Gebruiksaanwijzing TEXAS INSTRUMENTS TI-30X IIB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing TEXAS INSTRUMENTS TI-30X IIB. Wij hopen dat dit TEXAS INSTRUMENTS TI-30X IIB handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing TEXAS INSTRUMENTS TI-30X IIB te teleladen.


TEXAS INSTRUMENTS TI-30X IIB : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (104 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   TEXAS INSTRUMENTS TI-30X IIB QUICK REFERENCE GUIDE (106 ko)
   TEXAS INSTRUMENTS TI-30X IIB (250 ko)
   TEXAS INSTRUMENTS TI-30X IIB (250 ko)
   TEXAS INSTRUMENTS TI-30X IIB ANNEXE (34 ko)
   TEXAS INSTRUMENTS TI-30X IIB QUICK REFERENCE (250 ko)
   TEXAS INSTRUMENTS TI-30X IIB QUICK REFERENCE (34 ko)
   TEXAS INSTRUMENTS TI-30X IIB GUIDE FOR TEACHERS (3127 ko)
   TEXAS INSTRUMENTS TI-30X IIB QUICK REFERENCE CARD (34 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding TEXAS INSTRUMENTS TI-30X IIB

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Het display, de operaties die in behandeling zijn, de instellingen en het geheugen blijven bewaard. 2-regelige display: De eerste regel (Invoerregel) geeft een invoer van maximaal 88 tekens weer (of 47 tekens voor Stat of Constant invoerregel). De invoer begint aan de linkerkant; bij invoer met meer dan 11 tekens wordt naar rechts gebladerd. of % " om de cursor in een keer naar het begin of het einde van de invoer te verplaatsen. [. . . ] % O rekent gemengde getallen om in eenvoudige breuken en omgekeerd. % l schakelt de Constant-modus in en laat u een constante definiren. De constante wordt aan het einde van de invoer vastgemaakt wanneer u drukt op <; een constante kan derhalve een willekeurige combinatie van operatoren, functies en/of waarden zijn die een invoer kunnen beindigen en kunnen worden uitgewerkt. Wanneer u drukt op % l wordt de Constant-modus weer uitgeschakeld. Geheugen z L %h{ Pi g De TI-30X heeft 5 geheugenvariabelen--A, B, C, D, en E. U kunt een werkelijk getal of een uitdrukking die een werkelijk getal als uitkomst heeft opslaan als geheugenvariabele. % { wist alle waarden van de variabelen. p=3. 141592653590 voor berekeningen. p=3. 141592654 voor weergave. Hoekmodus I= Notatie %, %d %C I geeft een menu weer om de hoekmodus te veranderen in graden, radialen of gradinten. = geeft een menu weer om de hoekeenheid te specificeren --graden (), radialen ( r), gradinten (g), of DMS ( ). Het stelt u ook in staat een hoek te converteren in DMS-notatie (4DMS). Om de hoekmodus in te stellen voor een willekeurig deel van een invoer: Selecteer de hoekmodus. Invoeren worden genterpreteerd en resultaten weergegeven volgens de hoekmodus, of Selecteer de combinatietoets van een eenheid ( ) voor een willekeurig deel van een invoer. Invoeren met combinatietoetsen van eenheden worden dienovereenkomstig genterpreteerd, waarbij de hoekmodus tijdelijk wordt opgeheven. Een invoer converteren: Stel de hoekmodus in op de eenheid waarnaar u wilt converteren. Gebruik vervolgens een combinatietoets om de eenheid waarvan u wilt converteren, te bepalen. (Hoeken van goniometrische functies rekenen eerst de waarden tussen haakjes om. ), of Selecteer 4DMS, dat een invoer converteert in DMS ( ) Notatie. Deze modi zijn uitsluitend van invloed op de weergave van de resultaten. F (default) gaat terug naar de standaard notatie (drijvend-decimaalteken) formaat. 0123456789 stelt het aantal plaatsen na de komma in op n (09), waarbij het formaat van de numerieke notatiemodus wordt gehandhaafd. Deze modi zijn uitsluitend van invloed op de weergave van de resultaten. FLO (default): Notatie met drijvende komma, met plaatsen links en rechts van de decimaal SCI: Wetenschappelijke notatie ENG: Technische notatie (exponent is een veelvoud van 3) % C voert een waarde in in de Wetenschappelijke notatie, ongeacht de numerieke notatiemodus. Druk op M voordat u een negatieve exponent invoert. Statistische functies %tw vu Statistieken met 1-VAR analyseren gegevens van 1 gegevensverzameling met 1 gemeten variabele, x. 2-VAR statistieken analyseren gegevensparen van 2 gegevensverzamelingen met 2 gemeten variabelen --x, de onafhankelijke variabele en y, de afhankelijke variabele. Er kunnen maximaal 42 gegevensverzamelingen worden ingevoerd. Stappen voor het definiren van statistische gegevenspunten: Druk op % t. [. . . ] EQUATION LENGTH ERROR -- Een invoer is langer dan het beschikbare aantal plaatsen (88 voor de invoerregel en 47 voor de invoerregels Stat of Constant); als bijvoorbeeld een invoer gecombineerd wordt met een constante die de grens overschrijdt. FRQ DOMAIN -- FRQ waarde (in statistieken met 1-VAR) < 0 of geen geheel getal. OVERFLOW -- |q| , 110, waarbij q een hoek is in een goniometrische, hyperbolische of R4Pr( functie. Wanneer de STAT -modus niet actief is, door te drukken op v, u, of % w. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING TEXAS INSTRUMENTS TI-30X IIB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding TEXAS INSTRUMENTS TI-30X IIB zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag