Gebruiksaanwijzing TOSHIBA NB520

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing TOSHIBA NB520. Wij hopen dat dit TOSHIBA NB520 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing TOSHIBA NB520 te teleladen.


TOSHIBA NB520 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (20556 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   TOSHIBA NB520 (2449 ko)
   TOSHIBA NB520 (2426 ko)
   TOSHIBA NB520 (20537 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding TOSHIBA NB520

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Macrovision: Dit product bevat copyrightbeschermingstechnologie die is beschermd door 'method claims' van bepaalde Amerikaanse patenten en door andere intellectuele-eigendomsrechten die berusten bij Macrovision Corporation en andere houders van rechten. Het gebruik van deze copyrightbeschermingstechnologie is onderworpen aan de goedkeuring van Macrovision Corporation. Deze technologie is uitsluitend bestemd voor gebruik thuis of in beperkte kring, tenzij Macrovision Corporation heeft ingestemd met een ander gebruiksdoel. Terugwerkend ontsleutelen ('reverse engineering') of disassembleren is niet toegestaan. [. . . ] Ga naar Control Panel > Power Options en stel uw instellingen in in het tabblad Advanced onder Power buttons. Randapparatuur aansluiten Sony notebook handleiding nN 64 Randapparatuur aansluiten U kunt functionaliteit toevoegen aan uw computer door elk van deze randapparaten aan te sluiten of te gebruiken. Zet de computer en alle randapparaten uit alvorens u randapparaten aankoppelt. Steek het netsnoer pas in het stopcontact nadat u alle kabels hebt aangesloten. Zet de notebook pas aan nadat u alle randapparaten hebt ingeschakeld. Een port replicator aansluiten (pagina 65) Een externe monitor aansluiten (pagina 69) Externe luidsprekers aansluiten (pagina 74) Een externe microfoon aansluiten (pagina 75) Een USB-muis aansluiten (Universal Serial Bus) (pagina 76) Een printer aansluiten (pagina 77) Een i. LINKTM-apparaat aansluiten (pagina 79) Op een LAN connecteren (pagina 81) Hot plug and play toestellen moeten aangesloten wanneer u de computer start. U hoeft uw computer niet af te sluiten om deze toestellen aan te sluiten, tenzij in de handleiding van het toestel staat dit wel te doen. Randapparatuur aansluiten Sony notebook handleiding nN 65 Een port replicator aansluiten Uw notebook ondersteunt het gebruik van een optionele port replicator. Als u een port replicator aansluit, kunt u bijkomende randapparaten (bv. een printer of een externe monitor) aansluiten op uw notebook. 1 2 3 4 seriële connector printerconnector monitor/VGA-connector netwerkconnector (Ethernet) / (pagina 77) (pagina 69) (pagina 81) 5 6 7 3 USB-poorten muis/toetsenbordconnector netadapterconnector (pagina 76) (pagina 89) (pagina 30) De port replicator kan enkel werken op de netadapter die werd geleverd met uw notebook. Doet u dit toch, dan kunnen uw gegevens beschadigd worden en kan de hardware defecten vertonen. Randapparatuur aansluiten Sony notebook handleiding nN 66 Uw computer aansluiten op de port replicator Om uw notebook aan te sluiten op de port replicator, gaat u als volgt te werk: 1 2 Schakel de computer uit en koppel alle randapparaten los. Til het klepje van de port-replicator onderaan de computer op. 3 Sluit de onderkant van de computer aan op de port-replicatorconnector totdat deze vastklikt. 4 Steek de kabel van de netadapter (1) in de netadapterconnector (2) op de port-replicator (3). Randapparatuur aansluiten Sony notebook handleiding nN 67 5 Steek het netsnoer (4) in de netadapter en een contactdoos. Het stroomlampje wordt groen. 6 Zet de notebook aan. Als u de port replicator voor de eerste keer gebruikt, start de installatie van de netwerkstuurprogramma's automatisch. Als u de notebook aansluit op de port replicator, mag u de batterij niet verwijderen of plaatsen. Om externe luidsprekers aan te sluiten, gaat u als volgt te werk: 1 2 3 Steek de luidsprekerkabel (1) in de hoofdtelefoonconnector (2) kabel: Steek het andere uiteinde van de luidsprekerkabel in de externe luidspreker. Verlaag het volume vóór u de luidsprekers inschakelt. Sluit alleen luidsprekers aan die zijn ontworpen voor gebruik met een computer. Het magnetisch veld van een luidspreker kan de gegevens op een diskette beschadigen. Randapparatuur aansluiten Sony notebook handleiding nN 75 Een externe microfoon aansluiten Uw VAIO-notebook bevat geen interne microfoon. om te chatten op het Internet), moet u een externe microfoon aansluiten. Om een externe microfoon aan te sluiten, gaat u als volgt te werk: Steek de microfoonkabel (1) in de microfoonconnector (2) (aangeduid met het symbool ). Sluit alleen microfoons aan die zijn ontworpen voor gebruik met een computer. Randapparatuur aansluiten Sony notebook handleiding nN 76 Een USB-muis aansluiten (Universal Serial Bus) U kunt een USB-apparaat (bv. een muis, diskettestation, toetsenbord, printer, . . . ) aansluiten op uw notebook. U hoeft de notebook niet af te sluiten vóór u een USB-randapparaat aansluit of loskoppelt. Mogelijk moet u software (stuurprogramma's) installeren die werd geleverd met uw USB-apparaat vóór u het apparaat kunt gebruiken. Er zijn 2 USB-poorten aan de achterkant van uw notebook en 3 USB-poorten aan de achterkant van de optionele port replicator. Om een USB-muis aan te sluiten, gaat u als volgt te werk: 1 2 Selecteer een USB-poort (1) naar keuze. U kunt de USB-muis (3) gebruiken. U hoeft de notebook niet af te sluiten vóór u een USB-randapparaat aansluit of loskoppelt. [. . . ] De port-replicator bevat poorten waarmee u bijkomende randapparatuur (zoals een printer of een monitor) aan uw VAIO kunt koppelen. Een port-replicator is vergelijkbaar met een basisstation maar hij is niet voorzien van extra sleuven om geheugenuitbreidingsborden of opslagapparaten toe te voegen. Een soort muis- of toetsenbordpoort. PC Card PCMCIA Pixel Port-replicator Processor PS/2 Woordenlijst Sony notebook handleiding nN 116 Term PSTN Definitie PSTN (Public Switched Telephone Network) verwijst naar de klassieke telefoon, de nationale telecommunicatienetwerken voor de transmissie van stemgeluid met behulp van analoge signalen. Afkorting voor Random Access Memory, het geheugen dat gebruikt wordt om programma's te laten draaien en data op te slaan tijdens het gebruik. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING TOSHIBA NB520

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding TOSHIBA NB520 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag