Gebruiksaanwijzing TEXAS INSTRUMENTS TI-30XS MULTIVIEW

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing TEXAS INSTRUMENTS TI-30XS MULTIVIEW. Wij hopen dat dit TEXAS INSTRUMENTS TI-30XS MULTIVIEW handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing TEXAS INSTRUMENTS TI-30XS MULTIVIEW te teleladen.


TEXAS INSTRUMENTS TI-30XS MULTIVIEW : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (9872 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   TEXAS INSTRUMENTS TI-30XS MULTIVIEW (290 ko)
   TEXAS INSTRUMENTS TI-30XS MULTIVIEW FOR TEACHERS (9870 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding TEXAS INSTRUMENTS TI-30XS MULTIVIEW

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] TI-30XS MultiViewTM Een handleiding voor docenten Ontwikkeld door Texas Instruments Incorporated Activiteiten ontwikkeld door Gary Hanson, Aletha Paskett en Margo Lynn Mankus Gellustreerd door Jay Garrison en David Garrison Over de auteurs Gary Hanson en Aletha Paskett zijn wiskundedocenten in het Jordan Independent School District in Sandy, Utah (Verenigde Staten). Ze hebben verschillende activiteiten ontwikkeld en meegeholpen bij het beoordelen van de geschiktheid van de voorbeelden in het hoofdstuk Gebruik van de TI-30XS MultiViewTM in deze handleiding. Margo Lynn Mankus werkt momenteel in het wiskunde- en technologieonderwijs bij de State University of New York in New Paltz, Verenigde Staten. Zij heeft de materialen voor de TI-30XS MultiView gereviseerd en bijgewerkt en heeft verschillende activiteiten voor deze handleiding ontwikkeld. Belangrijk Texas Instruments biedt geen enkele garantie, hetzij impliciet hetzij uitdrukkelijk, met inbegrip van en niet uitsluitend beperkt tot welke impliciete garanties dan ook wat betreft de geschiktheid voor verkoop en een specifiek gebruik, voor de programma's of documentatie en stelt deze documentatie slechts ter beschikking "as-is". [. . . ] Druk nogmaals om het menu weer te geven. ) CLEAR 1: Clear L1 2: Clear L2 3: Clear L3 4: Clear ALL FORMULA 1: Add/Edit Frmla 2: Clear L1 Frmla 3: Clear L2 Frmla 4: Clear L3 Frmla 5: Clear ALL Druk op v terwijl je in de optie Add/Edit Frmla van het FORMULAmenu bent om dit menu weer te geven: Ls 1: L1 2: L2 3: L3 %t STATS 1: 1-Var Stats 2: 2-Var Stats 3: StatVars Deze menuoptie verschijnt nadat je statistiek met 1-variabele of 2 variabelen hebt berekend. Zie hoofdstuk 11, Statistiek, voor een volledige lijst. 2006 TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED TI-30XS MultiView: Een handleiding voor docenten 37 Laatste antwoord (Ans) Gebruik de functie Laatste antwoord (Ans) om de volgende berekening uit te voeren: 5 + 12 . Druk op Scherm 2 2 %i 5 FT12 F< %b% i< 38 TI-30XS MultiView: Een handleiding voor docenten 2006 TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED Wisselen tussen antwoorden Druk op n om voor de notatie van het resultaat te wisselen tussen breuken en een decimale benadering, exacte wortels en een decimale benadering en de exacte waarde van pi en een decimale benadering. Druk op Scherm n %b 8< n 2006 TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED TI-30XS MultiView: Een handleiding voor docenten 39 40 TI-30XS MultiView: Een handleiding voor docenten 2006 TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED Wissen en corrigeren Toetsen 1. Druk eenmaal op - om onvoltooide invoer te wissen; druk nogmaals om het scherm te wissen. U kunt omhoog scrollen en - gebruiken om invoer in de geschiedenis te wissen. Telkens wanneer u daarna op J drukt wordt er n teken links van de cursor gewist. 2 Opmerkingen In de voorbeelden op de sheets wordt steeds uitgegaan van de standaardinstellingen. Drukken op - heeft geen invloed op het geheugen, statistische registers, hoekeenheden of numerieke notatie. 2 3 1 2006 TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED TI-30XS MultiView: Een handleiding voor docenten 41 Wissen en invoegen Voer 4569 + 285 in en verander dit vervolgens in 459 + 2865. !J """" %f 6 < 42 TI-30XS MultiView: Een handleiding voor docenten 2006 TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED Wissen Voer 21595 in. Druk op Scherm - 21595 !!(Naar rechts wissen) - (Invoer wissen) 2006 TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED TI-30XS MultiView: Een handleiding voor docenten 43 44 TI-30XS MultiView: Een handleiding voor docenten 2006 TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED Basiswiskunde Toetsen 1. 3 Opmerkingen In de voorbeelden op de sheets wordt steeds uitgegaan van de standaardinstellingen. Gebruik haakjes om het negatie-teken indien nodig te groeperen met het getal. Uitkomsten van percentageberekeningen wordt weergegeven volgens de instelling van de decimale notatiemodus. 4 7 3 2 1 5 6 2006 TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED TI-30XS MultiView: Een handleiding voor docenten 45 Optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen, is gelijk aan Bereken: 2 + 54 6 = 16 x 21 = 1 -- x 10 = 2 12 x (5 + 6) = Druk op Scherm TUVW < 2 T 54 U 6< 16 V 21 < 1q2"V 10 < 12 V D 5 T 6E< 46 TI-30XS MultiView: Een handleiding voor docenten 2006 TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED Negatieve getallen De temperatuur in Amsterdam was M3 C om 6:00 uur. Druk op Scherm M M3T 12 < De temperatuur om 10:00 uur was 9 C. 2006 TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED TI-30XS MultiView: Een handleiding voor docenten 47 Procenten Mike verdient 80 per week. Druk op Scherm %_ 15 %_V 80 < Mike spaart 12 per week. 48 TI-30XS MultiView: Een handleiding voor docenten 2006 TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED Volgorde van bewerkingen en haakjes Toetsen 1. 4 Opmerkingen In de voorbeelden op de sheets wordt steeds uitgegaan van de standaardinstellingen. De sheet met het Equation Operating System (EOSTM) geeft de volgorde weer waarin de TI-30XS MultiViewTMrekenmachine berekeningen uitvoert. Gebruik D E om de volgorde van bewerkingen te veranderen, en daarmee de uitkomst. Voorbeeld: 1 + 2 x 3 = 7 (1 + 2) x 3 = 9 1 2 2006 TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED TI-30XS MultiView: Een handleiding voor docenten 49 Equation Operating System (EOSTM) 1 (eerste) Uitdrukkingen binnen D E 2 Functies waarbij een E nodig en die voorafgaan aan de uitdrukking, zoals >, A en bepaalde menuonderdelen 3 Breuken 4 Functies die ingevoerd zijn na de uitdrukking, zoals F en hoekeenheid-modificatoren (, , , r, g) 5 Exponenten (G) en wortels (%c) Opmerking: In de Classic-modus worden exponenten met de G -toets uitgewerkt van links naar rechts. De uitdrukking 2^3^2 wordt uitgewerkt als (2^3)^2, met als uitkomst 64. In de MathPrintTM-modus worden exponenten met de G -toets uitgewerkt van rechts naar links. De TI-30XS MultiViewTM wetenschappelijke rekenmachine werkt uitdrukkingen die ingevoerd zijn met F en a van links naar rechts uit in zowel de Classic- als de MathPrint-modus. [. . . ] of " om te scrollen. %& 2006 TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED TI-30XS MultiView: Een handleiding voor docenten B-1 B-2 TI-30XS MultiView: Een handleiding voor docenten 2006 TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED Foutmeldingen C Wanneer de TI-30XS MultiViewTM-rekenmachine een fout detecteert, geeft hij een foutmelding met het type fout. Om de fout te corrigeren noteert u het fouttype en bepaalt u de oorzaak van de fout. Als u de fout niet herkent, gebruik dan de volgende lijst, waarin de foutmeldingen gedetailleerd beschreven worden. Het vorige scherm wordt weergegeven met de cursor op of vlakbij de foutlocatie. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING TEXAS INSTRUMENTS TI-30XS MULTIVIEW

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding TEXAS INSTRUMENTS TI-30XS MULTIVIEW zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag