Gebruiksaanwijzing TOSHIBA AT270

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing TOSHIBA AT270. Wij hopen dat dit TOSHIBA AT270 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing TOSHIBA AT270 te teleladen.


TOSHIBA AT270 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4995 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   TOSHIBA AT270 (4981 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding TOSHIBA AT270

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 21 Tweetalig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Balans, lage tonen en hoge tonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Surroundinstellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Dolby Volume® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] · Wij raden u aan om IEEE 802. 11n op 5 GHz te gebruiken voor HD-videostreaming. · De aanbevolen coderingssnelheid voor het streamen van video-inhoud bedraagt 20 Mbps of minder. · Het wordt niet aanbevolen om 2, 4 GHz te gebruiken voor audio- en videostreaming. · Het afspelen van inhoud kan onderbroken worden door uiteenlopende storende factoren. a b Druk op QUICK om het Snelmenu te openen. Druk op B of b om Informatie draadloze verbinding te selecteren en druk vervolgens op OK. Snelmenu Nederlands Beeldweergavestand Beeldgrootte Meer Informatie Kanaalopties YouTube Media Player Fotolijst Slaaptimer Luidsprekers Niveau hoofdtelefoon Informatie draadloze verbinding 50 AutoView Super live Geavanceerde netwerkinstelling 00:00 TV-luidsprekers c Wanneer de verbinding met het toegangspunt lukt, wordt een venster met gegevens over het draadloze netwerk weergegeven. OPMERKING: Druk op de RODE knop om te scannen naar alle beschikbare toegangspunten. Item Omschrijving Verbonden wordt weergegeven wanneer de tv verbonden is met het toegangspunt. Niet verbonden wordt weergegeven wanneer de tv niet is verbonden met het toegangspunt. Verbindingssignaalsterkte met toegangspunt (STERK/ GEMIDDELD/ZWAK) Verbinding met toegangspunt Gebruikte modus (11a, 11b, 11g, 11n) Gebruikt kanaal (1-165) Ingestelde SSID Gebruikte verificatie Gebruikte codering Gebruikte beveiligingscode Het MAC-adres van het toegangspunt wordt weergegeven wanneer de tv verbonden is met het toegangspunt. Het IP-adres van de tv Waarde van het subnetmasker Adres van de DNS OPMERKING: · Wanneer de DHCP-functie van de router die verbonden is met de tv ingesteld is op Aan, kunt u Automatisch instellen instellen op Aan of Uit. (Normaal dient dit te worden ingesteld op Aan. ) · Wanneer de DHCP-functie van de router ingesteld is op Uit, stelt u Automatisch instellen in op Uit en stelt u het IP-adres handmatig in. IP-adres instellen Automatisch instellen: a b Status Markeer Netwerk instellen in het menu VOORKEUREN en druk vervolgens op OK. Als u een incompatibel nummer invoert en drukt op OK, zal het veldnummer hersteld worden naar de vorige waarde. g Druk op B of b om Secundair DNS-adres te markeren, en pas dit op dezelfde manier als voor het primaire DNS-adres aan. 35 BEDIENINGSTOETSEN EN FUNCTIES MAC-adres U kunt het vaste MAC-adres van de tv en van de Dual Band WLAN-adapter bekijken, als dit is geïnstalleerd. Het softwaretoetsenbord gebruiken U kunt tekst invoeren met behulp van het softwaretoetsenbord. Het venster Softwaretoetsenbord wordt weergegeven wanneer u op OK drukt in een veld waarin tekens kunnen worden ingevoerd. Tekst invoeren met het softwaretoetsenbord: a b Nederlands Markeer Netwerk instellen in het menu VOORKEUREN en druk vervolgens op OK. Druk op B of b om Geavanceerde netwerkinstelling te markeren en druk vervolgens op OK. Druk op B of b om MAC-adres te markeren en druk vervolgens op OK. c Netwerk verbindingstest Deze functie controleert de internetverbinding. a b c d Markeer het gewenste teken op het softwaretoetsenbord op het scherm. Druk op de BLAUWE knop om het softwaretoetsenbord te sluiten en terug te keren naar het vorige scherm. OPMERKING: Als u op RETURN drukt, worden de wijzigingen niet opgeslagen en wordt het venster van het softwaretoetsenbord gesloten. De tekst blijft in dat geval ongewijzigd. a b Markeer Netwerk instellen in het menu VOORKEUREN en druk op OK. Druk op B of b om Netwerk verbindingstest te markeren en druk vervolgens op OK. Er wordt een melding weergegeven om aan te tonen of de verbinding gelukt is of niet kon worden doorgevoerd. OPMERKING: het resultaat van de netwerk verbindingstest garandeert niet altijd een goede verbinding. Afhankelijk van de situatie is het mogelijk dat u YouTube niet kunt gebruiken. Aa 1 @ AAA| ABCDE H I J OPQRS VWX YZ FG T U KLMN De netwerk verbindingstest annuleren: Gebruik van de knoppen op de afstandsbediening: Knop OK 0-9 Omschrijving Het gewenste teken invoeren. [. . . ] · MPEG Layer-3 audio coding technology licensed from Fraunhofer IIS and Thomson. · DVB is een geregistreerd handelsmerk van het DVB Project. · Nederlands · HDMI, het HDMI-logo en de High-Definition Multimedia Interface zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van HDMI Licensing, LLC. · INSTAPORTTM en het INSTAPORT-logo zijn handelsmerken van Silicon Image, Inc. · YouTube en het YouTube-logo zijn handelsmerken van Google Inc. · Dit product bevat NetFront Browser van ACCESS CO. , LTD. 71 INFORMATIE Nederlands Afvalverwijdering Onderstaande informatie geldt uitsluitend voor EU-lidstaten: Producten verwijderen Het symbool met de doorstreepte vuilnisbak geeft aan dat producten gescheiden van het huishoudelijk afval moeten worden ingezameld en verwerkt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING TOSHIBA AT270

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding TOSHIBA AT270 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag