Gebruiksaanwijzing TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE NAVIGATOR REFERENCE GUIDE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE NAVIGATOR. Wij hopen dat dit TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE NAVIGATOR handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE NAVIGATOR te teleladen.


TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE NAVIGATOR REFERENCE GUIDE: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5175 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE NAVIGATOR TEACHER SOFTWARE (12369 ko)
   TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE NAVIGATOR TEACHER SOFTWARE GUIA (12251 ko)
   TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE NAVIGATOR TEACHER SOFTWARE HANDBUCH (12413 ko)
   TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE NAVIGATOR INTRODUCCION A TEACHER SOFTWARE (3731 ko)
   TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE NAVIGATOR ERSTE SCHRITTE MIT TEACHER SOFTWARE (3721 ko)
   TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE NAVIGATOR TEACHER SOFTWARE PARA COMPUTADORAS EN RED (6735 ko)
   TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE NAVIGATOR AAN DE MET TEACHER SOFTWARE VOOR NETWERKCOMPUTERS (2931 ko)
   TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE NAVIGATOR GETTING STARTED WITH TEACHER SOFTWARE FOR NETWORKED COMPUTERS (2929 ko)
   TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE NAVIGATOR ERSTE SCHRITTE MIT DER TEACHER SOFTWARE FUR VERNETZTE COMPUTER (6785 ko)
   TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE NAVIGATOR GETTING STARTED WITH TEACHER SOFTWARE FOR NETWORKED COMPUTERS - IT ADMINISTRATOR (893 ko)
   TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE NAVIGATOR TEACHER SOFTWARE (12020 ko)
   TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE NAVIGATOR TEACHER SOFTWARE FOR NETWORKED COMPUTERS (6407 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE NAVIGATORREFERENCE GUIDE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] TI-NspireTM NavigatorTM Handleiding Deze handleiding heeft betrekking op TI-Nspire-software versie 1. 1. Ga voor de nieuwste versie van de documentatie naar education. ti. com/guides. Belangrijk Texas Instruments biedt geen enkele garantie, hetzij impliciet hetzij uitdrukkelijk, met inbegrip van en niet uitsluitend beperkt tot welke impliciete garanties dan ook wat betreft de geschiktheid voor verkoop en een specifiek gebruik, voor de programma's of documentatie en stelt deze documentatie slechts ter beschikking "as-is". Texas Instruments kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor speciale, indirecte, toevallige of resulterende schade die in verband zou staan met of het gevolg is van de aankoop of het gebruik van deze produkten; de enige en uitsluitende aansprakelijkheid, ongeacht de wijze van de juridische procedure, die door Texas Instruments wordt gedragen, zal beperkt blijven tot het bedrag van de aankoopprijs van dit artikel of materiaal. Bovendien kan Texas Instruments niet aansprakelijk worden gesteld indien een eis tot schadevergoeding wordt ingediend, ongeacht de aard ervan, tegen het gebruik van deze produkten door een andere persoon. [. . . ] Klik op Map selecteren. Bestanden wissen van rekenmachines Indien nodig kunt u bestanden van de rekenmachines van uw leerlingen wissen. Bestanden wissen van rekenmachines 1. Klik op Tools > Wissen uit klas of klik op Wissen uit klas Het dialoogvenster Selecteer bestand(en) om te wissen wordt geopend. . 74 Bestanden uitwisselen met leerlingen Opmerking: alleen geldige items voor het klastype worden weergegeven. 3. Als u een bestand wilt wissen dat al in het dialoogvenster wordt genoemd, navigeer dan naar het bestand dat u wilt wissen en klik erop. -ofAls u een aangepast bestand wilt wissen dat niet in het dialoogvenster staat: a) Klik op Bestandsnaam invoeren. Het dialoogvenster wordt geopend. b) Voer de bestandsnaam in. 75 Bestanden uitwisselen met leerlingen c) 4. Klik op Toevoegen. Klik op Volgende. Het dialoogvenster Selecteer perso(o)n(en) wordt geopend. 5. Selecteer de leerling(en) van wie u de bestanden wilt wissen: · Om het bestand van de rekenmachines van de hele klas te wissen klikt u op Klas. · Om het bestand van de rekenmachine van een individuele leerling te wissen klikt u op Personen en klikt u vervolgens op de leerling. Opmerking: als u leerlingen geselecteerd had in het tabblad Klaslokaal, dan zijn deze in de TI-NspireTM NavigatorTM-software reeds geselecteerd. 6. Klik op Voltooien. Het wissen van de bestanden verschijnt in het Klasseoverzicht. 76 Bestanden uitwisselen met leerlingen De status van bestandsoverzendingen controleren Wanneer u bestanden verzendt of inzamelt, kan het zijn dat u wilt controleren wie van uw leerlingen hun bestanden hebben ontvangen of verzonden. De status van het overzenden van bestanden controleren 1. Het tabblad Klaslokaal wordt geopend. Opmerking: de inhoud van het tabblad Klaslokaal varieert afhankelijk van de geselecteerde klas en weergave. 2. Klik in het Klasseoverzicht op het bestand waarvan u de status wilt controleren. 77 Bestanden uitwisselen met leerlingen De TI-NspireTM NavigatorTM-software geeft de status van uw leerlingen als volgt aan: · Een groene achtergrond geeft aan dat leerlingen het bestand hebben verzonden/ontvangen. · Een gele achtergrond geeft aan dat een leerling de verzamel- of wis-actie heeft ontvangen, maar dat hij of zij het bestand niet op zijn of haar rekenmachine heeft. · Een rode achtergrond geeft aan dat leerlingen het bestand nog niet hebben verzonden/ontvangen/gewist. Opmerking: u kunt de status van het overzenden van bestanden ook zien in het dialoogvenster Eigenschappen van het bestand. Het overzenden van bestanden annuleren Als u van gedachten verandert over het overzenden van bestanden, kunt u het overzenden annuleren in het Klasseoverzicht. Door het overzenden te annuleren stopt het TI-NspireTM NavigatorTM klassysteem met het overzenden van bestanden. Eventuele bestanden die TI-NspireTM NavigatorTM verzendt voordat u de verzending annuleert, blijven op de rekenmachines van de leerlingen staan. Het overzenden van bestanden annuleren 1. Klik in het Klasseoverzicht op het bestand waarvan u het overzenden wilt annuleren. Klik op Bewerken > Verwijderen uit klasseoverzicht of klik op Verwijderen uit klasseoverzicht. De TI-NspireTM NavigatorTM-software vraagt of u zeker weet dat u de actie wilt verwijderen. De TI-NspireTM NavigatorTM-software stopt het overzenden en verwijdert het bestand uit de lijst in het Klasseoverzicht. 78 Bestanden uitwisselen met leerlingen Bestandseigenschappen bekijken Elk bestand dat u verzendt of verzamelt, heeft een serie eigenschappen die u kunt bekijken. Deze eigenschappen zijn de naam en grootte van het bestand, de datum waarop het verzonden is en de status. U kunt de bestandseigenschappen op elk gewenst moment bekijken. Bestandseigenschappen bekijken in het TI-NspireTM NavigatorTM-systeem 1. Selecteer de klas met het bestand in het Klasseoverzicht. Opmerking: als u een klas-sessie heeft lopen, dan moet u deze beëindigen om de klas te selecteren. 2. Klik op Bewerken > Item-eigenschappen vastleggen of klik met de rechtermuisknop op het bestand in het Klasseoverzicht en selecteer Item-eigenschappen vastleggen. Bestanden uitwisselen met leerlingen 79 80 Bestanden uitwisselen met leerlingen Een peiling uitvoeren bij leerlingen Met de tool Snelle peiling in het TI-NspireTM NavigatorTM-systeem kunt u uw leerlingen "peilen". Een peiling is een onderzoek dat u naar uw leerlingen verzendt en dat ze onmiddellijk ontvangen op hun rekenmachines. Nadat uw leerlingen de peiling hebben ontvangen, kunnen ze hun antwoorden terugsturen naar uw computer. Zodra u de antwoorden van uw leerlingen heeft ontvangen, kunt u de tool Snelle peiling gebruiken om de antwoorden zelf of samen met uw klas te bekijken. Dit hoofdstuk bevat informatie die u nodig heeft om te weten hoe u de tool Snelle peiling in uw klas gebruikt. Het venster Snelle peiling en de tabbladen Het venster Snelle peiling bevat verschillende sets met instellingen en drie tabbladen die u kunt gebruiken om peilingen uit te voeren en te bekijken in het TI-NspireTM NavigatorTM-systeem. [. . . ] De verklaring van overeenstemming kan worden geraadpleegd op de pagina Product Stewardship (Productverantwoordelijkheid) op education. ti. com. Português Texas Instruments declara por meio deste documento que TI-NavigatorTM access point e TI-NspireTM NavigatorTM wireless cradle estão em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Directiva 1999/5/CE. Pode-se consultar a Declaração de Conformidade na página de Gestão de Produto, (Product Stewardship) no sítio education. ti. com. Español Por el presente documento, Texas Instruments declara que este punto de acceso TI-NavigatorTM y la base de conexión inalámbrica TI-NspireTM NavigatorTM cumplen los requisitos básicos y otras disposiciones relevantes de la Directiva 1999/5/EC. La Declaración de Conformidad puede consultarse en la página de Administración de Productos (Product Stewardship) en education. ti. com. 168 Svenska Texas Instruments intygar härmed att åtkomstpunkten TI-NavigatorTM och den trådlösa vaggan TI-NspireTM NavigatorTM uppfyller de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser enligt direktivet 1999/5/EG. Förenlighetsdeklarationen kan konsulteras på Produktförvaltningssidan (Product Stewardship) på education. ti. com. 169 Landen van Toegestaan Gebruik en Gebruiksbeperkingen in de Europese Gemeenschap Gebruik van de 2. 400 tot 2. 4835 GHz kanalen in de Europese Gemeenschap De installateur en/of eindgebruiker moet de bij dit product geleverde configuratiefaciliteit gebruiken om te controleren welk kanaal wordt gebruikt, met het verwachte peil van het zendvermogen, en zich ervan te verzekeren dat het apparaat functioneert overeenkomstig de regels betreffende het radiospectrumgebruik voor het betrokken land van de Europese Gemeenschap. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE NAVIGATOR

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE NAVIGATOR zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag