Gebruiksaanwijzing TEXAS INSTRUMENTS TI-SMARTVIEW TI-84 PLUS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing TEXAS INSTRUMENTS TI-SMARTVIEW TI-84 PLUS. Wij hopen dat dit TEXAS INSTRUMENTS TI-SMARTVIEW TI-84 PLUS handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing TEXAS INSTRUMENTS TI-SMARTVIEW TI-84 PLUS te teleladen.


TEXAS INSTRUMENTS TI-SMARTVIEW TI-84 PLUS : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (690 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding TEXAS INSTRUMENTS TI-SMARTVIEW TI-84 PLUS

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] TI-SmartViewTM Software voor de TI-84 Plus-familie (Windows en Mac) Belangrijke informatie Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de bij een programma behorende Licentie, geeft Texas Instruments betreffende programma's of boekmateriaal geen uitdrukkelijke noch impliciete garantie, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot impliciete garanties met betrekking tot verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel, en maakt zulk materiaal uitsluitend beschikbaar op een "as-is" basis. In geen geval is Texas Instruments tegenover wie dan ook aansprakelijk voor enige speciale, indirecte, bijkomende of gevolgschade verband houdend met of voortvloeiend uit de aankoop of het gebruik van dit materiaal en, ongeacht de vorm van proces, zal de enige en uitsluitende aansprakelijkheid van Texas Instruments niet hoger zijn dan het in de bij een programma behorende licentie vermelde bedrag. Daarenboven wijst Texas Instruments elke aansprakelijkheid van de hand voor vorderingen van welke aard dan ook tegen het gebruik van dit materiaal door derden. AOL, DataMate, EasyData Firefox, Internet Explorer, Mac, Macintosh, Microsoft, Mozilla, Opera, Netscape, Safari, Windows, Vista en Windows XP zijn handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars. ii Aan de slag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Functies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] om alle lijsten te Druk op om de SetUpEditor uit te voeren, die de stat-editor wist. Dit commando verwijdert alle lijstnamen uit de stat-editor en herstelt daarna de lijstnamen L1 tot en met L6 en kent ze toe aan de kolommen 1 tot en met 6. Wanneer u een optie uit een menu selecteert: Druk op het nummer of de letter voor die optie. Het script wordt sneller uitgevoerd als u gebruikt (twee toetsaanslagen) Een script gebruiken 31 in plaats van (acht toetsaanslagen). Wanneer u een toepassing start vanuit een script: Als u het script deelt met andere mensen die de TI-SmartViewTMsoftware op andere computers gebruiken, onthoud dan dat hun menu's TOEPASSINGEN mogelijk niet dezelfde toepassingen in dezelfde volgorde geven. Drukken op om een toepassing op uw TI-SmartViewTM te starten, start mogelijk niet dezelfde toepassing op hun computer. In plaats daarvan neemt u de toetsaanslag in het script op om het menu TOEPASSINGEN weer te geven, en gebruikt u vervolgens een tekst waarin de gebruiker verzocht wordt om de juiste toepassing uit de lijst te selecteren. Op het eind van een script: Voeg een pauzecommando in. Dit is vooral handig als een script tekst weergeeft waarvan u wilt dat de gebruiker die ziet nadat het script beindigd is. Anders wordt tekst automatisch gesloten op het eind van een script. Opmerking: Wanneer u het geheugen reset, wis dan alleen het toepasselijke gedeelte van het geheugen. Het gebruik van om het hele RAM te resetten is in de meeste situaties niet nodig. Een script gebruiken 32 Een script afspelen Na het opnemen van een nieuw script of het openen van een bestaand script kunt u het afspelen. Klik op Scripts > Afspelen of klik op . De snelheid van eens script aanpassen U kunt de snelheid waarmee iedere toetsaanslag in een script wordt uitgevoerd variren, van Langzaam (ongeveer n toetsaanslag per 5 seconden) tot Snel (ongeveer n toetsaanslag per 1/2 seconde). Opmerking: U kunt ook de schuifknop in de werkbalk van het script gebruiken. Verschuif de knop tot in de juiste stand. De snelheidsinstelling is van invloed op elke toetsaanslag in het script, wat u misschien niet wilt. Als u de snelheid instelt op n toetsaanslag per 2 seconden, duurt het 18 seconden om het getal in te voeren. In plaats daarvan kunt u een hogere snelheid gebruiken en op bepaalde punten in het script pauzes of vertragingen invoegen. Een script gebruiken 33 Een script opslaan Na het opnemen van een nieuw script of het bewerken van een bestaand script, moet u het opslaan om het later opnieuw te kunnen gebruiken. Klik op Bestand > Script opslaan of klik op . Bij een bestaand script dat eerder werd opgeslagen, overschrijft de nieuwe versie automatisch de oude. Als u het dialoogvenster ziet: a) Navigeer naar de map waarin u het scriptbestand wilt opslaan. Namen van scripts hebben de vorm bestandsnaam. 84script waarbij bestandsnaam de naam is die u aan het bestand heeft gegeven, en 84script aangeeft dat het bestand een script is dat gecreerd is door de TI-SmartViewTM-software. Opmerking: Als u de wijzigingen die u gemaakt heeft in een bestaand script niet wilt opslaan, sluit u het script in plaats van het op te slaan. Wanneer u gevraagd wordt om de wijzigingen op te slaan, klikt u op Nee. Een kopie van een script opslaan Soms kan het zijn dat u een script nodig heeft dat lijkt op een bestaand script, maar met enkele wijzigingen. In plaats van een nieuw script op te nemen, kan het makkelijker zijn om het bestaande Een script gebruiken 34 script te kopiren, het te bewerken en het op te slaan onder een nieuwe naam. In het dialoogvenster: a) Navigeer naar de map waarin u de kopie wilt opslaan. Opmerking: Als u een script verandert en u wilt die veranderingen behouden in het bestaande script, klikt u op Bestand > Script opslaan of voordat u Script opslaan als selecteert. [. . . ] Opmerking: U kunt het toetsenbord gebruiken om toegang te krijgen tot tweede functies en alfabettekens , maar u moet gebruiken, net als op de rekenmachine. Waar mogelijk corresponderen sneltoetsen met alfabettekens op de rekenmachine. De rekenmachine heeft bijvoorbeeld toetsen als , waarbij de labels boven de toetsen tweede functies en alfabettekens aanduiden. Druk op het toetsenbord van de computer op: Om dit te doen: [A] Snelkoppeling naar . [ F6 ] A, waarbij [ F6 ] de snelkoppeling is naar [ F7 ] A, waarbij [ F7 ] de snelkoppeling is naar Het TEST-menu weergeven. De letter A typen. Veelgestelde vragen en sneltoetsen 59 Toetsen als en hebben geen bijbehorende alfabettekens. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING TEXAS INSTRUMENTS TI-SMARTVIEW TI-84 PLUS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding TEXAS INSTRUMENTS TI-SMARTVIEW TI-84 PLUS zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag