Gebruiksaanwijzing TOSHIBA L1333

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing TOSHIBA L1333. Wij hopen dat dit TOSHIBA L1333 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing TOSHIBA L1333 te teleladen.


TOSHIBA L1333 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5210 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   TOSHIBA L1333 (4789 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding TOSHIBA L1333

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Contactgegevens vindt u achteraan in deze handleiding. Nederlands Inhoudsopgave Veiligheidsmaatregelen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 $OV X 0+/ 0RELOH +LJKGH¿QLWLRQ /LQN gebruikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Digitale informatie op het scherm en Programmagids . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Pictogrammen voor informatie op het scherm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Druk op MENU 'UXN RS Ż RI Ź RP GELUID te selecteren en druk op om het submenu te openen. 'UXN RS Ÿ RI ź RP Geavanceerde geluidsinstellingen te kiezen en druk op om het submenu te openen. Druk op Ÿ RI ź om Laagversterking te selecteren en druk op Ż RI Ź om de instelling te veranderen. Digitale Audio uitvoer Druk op MENU 'UXN RS Ż RI Ź RP om GELUID te selecteren en druk op het submenu te openen. Druk op Ÿ RI ź om Digitale Audio uitvoer te selecteren en druk op om het submenu te openen Druk op Ÿ RI ź om Audio formaat te selecteren en druk op Ż RI Ź om PCM of Auto te selecteren. Digitale Audio uitvoer Audio formaat Audio vertraging Audio vertragingstijd (min) Auto Handmatig 0 Geluidsniveau compensatie Soms kan een groot verschil optreden wat geluidsniveau betreft als u schakelt van een DTV 5. 1-zender naar DTV 2-zender, een ATVzender of een extern signaal. Gebruik de optie Geluidsniveau compensatie om dit verschil in geluidsvolume te beperken. Druk op MENU 'UXN RS Ż RI Ź RP om het GELUID te kiezen en druk op submenu te openen. 'UXN RS Ÿ RI ź RP Geluidsniveau compensatie te kiezen en druk op om het submenu te openen. 'UXN RS Ÿ RI ź RP HHQ RSWLH WH NLH]HQ HQ GUXN RS Ż RI Ź RP KHW JHOXLGVQLYHDX aan te passen. Geluidsniveau compensatie DTV 2ch ATV Externe Input 0 0 0 Bewerken RETURN Terug Druk op Ÿ RI ź om Audio vertraging te selecteren en druk op Ż RI Ź om Auto of Handmatig te selecteren. 'UXN RS Ÿ RI ź RP Audio YHUWUDJLQJVWLMG PLQ te selecteren HQ GUXN RS ŻRI Ź RP GH LQVWHOOLQJ WH wijzigen. OPMERKING: Audio vertragingstijd PLQ is alleen beschikbaar wanneer Audio vertraging is Handmatig. Bewerken RETURN Terug OPMERKING: ‡ Welke items beschikbaar zijn, is afhankelijk van de actuele ingang. Als u bijvoorbeeld een programma van een DTV 2-zender bekijkt, is alleen DTV 2ch beschikbaar en kunnen de twee andere items in het menu niet worden geselecteerd. 'UXN RS Ż RI Ź RP XZ YRRUNHXU LQ WH stellen. 36 Nederlands Zwart/witniveau Deze functie verhoogt de diepte van de donkere partijen in het beeld, wat een betere EHHOGGH¿QLWLH JHHIW Druk in het menu Beeldinstellingen op Ÿ RI ź om Zwart/witniveau te selecteren. 'UXN RS Ż RI Ź RP KHW QLYHDX DDQ te passen van Aan, Laag, Middel tot Hoog. Het effect is afhankelijk van de uitzending en is het best merkbaar op donkere kleuren. Statisch gamma Met de optie Statisch gamma kunt u de zwartniveaus in het beeld aanpassen. Druk in het menu Beeldinstellingen op Ÿ RI ź om Statisch Gamma te selecteren. 'UXN RS Ż RI Ź RP GH ZDDUGH YRRU Statisch Gamma (-5~+5) te selecteren. Terugzetten De functie stelt alle beeldinstellingen opnieuw in naar de fabrieksinstellingen. Druk in het menu Beeldinstellingen op Ÿ RI ź om Terugzetten te selecteren en druk op om de instellingen te herstellen. OPMERKING: Als geen beeldinstellingen werden gewijzigd, is Terugzetten niet beschikbaar. Filmstand +HW EHHOG YDQ HHQ ¿OP ORRSW DDQ  IUDPHV SHU VHFRQGH WHUZLMO ¿OPVRIWZDUH ]RDOV HHQ GYG enz. die u thuis op uw televisie bekijkt, aan 30 (NTSC) of 25 (PAL) frames per seconde loopt. Om dit signaal te converteren voor de reproductie van een vloeiende beweging en een goede beeldkwaliteit, selecteert u Filmstand. Druk in het menu Beeldinstellingen op Ÿ RI ź om Filmstand te selecteren. Druk op Ż RI Ź om Aan of Uit te selecteren. Actieve lichtregeling Wanneer de Actieve lichtregeling functie is geactiveerd, zal de Hoog modus de achterbelichtingsniveau’s regelen, dit hangt af van diverse scenes, zoals beeldbeweging, heldere of donkere scene. [. . . ] Wanneer u een externe bron gebruikt en er weinig of geen kleur is, kunnen soms verbeteringen worden aangebracht. Q A Q A Q A Q :DDUGRRU ZHUNW GH DIVWDQGVEHGLHQLQJ QLHW" Controleer of de batterijen niet leeg zijn of verkeerd zijn geplaatst. :DDURP ]LMQ HU SUREOHPHQ PHW WHNVW" Goed prestaties en tekst zijn afhankelijk van een sterk zendsignaal. Is de tekst onleesbaar of verward, controleer dan de antenne, satelliet- of kabelverbinding. :DDUGRRU ]LMQ GH YLHU JHNOHXUGH WHNVWQXPPHUV zichtbaar, maar verder geen tekst (alleen analoog)? [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING TOSHIBA L1333

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding TOSHIBA L1333 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag