druk op u in het menu BEELD om Actieve achterlichtregeling te kiezen. BEELD Beeldinstellingen Actieve achterlichtregeling 3D Kleurenbeheer Basiskleuren bijstellen MPEG NR DNR Aan Uit Uit Uit Beeldinstellingen Actieve achterlichtregeling 3D Kleurenbeheer Basiskleuren bijstellen MPEG NR DNR Aan Aan Uit Uit BEELD b Druk op I of i om Aan of Uit te kiezen. b Druk op I of i om Aan of Uit te kiezen. Basiskleuren bijstellen De functie Basiskleuren bijstellen maakt het mogelijk om de kleuren afzonderlijk naar uw persoonlijke voorkeur in te stellen. Dit kan handig zijn als er gebruik wordt gemaakt van een externe bron. MPEG NR ­ Ruisonderdrukking Als een DVD wordt afgespeeld, kan de compressie vervorming of pixelvorming veroorzaken bij sommige woorden of in gedeeltes van het beeld. De functie MPEG NR vermindert dit effect door de randen zachter te maken. Nederlands a b Druk op u in het menu BEELD om Basiskleuren bijstellen te kiezen en druk daarna op Q. Druk op U of u om een optie te selecteren, en vervolgens op i om naar het instelvenster te gaan. Basiskleuren bijstellen Tint Rood 0 Groen Blauw Geel Magenta Cyaan 0 0 0 0 0 Reset a Kies MPEG NR in het menu BEELD. Druk op I of i om te kiezen tussen Laag, Middel, Hoog en Uit. DNR ­ Digitale ruisonderdrukking Intensiteit 0 0 0 0 0 0 Helderheid 0 0 0 0 0 0 DNR maakt de weergave van het beeld `zachter' bij een zwak signaal, zodat het effect van de ruis wordt verminderd. a b Selecteer DNR in het menu BEELD. Het verschil zal niet in alle gevallen zichtbaar zijn (gebruik bij voorkeur lagere instellingen, aangezien bij hogere instellingen de beeldkwaliteit vaak verslechtert). c Druk op I of i om Tint, Intensiteit of Helderheid te kiezen en druk daarna op U of u om de instelling naar wens te regelen. Tint Rood 0 Intensiteit 0 Helderheid 0 Kies Reset en druk op Q om naar de fabrieksinstellingen terug te keren. 23 BEDIENINGSTOETSEN EN FUNCTIES Autoformaat (breedbeeld) Als het toestel een echt breedbeeldsignaal ontvangt en Autoformaat op Aan staat, zal het beeld automatisch in breedbeeldformaat worden weergegeven, ongeacht de eerdere instelling van de TV. Beeld stilzetten Deze voorziening dient om een beeld op het scherm stil te kunnen zetten. [. . . ] Er wordt geen geluid of geluid in een onaanvaardbaar formaat ontvangen. Controleer of het volume niet in de laagste stand staat of dat de TV niet in de stand geluid onderbreken staat. V A V A V A V A V A Waarom werken de toetsen van de TV niet? Controleer of Slot TV-paneel niet in de stand Aan staat. Nederlands Waarom functioneert de afstandsbediening niet? Controleer of de batterijen leeg zijn en of ze op de juiste manier zijn geplaatst. Waarom verdwijnt een bepaald bericht niet van het scherm? Druk op om het te verwijderen. Waarom is het digitale kanaal vergrendeld? Het kanaal is geselecteerd in Vergrendelde programma's (zie het gedeelte 'Digitale instellingen'). Waarom kunnen alleen sommige digitale kanalen worden weergegeven? Er is een Favoriete lijst geselecteerd (zie het gedeelte 'Favoriete programma's'). Stel de optie in op Alle prog. 's of wijzig de kanalen met behulp van de cijfertoetsen. Waarom is het beeld van de VCR/DVD-speler zwart-wit? Controleer of de juiste ingang is gekozen, namelijk S-VIDEO of AV. Zie AV aansluiting op pagina 32. 35 PROBLEMEN OPLOSSEN V A V A V A V A Nederlands Waarom zijn sommige digitale abonnementkanalen niet beschikbaar? U moet uw abonnement verlengen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING TOSHIBA UL985

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding TOSHIBA UL985 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag