Gebruiksaanwijzing TOPCOM WG-2490

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing TOPCOM WG-2490. Wij hopen dat dit TOPCOM WG-2490 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing TOPCOM WG-2490 te teleladen.


TOPCOM WG-2490 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1167 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding TOPCOM WG-2490

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De in deze handleiding beschreven mogelijkheden worden gepubliceerd onder voorbehoud van wijzigingen. 1 Voor het eerste gebruik Beoogd gebruik De WG-2490 is de perfecte weegschaal voor het veilig wegen van uw pasgeboren kind. [. . . ] Het gewicht van de baby (maximaal 20 kg) wordt na enkele seconden weergegeven op de display. Als u de baby op een handdoek legt, dient u die op de weegschaal te plaatsen voordat u deze inschakelt. Als u dit vergeten bent, kunt u op de AAN/UIT/TARE-toets drukken om te corrigeren voor het gewicht van de handdoek, direct nadat u de handdoek hebt neergelegd. €¢ Druk voor een paar seconden de AAN/UIT/TARE-toets (2) om de weegschaal uit te schakelen. Als u dit niet doet wordt de weegschaal na 20 seconden automatisch uitgeschakeld. De garantietermijn gaat in op de dag waarop het nieuwe toestel wordt aangeschaft. Verbruiksartikelen en defecten die een verwaarloosbaar effect hebben op de werking of waarde van het toestel worden niet gedekt door de garantie. De garantie moet worden bewezen door het kunnen voorleggen van de originele aankoopbon waarop de aankoopdatum en het toestelmodel staan aangegeven. 2 Garantiebeperkingen Schade of defecten als gevolg van een onjuiste behandeling of onjuist gebruik en schade als gevolg van het gebruik van niet-originele onderdelen of accessoires die niet worden aanbevolen door Topcom, vallen buiten de garantie. De garantie dekt geen schade te wijten aan externe factoren, zoals bliksem, water en brand, noch enige tijdens transport veroorzaakte schade. Er kan geen aanspraak worden gemaakt op garantie als het serienummer op het toestel is veranderd, verwijderd of onleesbaar gemaakt. dit product voldoet aan de basiseisen en andere relevante bepalingen van richtlijn 2004/108/EC. [. . . ] Verwijder de batterijen voordat u het toestel naar een inzamelpunt brengt. Voer de batterijen op een milieuvriendelijke manier af volgens de regels die gelden in uw land. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING TOPCOM WG-2490

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding TOPCOM WG-2490 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag