Gebruiksaanwijzing TOSHIBA QOSMIO X770

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing TOSHIBA QOSMIO X770. Wij hopen dat dit TOSHIBA QOSMIO X770 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing TOSHIBA QOSMIO X770 te teleladen.


TOSHIBA QOSMIO X770 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2147 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   TOSHIBA QOSMIO X770 (2145 ko)
   TOSHIBA QOSMIO X770 (2120 ko)
   TOSHIBA QOSMIO X770 (2118 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding TOSHIBA QOSMIO X770

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Mogelijk worden kosten aangerekend en worden creditcardgegevens gevraagd voor abonnementen op on line services. Mogelijk zijn voor financiële diensten voorafgaande regelingen met deelnemende financiële instellingen vereist. Het is verboden deze software of de bijbehorende documentatie geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen zonder voorafgaande toestemming. Gebruiksrechtovereenkomst voor de eindgebruiker Deze gebruiksrechtovereenkomst voor de eindgebruiker is een rechtsgeldige overeenkomst tussen u en Sony Corporation (hierna Sony genoemd), een vennootschap naar Japans recht en de fabrikant van uw Sony-computersysteem (de TOSHIBA-HARDWARE). Lees deze gebruiksrechtovereenkomst aandachtig vóór u de software die samen met deze gebruiksrechtovereenkomst wordt verdeeld (de TOSHIBASOFTWARE) installeert of gebruikt. [. . . ] Om SonicStage te openen, gaat u als volgt te werk: 1 2 3 Klik op de knop Start in de taakbalk van Windows® . U kunt SonicStage instellen als de standaardtoepassing voor het afspelen van audio-CD's door het betreffende selectievakje in te schakelen. Het venster Welcome to SonicStage verschijnt wanneer u SonicStage opent. Het hoofdvenster van SonicStage verschijnt. 4 5 Audiobestanden beheren met SonicStage Software op uw Sony notebook nN 44 Audiobestanden beheren met SonicStage Software op uw Sony notebook nN 45 1 2 Recording-knop Bronpictogrammen Geeft het venster Recording Assistant weer. Als bron kunt u gebruiken: - de Music Drive: bestanden uit de muziekdatabank Music Drive beheerd door SonicStage, of audiobestanden die op een playlist zijn gezet op de Music Drive. - een MD: bestanden van een MiniDisc die in een Net MD*-sleuf wordt gestoken. - Devices/Media: bestanden van een Network Walkman of een extern NetMDapparaat. Dit venster kunt u gebruiken om audiobestanden te importeren die op uw computer staan op de Music Drive en om ze op een Playlist te zetten. U kunt overschakelen naar Simple Mode door op de sneltoets <F11> te drukken. De Playback area, Content area of de Edit area worden weergegeven in deze zone. Geeft het hoofdmenu van SonicStage weer. 3 knop Import 4 5 6 7 8 9 knop Simple Mode knop Close knop Help zone Operation knop Menu knoppen Volume control Hier kunt u: het geluid in- en uitschakelen. De nummers die u op deze manier overbrengt, kunnen alleen worden geïmporteerd naar de harde schijf van dezelfde computer vanwaar ze werden geëxporteerd. Om nummers te importeren, gaat u als volgt te werk: 1 Sluit het externe apparaat aan. Uw computer herkent automatisch het aangesloten externe apparaat of media en het venster CheckIn/Out verschijnt. Klik op de knop Show List om te kijken welke nummers u op het externe apparaat hebt. Als u meerdere nummers tegelijk wilt importeren, houdt u de <Ctrl>-toets ingedrukt en selecteert u de gewenste nummers. Het nummer wordt geëxporteerd. Als u de import wilt annuleren, klikt u op Stop of Cancel in het dialoogvenster dat verschijnt tijdens het importeren. 2 3 4 5 6 Audiobestanden beheren met SonicStage Software op uw Sony notebook nN 52 Bijkomende functies Reservekopieprogramma van SonicStage ­ U kunt een reservekopie maken van alle muziekbestanden, grafische bestanden en informatie die wordt beheerd door SonicStage en u kunt deze bestanden indien nodig terugzetten. U moet verbonden zijn met het internet om het reservekopieprogramma van SonicStage te gebruiken. Audiobestanden importeren in verschillende indelingen ­ U kunt audiobestanden met verschillende indelingen (b. v. U kunt ook audiobestanden importeren die in overeenstemming zijn met de WMT-standaard van Microsoft® (Windows® MediaTM Technologies). Geïmporteerde nummers in de playlist beheren ­ Er zijn bijkomende functies beschikbaar als u uw geïmporteerde nummers registreert via de functie Playlist van SonicStage. U kunt uw muziek beheren door uw eigen lijst van nummers te maken, ingedeeld volgens genre of artiest, door uw lijst met nummers weer te geven in de functie Playlist en door uw nummers te rangschikken in de gewenste volgorde met behulp van de mappen van de functie Playlist. [. . . ] U kunt nu het type herstel kiezen. * Als uw systeem ernstig is beschadigd en u geen toegang meer krijgt tot Windows®, moet u de computer uitschakelen door de aan/ uit-knop langer dan 4 seconden ingedrukt te houden. Wacht tien seconden vóór u de aan/uit-knop opnieuw indrukt om de computer opnieuw op te starten. Het systeem herstellen zonder de grootte van de partities te wijzigen Als u de oorspronkelijke software, stuurprogramma's en instellingen op uw computer volledig wilt herstellen zonder de grootte van de partities te wijzigen, kiest u de eerste optie om een standaard systeemherstel uit te voeren. Dit betekent dat u alle gegevens op station C: zal verliezen, maar dat de gegevens op station D: behouden blijven. Om een standaard systeemherstel uit te voeren, gaat u als volgt te werk: 1 2 Selecteer de optie Default System Drive Recovery (Recommended). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING TOSHIBA QOSMIO X770

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding TOSHIBA QOSMIO X770 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag