Gebruiksaanwijzing TEXAS INSTRUMENTS TI-34 MULTIVIEW GUIDEBOOK

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing TEXAS INSTRUMENTS TI-34 MULTIVIEW. Wij hopen dat dit TEXAS INSTRUMENTS TI-34 MULTIVIEW handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing TEXAS INSTRUMENTS TI-34 MULTIVIEW te teleladen.


TEXAS INSTRUMENTS TI-34 MULTIVIEW GUIDEBOOK: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (285 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   TEXAS INSTRUMENTS TI-34 MULTIVIEW GUIDE FOR TEACHERS (13278 ko)
   TEXAS INSTRUMENTS TI-34 MULTIVIEW GUIDEBOOK (277 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding TEXAS INSTRUMENTS TI-34 MULTIVIEWGUIDEBOOK

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] TI-34 MultiViewTM Wetenschappelijke rekenmachine Belangrijke informatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Voorbeelden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 De TI-34 MultiView-rekenmachine aan- en uitzetten . . . . . . . . . . . . 3 Beeldschermcontrast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Basisscherm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2e functies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Modi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Menu's . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Als u een waarde wilt uitdrukken als een percentage, drukt u op %N na de waarde. Voorbeeld 2 _V 150 < 1 P 5 " %N < 20 Opgave Een mijnbouwbedrijf delft 5000 ton erts met een metaalconcentratie van 3%, en 7300 ton met een concentratie van 2, 3%. Wat is, uitgaande van deze twee hoeveelheden, de totale hoeveelheid metaal die wordt verkregen?Als n ton metaal 280 opbrengt, wat is dan de totale waarde van al het verkregen metaal?3 _V 5000 < T 2 8 3 _V 7300 < V 280 < De totale hoeveelheid gewonnen metaal is 317, 9 ton, ter waarde van 89. 012. x10n-toets C C is een sneltoets voor het invoeren van een getal in wetenschappelijke notatie. Voorbeeld 2C5< q$"< -< 21 Machten, wortels en omgekeerden F Berekent het kwadraat van een waarde. De TI-34 MultiViewTM-rekenmachine werkt uitdrukkingen die zijn ingevoerd met F van links naar rechts uit zowel de modi Classic als MathPrintTM. Als u een uitdrukking invoert als exponent, moet u deze tussen haakjes plaatsen. In de modus Classic worden machten met G van links naar rechts uitgewerkt. De uitdrukking 2^3^2 wordt uitgewerkt als (2^3)^2, met als uitkomst 64. In de modus MathPrintTM worden machten met G van rechts naar links uitgewerkt. De uitdrukking 2^3^2 wordt uitgewerkt als 2^(3^2), met als uitkomst 512. Berekent de x-e nachts wortel van elke willekeurige positieve waarde en elke onevende-machts wortel van een negatieve waarde. Berekent het omgekeerde van een waarde. G b %c %a Voorbeelden 5FT4GD2T1E< 10 G M 2 < b 49 < 22 b3FT2G4 < 6 %c 64 < D 2 T 6 E %a < Pi g 3, 141592653590 voor berekeningen. 3, 141592654 voor weergave. Voorbeeld 2Vg< r Opmerking: De modus Classic geeft berekeningen met weer als een decimale benadering. 23 Opgave Wat is de oppervlakte van een cirkel als de straal 12 cm is?De oppervlakte van de cirkel is ongeveer 452, 4 cm wanneer wordt afgerond op n decimaal. Hoekmenu %= Met %= geeft u twee submenu's weer waarmee u de hoekeenheid-modificator kunt specificeren als graden (), minuten ('), seconden (") of radialen (r), of waarmee u eenheden kunt converteren met 4DMS. U kunt ook wisselen tussen rechthoekige cordinaten (R) en pool cordinaten (P). Invoer wordt genterpreteerd en resultaten worden weergegeven volgens de instelling van de hoekmodus zonder dat er een hoekeenheid-modificator hoeft te worden ingevoerd. Als u een hoekeenheid-modificator opgeeft in het hoekmenu, wordt de berekening uitgevoerd in dat hoektype, maar wordt de uitkomst weergegeven in de ingestelde hoekmodus. Voorbeelden RAD q"< 24 - %B 1 30 %= 1 E < DEG q< - 2 g %= 4 < 1 8 5 %= 5 < 4DMS Zet de pool cordinaten (r, q)=(5, 30) om in rechthoekige cordinaten. Zet vervolgens de rechthoekige cordinaten (x, y) = (3, 4) om in pool cordinaten. R P - q$ $ " " < - %= " 3 5 %` 30 E < %= " 4 5 %` 30 E < %= " 1 3 %` 4 E < %= " 2 3 %` 4 E < Als u (r, q) = (5, 30) converteert, is de uitkomst (x, y) = (4. 3, 2. 5) en voor (x, y) = (3, 4) is de uitkomst (r, q) = (5. 0, 53. 1). 25 Opgave Twee naast elkaar gelegen hoeken meten respectievelijk 12 31 45 en 26 54 38. Tel de twee hoeken op en geef het resultaat weer in DMS-notatie. Rond de uitkomst af op twee decimalen. -q$$"""< - 12 %= 1 31 %= 2 45 %= 3 T 26 %= 1 54 %= 2 38 %= 3 < %= 5 < De uitkomst is 39 graden, 26 minuten en 23 seconden. Opgave Het is bekend dat 30 = / 6 radialen. Zet de rekenmachine vervolgens in de modus Radialen en bereken de sinus van / 6 radialen. [. . . ] Voor }: Als u een vereenvoudigingswaarde van 0 invoert; als u een vereenvoudigingswaarde van , 1E10 gebruikt; als u niet-breuken probeert te vereenvoudigen. EQUATION LENGTH -- invoer overschrijdt de grenzen voor het aantal cijfers (88 voor de invoerregel en 47 voor statinvoer of invoer van constanten); bijvoorbeeld: als u invoer combineert met een constante die de grenswaarde overschrijdt. OVERFLOW -- u hebt geprobeerd een getal in te voeren of te berekenen dat het bereik van de rekenmachine te boven gaat. STAT -- u hebt geprobeerd 1-var of 2-var stats te berekenen zonder gedefinieerde gegevens, of u hebt geprobeerd 2-var stats te berekenen terwijl de gegevenslijsten niet even lang waren. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING TEXAS INSTRUMENTS TI-34 MULTIVIEW

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding TEXAS INSTRUMENTS TI-34 MULTIVIEW zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag