Gebruiksaanwijzing TOSHIBA SATELLITE Z830

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing TOSHIBA SATELLITE Z830. Wij hopen dat dit TOSHIBA SATELLITE Z830 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing TOSHIBA SATELLITE Z830 te teleladen.


TOSHIBA SATELLITE Z830 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2548 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   TOSHIBA SATELLITE Z830 (2534 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding TOSHIBA SATELLITE Z830

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Sony Corporation biedt geen garantie met betrekking tot deze handleiding, de software of andere hierin opgenomen informatie en wijst hierbij uitdrukkelijk alle impliciete garanties van de hand betreffende de verkoopbaarheid of de geschiktheid voor een bepaald doel van deze handleiding, de software of andere hierin opgenomen informatie. Sony Corporation is in geen geval aansprakelijk voor incidentele schade, gevolgschade of bijzondere schade, hetzij als gevolg van een onrechtmatige daad, een overeenkomst of om andere redenen, die voortvloeit uit of verband houdt met deze handleiding, de software of andere hierin opgenomen informatie of het gebruik daarvan. Sony Corporation behoudt zich het recht voor op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen aan deze handleiding of de hierin opgenomen informatie. Het gebruik van de hierin beschreven software is onderworpen aan de bepalingen van een afzonderlijke gebruiksrechtovereenkomst. n8N Voor gebruik Documentatie In de documentatie vindt u gedrukte informatie en gebruikershandleidingen voor uw VAIO-computer om door te lezen. Gedrukte documentatie Handleiding Snel aan de slag: met de procedure vanaf het uitpakken tot en met het starten van uw VAIO. [. . . ] Als de batterijlading minder dan 10% bedraagt, moet u de netadapter aansluiten zodat de batterij weer kan worden opgeladen, of de computer uitschakelen en een volledig opgeladen batterij plaatsen. De standaardmodus gebruiken Dit is de normale toestand als de computer in gebruik is. Om stroom te besparen wanneer u de computer niet gebruikt, kunt u een specifiek apparaat (bijvoorbeeld het LCD-scherm of de harde schijf) uitschakelen. n 85 N Uw VAIO-computer aanpassen De slaapstand gebruiken Met de slaapstand wordt het LCD-scherm uitgeschakeld en worden de opslagapparaten en de CPU ingesteld op laag energieverbruik. Als u de computer lange tijd niet gaat gebruiken en deze niet is aangesloten op de netstroom, zet u de computer in de sluimerstand of schakelt u deze uit. De computer in de slaapstand zetten Klik op Start, vervolgens op de pijl naast de knop Vergrendelen en daarna op Slaapstand. Wanneer de computer in de slaapstand staat, kunt u geen schijf plaatsen. De computer verbruikt in de slaapstand meer stroom dan in de sluimerstand. !Als de batterij leeg raakt terwijl de computer in de slaapstand staat, verliest u alle gegevens die nog niet zijn opgeslagen. Om te vermijden dat u gegevens verliest, moet u uw gegevens geregeld opslaan. Terugkeren naar de normale modus Druk op een willekeurige toets. !Als u de aan/uit-knop langer dan vier seconden ingedrukt houdt, wordt de computer automatisch uitgeschakeld. Alle nog niet opgeslagen gegevens gaan hierbij verloren. n 86 N Uw VAIO-computer aanpassen Als de computer enige tijd niet wordt gebruikt, wordt deze in de slaapstand gezet. U kunt dit aanpassen door de instellingen voor de slaapstand te wijzigen. De instellingen voor de slaapstand wijzigen 1 2 3 Rechtsklik op het pictogram met de energiebeheerstatus op de taakbalk en selecteer Energiebeheer. Klik op De schema-instellingen wijzigen onder het huidige energieschema. Wijzig de tijd om de computer in de slaapstand te zetten en klik op Wijzigingen opslaan. n 87 N Uw VAIO-computer aanpassen De sluimerstand gebruiken In de sluimerstand wordt de toestand van het systeem opgeslagen op de harde schijf en wordt de stroom uitgeschakeld. Om te vermijden dat de garantie vervalt tijdens de garantieperiode van het product, volgt u de onderstaande aanbevelingen: Neem contact op met de dealer als u een nieuwe geheugenmodule wilt installeren. Installeer geheugenmodules nooit zelf, tenzij u hiermee vertrouwd bent. Raak de connectors niet aan en open het kapje van het geheugenmodulecompartiment niet. Raadpleeg de online specificaties voor het type module en de hoeveelheid geheugen die op uw computer zijn geïnstalleerd. Neem als u hulp nodig hebt contact op met VAIO-Link. n 93 N Uw VAIO-computer uitbreiden Geheugen toevoegen en verwijderen Als u de functies van uw computer wilt uitbreiden, kunt u het geheugen uitbreiden door optionele geheugenmodules te installeren. Voordat u een upgrade uitvoert voor het geheugen van uw computer, leest u de opmerkingen en procedures op de volgende pagina's. Opmerkingen over het toevoegen/verwijderen van geheugenmodules Wees voorzichtig als u het geheugen vervangt. Onjuiste installatie van geheugenmodules kan schade aan het systeem veroorzaken. Als een geheugenmodule niet door de computer wordt gedetecteerd of het besturingssysteem Windows instabiel gedrag vertoont, neemt u contact op met de leverancier of de fabrikant van uw geheugenmodule. Elektrostatische ontlading (ESD) kan elektronische componenten beschadigen. Zorg voordat u een geheugenmodule aanraakt voor het volgende: Bij de stappen die worden beschreven in dit document wordt verondersteld dat u vertrouwd bent met algemene computerterminologie en met de veiligheidsgebruiken en wettelijke voorschriften inzake het gebruik en de aanpassing van elektronische apparatuur. Schakel de computer uit en koppel het systeem los van de voeding (dus van de batterij of de netadapter) en van alle telecommunicatieverbindingen, netwerken of modems voordat u een kap of paneel van de computer verwijdert. [. . . ] De VAIO-Link-website: Als u problemen hebt met de computer, gaat u naar de website van VAIO-Link voor het oplossen van deze problemen. e-Support: Dit interactieve gedeelte van onze website http://www. vaio-link. com stelt u in staat contact op te nemen met ons gespecialiseerde ondersteuningsteam via het internet. Via een gepersonaliseerde account kunt u eenvoudig uw technische vragen stellen. De VAIO-Link-helplijnen: alvorens telefonisch contact op te nemen met VAIO-Link, moet u proberen het probleem op te lossen door de gedrukte en niet-gedrukte documentatie te lezen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING TOSHIBA SATELLITE Z830

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding TOSHIBA SATELLITE Z830 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag