Gebruiksaanwijzing TEXAS INSTRUMENTS TI-SMARTVIEW FOR THE TI-30X PRO MULTIVIEW

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing TEXAS INSTRUMENTS TI-SMARTVIEW. Wij hopen dat dit TEXAS INSTRUMENTS TI-SMARTVIEW handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing TEXAS INSTRUMENTS TI-SMARTVIEW te teleladen.


TEXAS INSTRUMENTS TI-SMARTVIEW FOR THE TI-30X PRO MULTIVIEW: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (690 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   TEXAS INSTRUMENTS TI-SMARTVIEW FOR THE TI-84 PLUS FAMILY (992 ko)
   TEXAS INSTRUMENTS TI-SMARTVIEW MACINTOSH (794 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding TEXAS INSTRUMENTS TI-SMARTVIEWFOR THE TI-30X PRO MULTIVIEW

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] TI-SmartViewTM voor de TI-30X Pro MultiViewTM (Windows® en Macintosh®) Deze handleiding heeft betrekking op TI-SmartViewTM software version 1. 0. Ga voor de nieuwste versie van de documentatie naar education. ti. com/guides. Belangrijk Texas Instruments biedt geen enkele garantie, hetzij impliciet hetzij uitdrukkelijk, met inbegrip van en niet uitsluitend beperkt tot welke impliciete garanties dan ook wat betreft de geschiktheid voor verkoop en een specifiek gebruik, voor de programma's of documentatie en stelt deze documentatie slechts ter beschikking "as-is". Texas Instruments kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor speciale, indirecte, toevallige of resulterende schade die in verband zou staan met of het gevolg is van de aankoop of het gebruik van deze produkten; de enige en uitsluitende aansprakelijkheid, ongeacht de wijze van de juridische procedure, die door Texas Instruments wordt gedragen, zal beperkt blijven tot het bedrag van de aankoopprijs van dit artikel of materiaal. Bovendien kan Texas Instruments niet aansprakelijk worden gesteld indien een eis tot schadevergoeding wordt ingediend, ongeacht de aard ervan, tegen het gebruik van deze produkten door een andere persoon. © 2010 Texas Instruments Incorporated Windows en Macintosh zijn handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars. ii Inhoud Belangrijk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Opmerking: · · U kunt de geselecteerde toetsen ook verslepen naar de nieuwe toepassing. U kunt de afmetingen van de toetsen veranderen nadat u ze naar een nieuwe toepassing hebt gekopieerd of versleept. Toetsen als lettertype-teksttekens kopiëren 1. Om alle toetsen te selecteren klikt u op Bewerken > Alles selecteren. Toetsaanslaggeschiedenis 21 2. Schakel over naar de andere toepassing en plak alle tekens in de juiste locatie. In sommige toepassingen kunnen de geplakte tekens weergegeven worden in het lettertype dat daar van kracht is, zodat ze helemaal niet op rekenmachinetoetsen lijken. Zie het Help-bestand voor de toepassing die u gebruikt voor informatie over het toepassen van een lettertype op de tekens. Opmerking: De scriptpictogrammen voor tekst, vertragingen, pauzes en Ga naar hoofdscherm-commando's kunnen niet gekopieerd worden als lettertype-teksttekens. Deze worden genegeerd wanneer u de gekopieerde tekens in de andere toepassing plakt. Toetsaanslaggeschiedenis 22 Een script gebruiken Wat is een script? Een script is een serie toetsaanslagen op de rekenmachine die kan worden opgeslagen en op een later tijdstip worden afgespeeld. Wanneer u een script opslaat, kunt u het op een later tijdstip openen en afspelen, zonder dat u alle toetsaanslagen opnieuw hoeft in te voeren. Overzicht van het gebruik van een script U kunt ook: Het script aanmaken, opnemen, en opslaan · · · · Tekst invoegen. Een script bewerken om veranderingen aan te brengen. U kunt: Speel het script af · · · · Het script normaal afspelen. De afspeelsnelheid veranderen. Het script sluiten Nadat u een of meer berekeningen op de rekenmachine hebt uitgevoerd, kunt u een script creëren dat dezelfde berekeningen Een script gebruiken 23 uitvoert, zonder dat u de toetsaanslagen hoeft te herhalen om een nieuw script op te nemen. U kunt: · · Toetsen van de toetsaanslaggeschiedenis kopiëren en ze in het script plakken. Het script zo nodig bewerken, zodat de toetsen goed werken in de context van dat script. Het scriptpaneel weergeven of verbergen Het open script wordt weergegeven in het rechterpaneel TI-SmartViewTM, dat ook gebruikt wordt om de toetsaanslaggeschiedenis weer te geven. Het rechterpaneel in- en uitschakelen: Klik op Beeld > Toetsaanslaggeschiedenis weergeven/verbergen of klik op . Het rechterpaneel geeft tabs weer voor de toetsaanslaggeschiedenis, het grote scherm en een open script. Het verbergen van het rechterpaneel wist de inhoud van het open script of de toetsaanslaggeschiedenis niet Een nieuw script opnemen 1. Klik op Bestand > Nieuw script of klik op . Het rechterpaneel TI-SmartViewTM wordt automatisch geopend als het nog niet open is en er verschijnt een nieuw leeg script in het paneel. Het nieuwe script heeft een tab aan de bovenkant van het paneel, met een gekleurde lijn rond de bovenkant om aan Een script gebruiken 24 te geven dat het actief is. De tab geeft de standaardnaam van het script weer: Script 1, Script 2 enz. Opmerking: Er kan slechts één script tegelijk open zijn. Als er al een script open is, moet u dit sluiten voordat u een nieuw script kunt opnemen. Klik op de toetsen op de rekenmachine om de toetsaanslagen voor uw script op te nemen 4. [. . . ] Deze worden genegeerd wanneer u de gekopieerde tekens in de andere toepassing plakt. Standaardscripts gebruiken Als u toegang heeft tot scripts die door anderen geschreven zijn, kunt u deze openen en afspelen op uw eigen computer. Texas Instruments biedt een aantal scripts aan die veelgebruikte bewerkingen uitvoerenDoor beschikbare scripts te openen en hun inhoud te bekijken, kunt u een idee krijgen van hoe u andere scripts kunt creëren om uw eigen bewerkingen te automatiseren. com. Een script gebruiken 41 Veelgestelde vragen en sneltoetsen veelgestelde vragen Ik heb op het rekenmachinescherm geklikt om een optie te selecteren, maar er gebeurde niets Waarom?Op de afbeelding van de rekenmachine in de TI-SmartViewTMsoftware moet u de muis gebruiken om op de toetsen te klikken, op dezelfde manier als u uw vinger zou gebruiken om op de toetsen op een echte rekenmachine te drukken. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING TEXAS INSTRUMENTS TI-SMARTVIEW

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding TEXAS INSTRUMENTS TI-SMARTVIEW zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag