Gebruiksaanwijzing TEXAS INSTRUMENTS TI-40 COLLEGE II QUICK REFERENCE GUIDE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing TEXAS INSTRUMENTS TI-40 COLLEGE II. Wij hopen dat dit TEXAS INSTRUMENTS TI-40 COLLEGE II handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing TEXAS INSTRUMENTS TI-40 COLLEGE II te teleladen.


TEXAS INSTRUMENTS TI-40 COLLEGE II QUICK REFERENCE GUIDE: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (127 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   TEXAS INSTRUMENTS TI-40 COLLEGE II (126 ko)
   TEXAS INSTRUMENTS TI-40 COLLEGE II QUICK REFERENCE (125 ko)
   TEXAS INSTRUMENTS TI-40 COLLEGE II QUICK REFERENCE GUIDE (125 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding TEXAS INSTRUMENTS TI-40 COLLEGE IIQUICK REFERENCE GUIDE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De invoer begint aan de linkerkant; bij invoer met meer dan 11 tekens wordt naar rechts gebladerd. of % " om de cursor in een keer naar het begin of het einde van de invoer te verplaatsen. De tweede regel (Resultaatregel) geeft een resultaat van maximaal 10 tekens weer plus een decimale punt, een minusteken, een "x10" indicator, en een positieve of negatieve exponent met 2-tekens. Resultaten die langer zijn dan kan worden weergegeven, verschijnen in de Scientific Notation. Aanduiding 2nd FIX STAT RAD Het als laatste berekende resultaat wordt opgeslagen onder de variabel Ans. [. . . ] Er wordt NÌD¹nÌd weergegeven als de breuk verder kan worden herleid. ¦ Met Auto worden resultaatbreiken weergegeven die automatisch zo ver mogelijk zijn herleid. Met } < wordt een breuk herleid met de laagste gemene ondeelbare factor. Als u zelf de factor wilt kiezen (in plaats van dit aan de calculator over te laten), drukt u op }, voert u de factor (een geheel getal) in en drukt u vervolgens op <. wordt DIV op de invoerregel weergegeven, plus de deler die is gebruikt om de laatste resultaatbreuk te herleiden. ¦ Met % O vindt er conversie plaats tussen een gemengd getal en een simpele breuk. -2- Logaritmische functies %A Met % A wordt er een menu met alle logaritmische functies weergegeven (log, 10^, ln, e^). Selecteer de logaritmische functie in het menu, voer vervolgens de waarde in en sluit dit af met E. RechthoekigÍPolair %k % k geeft een menu weer voor het omrekenen van rechthoekige coördinaten (x, y) in polaire coördinaten (r, q) of omgekeerd. Stel de hoekmodus in, indien nodig, alvorens de berekeningen te beginnen. Opgeslagen bewerkingen m o %np Er kunnen twee bewerkingen op de TIN40 Collège Ö worden opgeslagen, OP1 en OP2. Als volgt slaat u een bewerking naar OP1 of OP2 op en roept u deze weer op: 1. Voer de bewerking in (een willekeurige combinatie van getallen, operators of menu-opties en hun argumenten). De TIN40 Collège Ö berekent automatisch het resultaat (zonder dat u op < drukt) en geeft de teller (voor zover de ruimte dit toelaat) weer aan de linkerkant van de regel met het resultaat. Wanneer u meer dan een keer achtereen op m of o drukt, neemt de teller 1 toe. U kunt de TIN40 Collège Ö instellen voor weergave van alleen de teller en het resultaat (zonder de invoer). Herhaal om deze instelling uit te schakelen. Geheugen z L %h{ De TIN40 Collège Ö heeft 5 geheugenvariabelen--A, B, C, D, en E. U kunt een werkelijk getal of een uitdrukking die een werkelijk getal als uitkomst heeft opslaan als geheugenvariabele. ¦ % { wist alle waarden van de variabelen. Òxy a b r X¢ (2-VAR) Y¢ (2-VAR) Som van (X . . . Gebruikt a en b om de voorspelde X waarde te berekenen wanneer er een Y waarde wordt ingevoerd. Gebruikt a en b om de voorspelde Y waarde te berekenen wanneer u een X waarde invoert. Notatie %, C Kansberekening nPr H % , geeft het menu van de Decimale notatie modus weer. Deze modi zijn uitsluitend van invloed op de weergave van de resultaten. F (default) gaat terug naar de standaard notatie (drijvend-decimaalteken) formaat. 0123456789 stelt het aantal plaatsen na de komma in op n (0­9), waarbij het formaat van de numerieke notatiemodus wordt gehandhaafd. [. . . ] Ô %~=Manual 2VD1>2E %a< 2FT2< d abs, iPart, fPart, 3Ñ, 3 x2 d"" iPart fPart ¹ Ñ 2. 4E< iPart(2. 4) 2. ^ Ô %b25E< Ñ(25) 5. Ô 5G3< 5^3 125. Ô round d" abs round ¹ xÑ 3%c8< 3 xÑ 8 Ô 2. g%`3E< round(p, 3) Ô 3. 142 ¸ min max ¹ min, max, lcm, gcd, remainder d"""" %A LOG %A log 10 ^ ¹ 85%`825E< min(. 5, . 25) 0. 25 Ô 1E< log(1) 0. ¸ ln e ^ Ô . 5E< -5- e^(. 5) Ô 1. 648721271 e=2. 71828182846 #%k" R4Pr R4PÁ ¹ << R4PÁ (5, 30) Ô %I DR g - = Ô 80. 53767779 %n %I" DEG RAD 4OP1 %p m o OP1=Q2+3 %n V2T3< < RAD Ô OP1 4m 4Q2+3 1 6Q2+3 1 OP2ÙQ2 Ô 11. Ô 15. p g3F< p3 30Ä 2 Ô 9Pi. RAD 6m 30=<< 4OP2 %p V2!!!< PiÌ6 RAD TRIG %B sin sin -1 ¹ RAD OP2 4o 1 8. ÄÅÆ <30= ÄÅÆr ¹ RAD o 2 Ô % p! [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING TEXAS INSTRUMENTS TI-40 COLLEGE II

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding TEXAS INSTRUMENTS TI-40 COLLEGE II zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag