Gebruiksaanwijzing TOSHIBA QOSMIO X775

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing TOSHIBA QOSMIO X775. Wij hopen dat dit TOSHIBA QOSMIO X775 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing TOSHIBA QOSMIO X775 te teleladen.


TOSHIBA QOSMIO X775 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2147 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   TOSHIBA QOSMIO X775 (2145 ko)
   TOSHIBA QOSMIO X775 (2118 ko)
   TOSHIBA QOSMIO X775 (2120 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding TOSHIBA QOSMIO X775

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Macrovision: Dit product bevat copyrightbeschermingstechnologie die is beschermd door 'method claims' van bepaalde Amerikaanse patenten en door andere intellectuele-eigendomsrechten die berusten bij Macrovision Corporation en andere houders van rechten. Het gebruik van deze copyrightbeschermingstechnologie is onderworpen aan de goedkeuring van Macrovision Corporation. Deze technologie is uitsluitend bestemd voor gebruik thuis of in beperkte kring, tenzij Macrovision Corporation heeft ingestemd met een ander gebruiksdoel. Terugwerkend ontsleutelen ('reverse engineering') of disassembleren is niet toegestaan. [. . . ] Voor optimale resultaten gebruikt u CD-R's die compatibel zijn met 4x snelheid, omdat de software die vooraf is geïnstalleerd op uw notebook standaard is ingesteld op deze snelheid. Als u een toepassing gebruikt om CD's te branden, moet u alle andere toepassingen afsluiten. Vingerafdrukken en stof op het oppervlak van een CD kunnen schrijffouten veroorzaken. Activeer geen energiebesparende modus terwijl u de vooraf geïnstalleerde software gebruikt. Uw notebook gebruiken Sony notebook handleiding nN 57 De compartimentsbeveiliging gebruiken De compartimentsbeveiliging beschermt het multifunctionele compartiment als het leeg is, en houdt de tweede batterij, het CD-RW/DVD-ROM- of DVD±RW-station* vast als deze zich in het multifunctionele compartiment bevinden. Om de compartimentsbeveiliging te plaatsen, gaat u als volgt te werk: 1 Als het multifunctionele compartiment een ander apparaat bevat, verwijdert u dit apparaat. 2 Schuif de compartimentsbeveiliging in de richting van de pijl tot de module vastklikt. Om de compartimentsbeveiliging te verwijderen, gaat u als volgt te werk: 1 Schuif het ontgrendelingsnokje van het multifunctionele compartiment aan de onderkant van de notebook in de richting van de pijl. 2 Verwijder de compartimentsbeveiliging. * Afhankelijk van uw model. Randapparaten aansluiten Sony notebook handleiding nN 58 Randapparaten aansluiten U kunt de functionaliteit van uw notebook uitbreiden door één of meer van deze randapparaten aan te sluiten of te gebruiken. Schakel de notebook en alle randapparaten uit vóór u een randapparaat aansluit. Steek de stekker van de netadapter pas in de notebook nadat u alle kabels hebt aangesloten. Zet de notebook pas aan nadat u alle randapparaten hebt ingeschakeld. Een externe monitor aansluiten (pagina 59) Externe luidsprekers aansluiten (pagina 65) Een externe microfoon aansluiten (pagina 66) Een USB-apparaat aansluiten (pagina 67) Een printer aansluiten (pagina 70) Een i. LINKTM-apparaat aansluiten (pagina 72) Aansluiten op een netwerk (LAN) (pagina 74) Hot pluggable-apparaten moeten worden aangesloten als de computer aan staat. U hoeft de notebook niet uit te schakelen vóór u deze apparaten aansluit, tenzij anders vermeld in de handleiding van het apparaat. Randapparaten aansluiten Sony notebook handleiding nN 59 Een externe monitor aansluiten U kunt een externe monitor aansluiten op de notebook. U kunt bijvoorbeeld uw notebook gebruiken met de volgende apparaten: Computerscherm (monitor); Multimediacomputerscherm; TV; Projector. Schakel de notebook en de randapparaten uit en trek de netadapter en het netsnoer uit vóór u een externe monitor aansluit. Het magnetisch veld van een luidspreker kan de gegevens op een diskette beschadigen. Randapparaten aansluiten Sony notebook handleiding nN 66 Een externe microfoon aansluiten Uw VAIO notebook bevat geen interne microfoon. om te chatten op het Internet), moet u een externe microfoon aansluiten. Om een externe microfoon aan te sluiten, gaat u als volgt te werk: Steek de microfoonkabel (1) in de microfoonconnector (2) (aangeduid met het symbool ). Sluit alleen microfoons aan die zijn ontworpen voor gebruik met een computer. Randapparaten aansluiten Sony notebook handleiding nN 67 Een USB-apparaat aansluiten U kunt een USB-apparaat (bijvoorbeeld een muis, een diskettestation, een toetsenbord of een printer) aansluiten op de notebook. U hoeft de notebook niet af te sluiten vóór u een USB-randapparaat aansluit of loskoppelt. Mogelijk moet u software (stuurprogramma's) installeren die werd geleverd met uw USB-apparaat alvorens u het apparaat kunt gebruiken. De notebook is voorzien van 3 USB-poorten (aan de achterkant, links en rechts). Een USB-muis aansluiten Om een USB-muis aan te sluiten, gaat u als volgt te werk: 1 Kies de USB-connector die u wilt gebruiken (aan de achterkant, links of rechts van de notebook (1). U kunt de USB-muis (3) gebruiken. Het stuurprogramma voor de VAIO USB-muis is vooraf geïnstalleerd op uw notebook. U hoeft alleen maar de USB-muis in de USB-connector te steken, en u kunt beginnen werken. Randapparaten aansluiten Sony notebook handleiding nN 68 Een USB-diskettestation aansluiten U kunt een USB-diskettestation kopen en aansluiten op uw notebook. Om een USB-diskettestation aan te sluiten, gaat u als volgt te werk: 1 2 Kies de USB-connector die u wilt gebruiken. Steek de kabel (1) van het USB-diskettestation in de USB-connector (2). Uw USB-diskettestation is nu klaar voor gebruik. Randapparaten aansluiten Sony notebook handleiding nN 69 Om een USB-diskettestation los te koppelen, gaat u als volgt te werk: Als de notebook aan staat, wacht u tot het LED-lampje van het diskettestation uitgaat, waarna u de USBkabel uit de notebook trekt. [. . . ] Een port replicator is vergelijkbaar met een basisstation, maar bevat geen extra sleuven voor uitbreidingskaarten of opslagapparaten. De processor wordt ook wel CVE of microprocessor genoemd en bevindt zich op het moederbord (zie 'moederbord') van de computer. PBX PC Card PCMCIA Pixel Port replicator Processor Woordenlijst Sony notebook handleiding nN 106 Term PS/2 PSTN Definitie Een type muis- of toetsenbordpoort. PSTN verwijst naar het gewone oude telefoonnet, de nationale telecommunicatienetwerken voor spraaktransmissie met behulp van analoge signalen. Afkorting van Random Access Memory, het geheugen dat wordt gebruikt om programma's uit te voeren en gebruikte gegevens op te slaan. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING TOSHIBA QOSMIO X775

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding TOSHIBA QOSMIO X775 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag