Gebruiksaanwijzing TEXAS INSTRUMENTS TI-86

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing TEXAS INSTRUMENTS TI-86. Wij hopen dat dit TEXAS INSTRUMENTS TI-86 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing TEXAS INSTRUMENTS TI-86 te teleladen.


TEXAS INSTRUMENTS TI-86 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2804 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   TEXAS INSTRUMENTS TI-86 GUIDEBOOK (2829 ko)
   TEXAS INSTRUMENTS TI-86 (2701 ko)
   TEXAS INSTRUMENTS TI-86 GUIDEBOOK (2701 ko)
   TEXAS INSTRUMENTS TI-86 FINANCIAL FUNCTIONS GUIDEBOOK (113 ko)
   TEXAS INSTRUMENTS TI-86 INFERENTIAL STATISTICS AND DISTRIBUTION FUNCTIONS GUIDEBOOK (214 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding TEXAS INSTRUMENTS TI-86

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] TI-86 Nederlands TI-86 M1 M2 M3 M4 M5 F1 F2 F3 F4 F5 QUIT MODE 2nd alpha EXIT LINK x MORE INS ALPHA SOLVER x-VAR SIMULT DEL POLY CATLG-VARS GRAPH 10 A TABLE SIN-1 B PRGM COS -1 C CUSTOM TAN-1 D CLEAR E LOG e LN K 2 SIN F -1 COS G TAN [ EE MATRX L H ] I CALC J ( VECTR M ( CPLX N MATH O 7 8 9 , RCL P CONS Q CONV R STRNG S LIST T 4 = ST O OFF BASE U 5 TES V 6 MEM W STAT X 1 CHAR Y 2 : ON Z 3 ANS ENTRY 0 (( ENTER TI-86 GRAFISCHE REKENMACHINE HANDLEIDING Met speciale dank aan: Ray Barton John Cruthirds Fred Dodd Sally Fischbeck David Hertling Millie Johnson Dennis Pence Thomas Read Michael Schneider Bert K. Waits Olympus High School, Salt Lake City, UT University of South Alabama, Mobile, AL University of South Alabama, Mobile, AL Rochester Institute of Technology, Rochester, NY Georgia Institute of Technology, Atlanta, GA Western Washington University, Bellingham, WA Western Michigan University, Kalamazoo, MI Western Washington University, Bellingham, WA Belleville Area College, Belleville, IL The Ohio State University, Columbus, OH ii Met dank aan de volgende medewerkers van Texas Instruments voor hun bijdrage: Randy Ahlfinger, Chris Alley, Rob Egemo, Susan Gullord, Doug Harnish, Eric Ho, Darrell Johnson, Carter Johnston, Paul Leighton, Stuart Manning, Nelah McComsey, Pat Milheron, Charley Scarborough, Jan Stevens, Robert Whisenhunt, Gary Wicker Copyright © 1997 Texas Instruments Incorporated. è Handelsmerk van Texas Instruments Incorporated. IBM is een gedeponeerd handelsmerk van International Business Machines Corporation Macintosh is een gedeponeerd handelsmerk van Apple Computer, Inc. Belangrijk Texas Instruments makes no warranty, either expressed or implied, including but not limited to any implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose, regarding any programs or book materials and makes such materials available solely on an "as-is" basis. In no event shall Texas Instruments be liable to anyone for special, collateral, incidental, or consequential damages in connection with or arising out of the purchase or use of these materials, and the sole and exclusive liability of Texas Instruments, regardless of the form of action, shall not exceed the purchase price of this equipment. [. . . ] Echter, bij het tekenen van de grafieken zullen ongedefinieerde punten geen foutmelding geven. Als u lijsten voor twee of meer argumenten in dezelfde functie gebruikt, moeten de lijsten evenveel elementen bevatten (dezelfde afmeting hebben). Hier volgen enkele voorbeelden. {1, 2, 3}+10 geeft {11 12 13} {5, 10, 15}¹{2, 4, 6} geeft {10 40 90} 3+{1, 7, (2, 1)} geeft {(4, 0) (10, 0) (5, 1)} {4, 16, 36, 64} geeft {2 4 6 8} sin {7, 5} geeft {. 656986598719 L. 958924274663} {1, 15, 36}<19 geeft {1 1 0} Hoofdstuk 11: Lijsten 185 Het koppelen van een formule aan een lijstnaam U kunt een element dat aan een formule is gekoppeld niet veranderen. Als u meer dan één lijstnaam aan een formule hebt gekoppeld, moeten de lijsten dezelfde grootte hebben. Begin deze stappen op een lege regel in het beginscherm. Een aan een lijstnaam gekoppelde formule wordt dynamisch bijgewerkt. Als u een element van een lijst verandert waarnaar in een formule wordt verwezen, wordt het overeenkomstige element in de lijst waaraan de formule is gekoppeld, bijgewerkt. Als u de formule verandert, worden de elementen in de lijst waaraan de formule is gekoppeld, bijgewerkt. De syntax voor het koppelen van een formule aan een lijstnaam in het beginscherm of in de programma-editor is: Form("formule", lijstNaam) Sla elementen in een lijstnaam op. -"&1P2P3 ' X ãLä 1 1 b */// ) -"&1 ãLä 1 \ 10 & P 1 1 ãAä ãDä ãDä 1 10 E b Kies Form uit het LIST OPS-menu. Form( wordt op de cursorpositie geplaatst. Gebruik de lijsteditor om een formule, die aan een lijstnaam is gekoppeld, te bekijken (pagina 177). Voer een formule tussen aanhalingstekens in. Voer een komma in en vervolgens de lijstnaam waaraan u de formule wilt koppelen. Koppel de formule aan de lijstnaam. Als u een nieuwe lijstnaam als tweede argument in Form( opgeeft, wordt die lijstnaam aangemaakt en opgeslagen in het LIST NAMES-menu en VARS LIST-scherm. 186 Hoofdstuk 11: Lijsten De vergelijking tussen een gekoppelde en een gewone lijst Onderstaande stappen laten het verschil zien tussen een gekoppelde en een gewone lijst. Merk op, dat de formule in stap 2 niet tussen aanhalingstekens staat en hierdoor niet aan LX is gekoppeld. Maak een gewone lijst door de expressie L1+10 in de lijstnaam LX op te slaan. Als er andere namen in het LIST NAMES-menu zijn opgeslagen, is het mogelijk dat bij het indrukken van & en ( ADD10 en LX niet zoals aangegeven op het beginscherm worden gezet. 1 ãLä 1 \ 10 X ãLä ãXä b a 8 X ãLä 11D2E -1 ãLä 1 b -"(& b(b Verander het tweede element van LX in L8 en geef de gewijzigde lijst opnieuw weer. Vergelijk de elementen van de gewone lijst LX met die van ADD10 waaraan de formule L1+10 is gekoppeld. Intussen is element 2 van ADD10 opnieuw berekend, aangezien element 2 van L1 is gewijzigd. Een formule koppelen met gebruikmaking van de lijsteditor In het voorbeeld staan alleen fStat, xStat en yStat in het LIST NAMES-menu en xStat={L2, 9, 6, 1, L7}. De te koppelen formule moet tussen aanhalingstekens staan. Geef de lijsteditor weer. Voer de formule tussen aanhalingstekens in. -") $" )4M(' -) Hoofdstuk 11: Lijsten b 187 De lijsteditor plaatst een formuleslotsymbool naast elke lijstnaam waaraan een formule is gekoppeld. Koppel de formule en genereer de lijst. Een "slot"symbool wordt naast de lijstnaam waaraan een formule is gekoppeld, weergegeven. Druk op b bij stap 3 om een gekoppelde formule te veranderen. Het gebruik van de lijsteditor als lijsten met gekoppelde formules worden weergeven Als u een element van een lijst wijzigt waarnaar in een gekoppelde formule wordt verwezen, past de TI-86 het bijbehorende element in de lijst waaraan de formule is gekoppeld automatisch aan. Als u elementen van een lijst wijzigt of invoert terwijl er tevens een lijst wordt weergegeven met een gekoppelde formule, dan heeft de TI-86 voor deze wijzigingen relatief meer tijd nodig. Dit kan worden voorkomen, door lijsten met formules uit het scherm te plaatsen door het naar links of rechts opschuiven (scrollen) van kolommen of door het herschikken van de kolommen van de lijsteditor. 188 Hoofdstuk 11: Lijsten Het uitvoeren en weergeven van gekoppelde formules Een gekoppelde formule moet uiteindelijk een lijst genereren. Voorbeelden van formules die lijsten genereren zijn "5¹xStat", "seq(x, x, 1, 10)" en "{3, 5, L8, 4}2/10". De formule zal worden toegepast als u de lijst waaraan de formule is gekoppeld, weergeeft -- ofwel in het beginscherm ofwel in de lijsteditor of in een programma. [. . . ] Functies met één argument die aan het argument voorafgaan, bijvoorbeeld ( , sin( of log(. Logische operatoren or en xor. Functies met meerdere argumenten bijvoorbeeld nDeriv(A2, A, 6), worden uitgevoerd in volgorde van aantreffen. 5e 6e 7e 8e 9e Bijlage 451 Regels voor Impliciete vermenigvuldigen verschillen bij de TI-86 van die van de TI-85. De TI-86 interpreteert bijvoorbeeld de 1/2x als (1/2)¹x, terwijl de TI-85 1/2x interpreteert als 1/(2¹x). Impliciete vermenigvuldiging De TI-86 herkent een impliciete vermenigvuldiging. U hoeft dus niet in alle gevallen op M te drukken om te vermenigvuldigen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING TEXAS INSTRUMENTS TI-86

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding TEXAS INSTRUMENTS TI-86 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag