Gebruiksaanwijzing TEXAS INSTRUMENTS TI-30 ECO RS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing TEXAS INSTRUMENTS TI-30 ECO RS. Wij hopen dat dit TEXAS INSTRUMENTS TI-30 ECO RS handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing TEXAS INSTRUMENTS TI-30 ECO RS te teleladen.


TEXAS INSTRUMENTS TI-30 ECO RS : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (81 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   TEXAS INSTRUMENTS TI-30 ECO RS (76 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding TEXAS INSTRUMENTS TI-30 ECO RS

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 3F4 3-NL 34 83J 2 14 aFbFc Resultaten van functies met één variabele worden in decimale vorm weergegeven. 1F20 0. 25 Gemengd getal a bàc invoeren (a, b, c { 3 cijfers elk, in totaal { 8 cijfers). 6F4F6 6 46 J 6 23 Een breuk afwisselend als gemengd getal en als onechte breuk weergeven. 30 F 4 304 "s 7 12 "s 152 "s 7 12 Een breuk afwisselend als breuken en als kommagetal weergeven. [. . . ] # (indien nodig) 90 ) > 30 * J 1"V > . 5 J DEG DEG DEG DEG DEG DEG 1. 89. 5 Hyperbolische functies Druk eerst op ( en vervolgens op de gewenste functie (( ), ( *, ( +, ( " V, ( " W, ( " X). N. B. : DEG, RAD of GRAD zijn op niet op hyperbolische berekeningen van invloed. 5() D2J 7-NL 74. 20321058 76. 20321058 5("V D2J 2. 312438341 4. 312438341 Statistische functies met één variabele "h 4 "a "\ Alle statistische gegevens wissen. Voer een waarde in, druk op " \, voer een frequentie (1­99) in en druk op 4 (toevoegen) of " a (verwijderen). Aantal waarden. "c "d "] "_ "^ "b Bepaal de som, het gemiddelde, de populatiestandaardafwijking en de steekproefstandaardafwijking van de volgende reeks gegevens: 45, 55, 55, 55, 60, 80. De laatste waarde wordt abusievelijk ingevoerd als 8, verwijderd met " a en vervolgens correct ingevoerd. " h (als STAT wordt weergegeven) 45 4 n= 55 " \ 3 4 n= 60 4 n= 84 n= 8"a n= 8-NL 1 4 5 6 5 80 4 " c (som) " ] (gemiddelde) " _ (wegingsfactor n) " ^ (wegingsfactor n-1) n= 6 350. 58. 33333333 10. 67187373 11. 69045194 Kansrekening Een combinatie is verzameling objecten waarin de volgorde niet belangrijk is, bijvoorbeeld een hand kaarten. Met " i berekent u het aantal combinaties van n items dat mogelijk is als er telkens r items tegelijk worden genomen. Bereken hoeveel combinaties van 5 kaarten uit een spel van 52 kaarten gedeeld kunnen worden. 52 " i 5 J 2598960. Een permutatie is een verzameling objecten waarin de volgorde wel belangrijk is, bijvoorbeeld in een wedstrijd of race. Met " j berekent u het aantal permutaties van n items dat mogelijk is als er telkens r items tegelijk worden genomen. Bereken het aantal mogelijke permutaties voor de eerste drie plaatsen in een race met 8 paarden (er gaan geen paarden tegelijk over de finish). 8"j3J 336. Een faculteit is het produkt van de positieve hele getallen van 1 to n. (n moet een positief heel getal 69 zijn. ) 9-NL Hoeveel 4-cijferige getallen kunt u vormen van de cijfers 1, 3, 7 en 9 als elk cijfer slechts één keer gebruikt mag worden? 4"v 24. Wissen en correcties | (batterij) & (zonlicht) || (batterij) && (zonlicht) Wist waarde (voordat op een bewerkingstoets is gedrukt) en K, maar niet M1, M2, M3 of STAT. Wist display, foutmeldingen, alle nog niet uitgevoerde berekeningen en K, maar niet M1, M2, M3 of STAT. Wist display, foutmeldingen, alle nog niet uitgevoerde berekeningen, K en STAT, maar niet M1, M2 en M3. Wist display, foutmeldingen, alle nog niet uitgevoerde berekeningen, K, STAT, M1, M2 en M3. (zonlicht) L 0:n "n "{N "h 10-NL Constanten (herhaalfuncties) Een constante bevat een bewerking en een waarde. U definieert een constante door een bewerking en een waarde in te voeren en vervolgens op " U te drukken. Wanneer een geheugen een ander getal dan 0 bevat, wordt M1, M2 of M3 weergegeven. :n Waarde op het display in het geheugen n opslaan, met vervanging van de huidige waarde. [. . . ] Rekenmachine gebruikt de tweede functie (afgedrukt boven de toets) van de volgende toets die wordt ingedrukt. Rekenmachine gebruikt de hyperbolische functie van de volgende toets die wordt ingedrukt. Geeft de gekozen hoekeenheid (graden, radialen of gradiënten) aan. Bij het aanzetten van de calculator worden hoeken in graden weergegeven. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING TEXAS INSTRUMENTS TI-30 ECO RS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding TEXAS INSTRUMENTS TI-30 ECO RS zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag