Gebruiksaanwijzing TOSHIBA DP-1570

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing TOSHIBA DP-1570. Wij hopen dat dit TOSHIBA DP-1570 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing TOSHIBA DP-1570 te teleladen.


TOSHIBA DP-1570 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (6676 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding TOSHIBA DP-1570

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 1-8 ENERGY STAR®-programma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-11 Verwijdering van de computer en de computeraccu's . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-11 Veiligheidsinstructies voor optische schijfstations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-12 Algemene voorzorgsmaatregelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Onjuiste installatie kan resulteren in beschadiging van de accu of in rookontwikkeling of brand. De lithium-ionaccu kan ontploffen als deze batterij onjuist wordt vervangen, gebruikt, gehanteerd of afgedankt. Houd u bij het afdanken van de accu aan de plaatselijke verordeningen of voorschriften. De RTC-batterij van de computer is een lithiumbatterij die uitsluitend mag worden vervangen door uw leverancier of een TOSHIBAservicevertegenwoordiger. Indien de batterij onjuist wordt vervangen, gebruikt, gehanteerd of afgedankt, bestaat ontploffingsgevaar. Houd u bij het afdanken van de accu aan de plaatselijke verordeningen of voorschriften. Laad de accu op bij een omgevingstemperatuur tussen 5°C en 35ºC. Als u de accu bij een hogere of lagere temperatuur oplaadt, kan elektrolytische vloeistof ontsnappen en kunnen de werking en de gebruiksduur van de accu achteruitgaan. Installeer of verwijder de accu-eenheid nooit voordat de computer is uitgeschakeld en de netadapter is ontkoppeld. Verwijder de accueenheid nooit terwijl de slaapstand op de computer is geactiveerd. Verwijder de accu-eenheid nooit terwijl de functie Activering op LAN is ingeschakeld aangezien er in dat geval gegevens verloren gaan. De locatie waar u uw programma’s en gegevens opslaat. Gebruikershandleiding 4-26 Of u het scherm sluit wanneer u het toetsenbord niet gebruikt. Zorg ervoor dat deze altijd schoon zijn door ze te reinigen met een schone droge doek voordat de accueenheid wordt geïnstalleerd. Of u de functie Slaapstand en laden inschakelt. Leeglooptijd van accu's Wanneer u de computer uitschakelt terwijl de accu volledig is opgeladen, zal de accu binnen de onderstaande geschatte tijdsduur zijn leeggelopen. Type accu Accu-eenheid (24 Wh, 3 cellen) Accu-eenheid (48 Wh, 6 cellen) Accu-eenheid (66 Wh, 6 cellen met hoge capaciteit) Circa 5. 5 dagen Circa 60 dagen Circa 4 dagen Circa 43 dagen Slaapstand Circa 2 dagen Afsluitmodus Circa 22 dagen Gebruiksduur van de accu verlengen U kunt de gebruiksduur van de accu-eenheid als volgt verlengen: Ontkoppel de computer ten minste eenmaal per maand van de voedingsbron en gebruik het systeem op accu-energie totdat de accueenheid helemaal leeg is. Als de accueenheid minimaal vijf minuten gebruiksduur heeft, ga dan verder totdat de accu helemaal leeg is. Als echter het DC IN-/acculampje knippert of als er een ander signaal is dat de accu bijna leeg is, ga dan naar stap 4. Sluit de netadapter aan op de gelijkstroomingang (19 V) van de computer en op een werkend stopcontact. Het DC IN/Accu-lampje moet oranje branden om aan te geven dat de accu-eenheid wordt opgeladen. Als het DC IN/Accu-lampje niet brandt, betekent dit dat er nog geen stroom wordt toegevoerd. Controleer de aansluitingen van de netadapter en het netsnoer. Gebruikershandleiding 4-27 5. Laad de accu op totdat het DC IN-/acculampje wit brandt. De accu-eenheid vervangen Vergeet niet dat de accu-eenheid een verbruiksartikel is. [. . . ] In bepaalde omstandigheden kan het gebeuren dat de computer automatisch wordt uitgeschakeld. Dit is een normale beschermende maatregel ter voorkoming van gegevensverlies of beschadiging van het product bij gebruik buiten de aanbevolen omstandigheden. Vermijd het risico van gegevensverlies door altijd back-ups van gegevens te maken. Dit doet u door de gegevens van tijd tot tijd op een extern opslagmedium op te slaan. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING TOSHIBA DP-1570

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding TOSHIBA DP-1570 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag