Gebruiksaanwijzing TOSHIBA QOSMIO F750

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing TOSHIBA QOSMIO F750. Wij hopen dat dit TOSHIBA QOSMIO F750 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing TOSHIBA QOSMIO F750 te teleladen.


TOSHIBA QOSMIO F750 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2862 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   TOSHIBA QOSMIO F750 (2986 ko)
   TOSHIBA QOSMIO F750 (2960 ko)
   TOSHIBA QOSMIO F750 (2833 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding TOSHIBA QOSMIO F750

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Macrovision: Dit product bevat copyrightbeschermingstechnologie die is beschermd door 'method claims' van bepaalde Amerikaanse patenten en door andere intellectuele-eigendomsrechten die berusten bij Macrovision Corporation en andere houders van rechten. Het gebruik van deze copyrightbeschermingstechnologie is onderworpen aan de goedkeuring van Macrovision Corporation. Deze technologie is uitsluitend bestemd voor gebruik thuis of in beperkte kring, tenzij Macrovision Corporation heeft ingestemd met een ander gebruiksdoel. Terugwerkend ontsleutelen ('reverse engineering') of disassembleren is niet toegestaan. [. . . ] De notebook is voorzien van 3 USB-poorten (aan de achterkant, links en rechts). Een USB-muis aansluiten Om een USB-muis aan te sluiten, gaat u als volgt te werk: 1 Kies de USB-connector die u wilt gebruiken (aan de achterkant, links of rechts van de notebook (1). U kunt de USB-muis (3) gebruiken. Het stuurprogramma voor de VAIO USB-muis is vooraf geïnstalleerd op uw notebook. U hoeft alleen maar de USB-muis in de USB-connector te steken, en u kunt beginnen werken. Randapparaten aansluiten Sony notebook handleiding nN 60 Een USB-diskettestation aansluiten U kunt een USB-diskettestation kopen en aansluiten op uw notebook. Om een USB-diskettestation aan te sluiten, gaat u als volgt te werk: 1 2 Kies de USB-connector die u wilt gebruiken. Steek de kabel (1) van het USB-diskettestation in de USB-connector (2). Uw USB-diskettestation is nu klaar voor gebruik. Randapparaten aansluiten Sony notebook handleiding nN 61 Om een USB-diskettestation los te koppelen, gaat u als volgt te werk: Als de notebook aan staat, wacht u tot het LED-lampje van het diskettestation uitgaat, waarna u de USBkabel uit de notebook trekt. Als u het diskettestation niet juist loskoppelt, kan het systeem vastlopen en kunt u niet-opgeslagen gegevens verliezen. Als de notebook is uitgeschakeld, kunt u de USB-kabel direct uit de notebook trekken. Een diskette plaatsen Om een diskette te plaatsen, gaat u als volgt te werk: 1 2 Houd de diskette (1) met het label naar boven gericht. Duw de diskette voorzichtig in het station (2) tot de diskette vastklikt. Een diskette verwijderen Om een diskette te verwijderen gaat u als volgt te werk: Als u de diskette niet meer nodig hebt, wacht u tot het LEDlampje (1) uitgaat, waarna u op de uitwerpknop (2) drukt om de diskette te verwijderen. Het LED-lampje mag niet branden op het moment dat u op de uitwerpknop drukt. Als de diskette niet wordt uitgeworpen wanneer u op de uitwerpknop drukt, koppelt u het diskettestation los van de notebook. !Dit zou de diskette kunnen beschadigen. Randapparaten aansluiten Sony notebook handleiding nN 62 Een printer aansluiten U kunt een Windows® -compatibele printer aansluiten op de notebook om bestanden af te drukken. Een printer aansluiten via de USB-connector U kunt een USB-printer die compatibel is met uw versie van Windows® aansluiten op de notebook. Hierin vindt u alle basisinformatie die u nodig hebt om te beginnen werken met uw notebook, evenals informatie over het oplossen van problemen en over VAIO-Link; Uw Sony-garantiebepalingen; Een brochure Veiligheidsvoorschriften; Een brochure Modemvoorschriften. Online gebruikershandleidingen op de VAIO Info Centre Documentation CD-ROM 1 De Sony notebook handleiding: Uw notebook gebruiken legt u uit hoe u de standaardonderdelen van uw notebook gebruikt. Randapparaten aansluiten verklaart hoe u de functionaliteit van uw notebook kunt uitbreiden door diverse randapparaten aan te sluiten. Ondersteuning beschrijft op welke ondersteuning u een beroep kunt doen en geeft tips in verband met het oplossen van problemen. Ondersteuning Sony notebook handleiding nN 68 2 3 4 5 Voorzorgsmaatregelen geeft informatie en advies over het gebruik van uw notebook. Woordenlijst bevat een verklaring van termen die in deze handleiding worden gebruikt. Raadpleeg de Softwarehandleiding voor informatie over de bijgeleverde software en de Sonytoepassingen. Software op uw Sony computer bevat een beknopte beschrijving van de functies van de software die vooraf is geïnstalleerd op uw notebook. Videosoftware gebruiken verklaart hoe u videosoftware van Sony gebruikt: DVgate, MovieShaker en Smart Capture. Audiobestanden beheren met SonicStage verklaart hoe u MP3-, WMA- en WAV-bestanden converteert naar ATRAC3-bestanden. DigitalPrint gebruiken beschrijft hoe u optimaal plezier kunt beleven aan foto's die werden gemaakt met een digitale camera. Uw computer aanpassen legt uit hoe u de notebook en het energiebeheer instelt. Toepassingen installeren en bijwerken verklaart hoe u een softwaretoepassing installeert, opstart of de installatie ervan ongedaan maakt. [. . . ] PSTN verwijst naar het gewone oude telefoonnet, de nationale telecommunicatienetwerken voor spraaktransmissie met behulp van analoge signalen. Afkorting van Random Access Memory, het geheugen dat wordt gebruikt om programma's uit te voeren en gebruikte gegevens op te slaan. RAM is het snelste type geheugen om gegevens uit af te lezen of naar weg te schrijven. Informatie die is opgeslagen in het RAM-geheugen gaat verloren als u de computer uitschakelt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING TOSHIBA QOSMIO F750

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding TOSHIBA QOSMIO F750 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag